Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

2019.09.20.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-18/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.), I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (198. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a Tolnai Központi ügyelet 2018. évi munkájáról (199. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Rédei József, az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Javaslat pályázat kiírására az I. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására (200. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés dr. Juhász László kérelméről (201. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Döntés Manzinger Mariann vérvételi szolgáltatással kapcsolatos kérelméről (202. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Döntés a Csodavár Egyesülettel kötött megállapodás módosításáról (203. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés Földiné Kocsi Erika kérelméről (204. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (205. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés a város Településrendezési Tervének 7. számú módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat lefolytatásáról, valamint a partnerségi egyeztetés lezárásáról (206. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 kódszámú, „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” tárgyú projekttel érintett Tolna, Szent Imre u. 7. szám alatti ingatlan funkcióváltásáról (207. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat keretében a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (208. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat keretében a Rosmayer emlékhely felújításához kapcsolódó kivitelező kiválasztása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (209. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés elővásárlási jogról történő lemondásról (210. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére (211. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Javaslat közalapítványok megszűnésének megállapítására (212. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés a Tolnai Hírlap megjelentetéséről (213. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Javaslat a Tolnai Intézményműködtető Központ intézményvezetőjének megbízására (214. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (215. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (216. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (217. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXI. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának megállapításáról (218. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (219. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (220. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXIV. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (221. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXV. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXVI. Fellebbezés elbírálása (222. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2019. szeptember 19.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár