Döntések a februári testületi üléseken

2019.03.14.

Testületi ülés / Indulhat az építkezés

Egy sióagárdi cég végezheti a Martinek-ház civil házzá alakítását. Többek között erről is döntött a képviselő-testület február 28-i ülésén.
Elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntések tapasztalatairól.

Lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatást tavaly 109 esetben adtak, összesen 2,047 millió forint összegben. 1 esetben utasítottak el kérelmet.
Létfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra 779 esetben került sor, összesen 3,895 millió forint összegben. 5 esetben utasítottak el kérelmet.
Temetéshez nyújtott települési támogatásban 7 fő részesült, összesen 310 ezer forint értékben.
Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást 91 esetben adtak, 742 ezer forint összegben.
Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatást 463 esetben állapítottak meg, összesen 2,335 millió forint erejéig.
Étkezési térítési díj hozzájárulási kérelem tavaly nem érkezett.
A közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt az elmúlt évben 14 eljárás indult, 5 esetben avar és kerti hulladék szabálytalan égetése miatt, 8 esetben a köztisztasági rendelet megsértése, 1 pedig a közterület-használatról szóló rendelet megsértése miatt.
Az eljárások során 2 alkalommal szabtak ki egyenként 30 ezer forintos bírságot, 7 alkalommal figyelmeztették a szabályszegőt, 3 esetben megszüntették az eljárást.

Elfogadták a hat kiemelten támogatott sportegyesület az elmúlt évről szóló beszámolóját. Appelshoffer Ágnes polgármester és Baksainé Kenessei Éva, a humán bizottság elnöke is köszönetét fejezte ki a sportegyesületek munkájáért, elsősorban azért, hogy nagyon sok gyereknek nyújtanak a rendszeres testmozgás, a sport révén alternatívát.

Nemzetközi edzőközpontot létesítene a tolnai Duna-parton, a Kajakház közelében a Tolnai Honvédelmi Sport Egyesület. A létesítmény elsősorban a kajak-kenu, illetve a küzdősportokat szolgálná ki. A szervezet azt kérte a képviselő-testülettől, hogy a város biztosítsa az edzőközpont megépítéséhez szükséges, mintegy kilencszáz négyzetméteres területet. A testület támogatta az edzőközpont megvalósítását. Továbbá vállalta, hogy a településrendezési terv módosítása után kialakít egy megfelelő méretű telket, amit a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint értékesíteni fog.  
 
A közvilágítási hálózat karbantartására hivatott szervezettel kíván hosszabb távra szerződni a város. Ezt a munkát eddig egyedi megbízásokkal végeztette el az önkormányzat. A karbantartó szervezetet meghívásos eljárás során fogják kiválasztani.

Idén is kétmillió forint a közművelődési pályázat keretösszege – döntött a testület. A pályázati kiírás mostani számunkban olvasható. A beadási határidő március 31.

Tizenöt fő, napi 8 órás, közfoglalkoztatási minimálbéren (bruttó 81.530 forint) történő foglalkoztatásának támogatására nyújt be pályázatot a város. A március elsején indult, egy éves program állami támogatása 70%, a városnak idén 3,6 millió, jövőre 1,05 millió forint hozzájárulást kell biztosítania. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a közfoglalkoztatottak közterületi feladatokat – árokásás, padkatisztítás, utcaseprés – láthatnak majd el.

Pályázatot ír ki a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezetőjének megbízására az önkormányzat. Mint azt megírtuk, a jelenlegi óvodavezető, Sterczné Asztalos Zsuzsanna hamarosan nyugdíjba vonul.

Újabb pályázatot írtak ki az egykori művelődési ház ingatlanának értékesítésére, miután ismételten nem érkezett vételi ajánlat. Az új pályázatban nem változtak a feltételek az előzőhöz képest, a hirdetési ár 50 millió forint. A pályázatot április 18-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal titkársági osztályára.

Hosszabb távra szóló szerződést köt az önkormányzat a Magyar Telekom Nyrt.-vel és a Telenor Magyarország Zrt-vel a tolnai víztorony használatáról. A távközlési cégek korábban a Tolna Vízmű Kft-től bérelték a tornyot, ám időközben a vízmű kft. megszűnt.
A Telekommal 2028. év végéig kötnek szerződést évi 730 ezer forint + ÁFA összegért, ami évente az inflációval emelkedik. A Telenorral 2029. év végéig szólhat a szerződés, hasonló összegért. A víztoronyban a bogyiszlói és a fácánkerti önkormányzatnak is van tulajdonrésze, 14, illetve 4 százalékos arányban.

Két darab evezős ergométert telepítene Tolnán négy hónapra a Magyar Ergométer Szövetség. A szervezet azt kérte a várostól, hogy biztosítson megfelelő helyszínt ezeknek a sportszereknek, és járuljon hozzá, hogy a település részt vegyen egy, az ergométerek használatán alapuló közösségi sportversenyen. A testület támogatta a kérelmet, az ergométereket a Lovardában, illetve a városi sportcsarnokban fogják elhelyezni.

Kiválasztották az EFOP-1.5.2. kódszámú pályázat megvalósításához szükséges közösségszervezőt, Földiné Kocsi Erika személyében.  

Ugyancsak kiválasztották a Martinek emlékház civil házzá való átalakítását, illetve a vásártéri és a Dobó téri játszótér építését végző vállalkozást. Három jelentkező adott be érvényes ajánlatot, ezek közül a sióagárdi HGT Invest Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatokat, mind a három munkára. Ez alapján a Martinek emlékház civil házzá alakítása nettó 24,9 millió forintból, a vásártéri játszótér építése nettó 21,6 millió, a Dobó téri játszótéré 5,3 millió forintból valósulhat meg, az ún. CLLD pályázat keretében. A polgármester jelezte, hogy a Tolnai Kulturális Központ – amely a Mözsi Civil Ház felújítására nyert támogatást a CLLD pályázaton – szintén lebonyolította a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására, a munkát szintén a HGT Invest végezheti, közel negyvenmillióért. Az építkezések hamarosan kezdődhetnek.

Március 1-jétől változtak a gyermek közétkeztetés térítési díjai. A testület döntése alapján az óvodai térítési díj napi 420 forintról 445 forintra (5,7%-os emelés), az iskolai térítési díj 315 forintról 330 forintra (4,84%-os emelés) nő.

Módosították az önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletet. A változtatásra elsősorban azért volt szükség, mert nagyon alacsony volt az a jövedelemhatár, amely alapján a szociális bérlakás megpályázható. A gyakorlati tapasztalat azt mutatta, hogy például egy alacsony nyugdíjjal rendelkező személy már nem kaphatott szociális bérlakást, csupán olyanok, akiknek annyira alacsony a jövedelmük, ami a lakbérfizetést is lehetetlenné teszi.
Erre tekintettel megemelték a jövedelemhatárokat, amelynek egy főre eső összege immár 57 ezer forint, egyedülálló esetében 71.250 forint.
Emellett törölték a szociális bérlakások listájáról a tavaly értékesített Kossuth u. 1. szám alatti bérlakást, illetve a Lehel utca 33. szám alatti szociális bérlakás szolgálati lakás lett. A döntés egy tartózkodás mellett született.  

Két újabb kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapítására. A Malom utcai kérelmezőnek 120 ezer forintot kell fizetnie, mivel ott ki van építve a csatlakozás a gerincvezetékre. A másik, Kinizsi utcai kérelmezőnek 687 ezer forintot kell fizetnie, mivel ott még meg kell oldani a gerincvezetékre történő csatlakozást is.

Nyugdíjba vonul dr. Andróczi Ferenc, a III. számú háziorvosi körzet orvosa. Kérésére június 30-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnik a várossal kötött feladat-ellátási szerződése. Július elsejétől az önkormányzatnak kell gondoskodnia a körzet háziorvosi feladatainak ellátásáról.

Rendkívüli ülés / Átemelő szivattyúkat cserélnek

Február 14-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. Többek között arról is döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be a víziközművek energetikai hatékonyságának fejlesztésére.

Közszolgáltatási feladatok elvégzésére kötött szerződést az önkormányzat a Thelena Kft-vel – döntöttek a képviselők. Az önkormányzat cége a közterületi köztisztasági feladatokat (utcaseprés) bruttó mintegy 13 millió forintért, az illegális szemétlerakók megszüntetését bruttó mintegy 2,5 millió forintért, a zöldterületek, parkok fenntartását 31,75 millióért, az útfenntartási munkákat pedig bruttó mintegy 42 millió forintért végzi ebben az évben.
A fenti feladatokon kívül a Thelena Kft-vel szerződik a város a régi, rekultivált szeméttelep utógondozására is, bruttó 900 ezer forintért.

Pályázatot nyújt be a város víziközművek energetikahatékonyságának fejlesztésére. Ez konkrétan szennyvízátemelő szivattyúk cseréjét jelenti. A fejlesztés összköltsége 15,6 millió forint, az önerőt a ERÖV ZRT. és az önkormányzat biztosítja. A városnak 4,3 millió forintot kell hozzátennie a beruházáshoz, 2020-ban.

Ezen az ülésen fogadták el a város idei költségvetését is, amelyről a 5. oldalon olvashatnak.


Önkormányzat
2019.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
2019.11.06.

Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár