Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

2017.11.24.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10-1104-16/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2017. november 30. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (233. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Döntés  a  Tolnai  Kulturális  Központ  és  Könyvtár  2018.  évi  Város  Napja
rendezvényhez kapcsolódó kérelméről (234. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Tájékoztató  a  Tolna  Városi  Értéktár  Bizottság  működéséről  (235.  sz.
előterjesztés)
Előadó:   Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár Bizottság elnöke
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.   Döntés  a  Tolna  Megyei  Balassa  János  Kórházzal  együttműködési
megállapodás megkötéséről (236. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
V.  Döntés az E.R.Ö.V. Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről (237.
sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VI.  Döntés  az  E.ON.  Dél-dunántúli  Áramhálózati  Zrt.-vel  közcélú  közvilágítási
használati megállapodás megkötéséről (238. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VII.  Javaslat  a  Wosinsky  Mór  Óvoda  alapító  okiratának  módosítására  (239.  sz.
előterjesztés) Az előterjesztés a Magyar Államkincstárral való egyeztetést
követően kerül kiosztásra
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VIII.  Döntés életjáradék átvállalásáról (240. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IX.  Döntés közterületek elnevezéséről (241. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   valamennyi bizottság
   
X.  Javaslat tisztítószerek beszerzésére (242. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Döntés Tolna Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő
intézmények  riasztórendszereinek  üzemeltetését  végző  szervezet
kiválasztásáról (243. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés  a  város  Szabályozási  Terv  módosításának  tervezési  munkái
megrendeléséről, a településrendezési szerződések megkötéséről (244.  sz.
előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek
kiválasztásáról (245. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIV.  Döntés  a  TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015  kódszámú,  „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, bővítése Tolna városában”
tárgyú  projekt megvalósítása  érdekében közbeszerzési  eljárás  lefolytatásáról
(246. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés  a  TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015  azonosító  számú,  „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, bővítése Tolna városában”
című projekt megvalósításához kapcsolódó gépjármű beszerzése tárgyában
beérkezett  árajánlatok  elbírálásáról (247. sz. előterjesztés) Az előterjesztés
az árajánlatok benyújtási határideje miatt később kerül kiküldésre
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés  a  TOP-3.1.1-15  kódszámú,  Fenntartható  települési
közlekedésfejlesztés  keretében  jóváhagyási  terv  elfogadásáról  (248.  sz.
előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVII.  Döntés  a  reklámok,  reklámhordozók  és  cégérek  elhelyezésének,
alkalmazásának  követelményeiről,  feltételeiről  és  tilalmáról,  valamint  a
településképi  bejelentési  eljárásról  szóló  rendelet  megalkotásáról  (249.  sz.
előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVIII. A Gazdasági  és  Településfejlesztési Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (250. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XIX.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (251. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XX.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (252. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXI.  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
 
Zárt ülés:
 
XXII.  Takácsné  Bertalan  Anikó  beadványa  közösségi  együttélés  szabályainak
megszegésével kapcsolatban (253. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
   
XXIII. Fellebbezés elbírálása (254. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
 
Tolna, 2017. november 23.
 
  Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester
 
A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár