Testületi ülés 2017.
április 27. 15.00 óra

2017.04.21.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-7/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. április 27. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (96. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés kártérítési igényről (97. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Tájékoztató Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi
tevékenységéről (98. sz. előterjesztés)
Előadó: Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelmeiről (99.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Beszámoló Tolna város közbiztonsági helyzetéről (100. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi
Rendőrkapitányság vezetője
Csorba Szilárd c. r. alezredes, a Tolnai Rendőrőrs
parancsnoka
dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú
Egyesület elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Tájékoztató Tolna város munkaerő-piaci helyzetéről (101. sz. előterjesztés)
Előadó: Árvai Attila a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Beszámoló a Tolnai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016.
évi munkájáról (102. sz. előterjesztés)
Előadó: Kiefaber Gábor tű alezredes, kirendeltségvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Beszámoló a Tolnai Intézményműködtető Központ 2016. évi munkájáról (103.
sz. előterjesztés)
Előadó: Bauer József, a Tolnai Intézményműködtető Központ
intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Javaslat a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására (104. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés Kővágó Balázs József r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezéséről
(105. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés a tolnai Déli-holtág halgazdálkodási hasznosítása tárgyában
meghirdetett pályázat eredményéről (106. sz. előterjesztés) Az előterjesztés
az árajánlatok hiánypótlási felhívása miatt később kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Javaslat a Tolna, Jókai u. 6. sz. alatti ingatlan 2/4 részének megvásárlására
(107. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Javaslat Tolna Város víziközmű rendszere 2017. évre vonatkozó beruházási,
felújítási és pótlási terv kiegészítésére (108. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés pályázat benyújtásáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli támogatására (109. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X. 21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (110. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés Tolna Város Önkormányzata közbeszerzési, valamint közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásainak felelősségi és dokumentálási
rendjéről szóló szabályzata elfogadásáról (111. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (112. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (113. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XIX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (114. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XX. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXI. Fellebbezés elbírálása (115.sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester


Tolna, 2017. április 20.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
2018.01.19.

Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
2018.02.14.

Testületi döntések
a január 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 25-ei ülésen
2018.02.16.

Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár