Testületi döntések
a január 25-ei ülésen

2018.02.14.

A tavalyihoz hasonlóan erre az évre is egymillió forintos támogatást kért az önkormányzattól a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület, működési feladatainak ellátásához. A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a támogatást, amelyből 150 ezer forintot előlegként folyósít a város.

A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság az elmúlt évben 8 főállású tűzoltóval és 15 helyettesítővel biztosította a folyamatos szolgálatot Tolna, Fadd, Bogyiszló és Fácánkert területén. Tavaly 35 tűzesethez riasztották a tolnai lánglovagokat, akik emellett 46 műszaki mentésnél is közreműködtek. A téves riasztások száma 25 volt.
A tűzoltók emellett az alapító önkormányzatnak segítségnyújtásképpen veszélyes fák kivágásában, csatornatisztításban, áteresz mosatásban és fa darabolásban működtek közre.
A szervezet bevételeinek zömét az állami normatíva adta (27,6 millió Ft). A tolnai önkormányzattól 10 millió, a tolnai polgármestertől 500 ezer, a bogyiszlói önkormányzattól 200 ezer, a fácánkerti önkormányzattól 70 ezer forint támogatást kapott a tűzoltóság, a faddi önkormányzattól nem érkezett támogatás. Két tolnai cég, a Fastron Kft. és a Tolnatext Bt. 622 ezer, illetve 300 ezer forinttal járult hozzá a szervezet büdzséjéhez. Mindez az önkormányzati tűzoltóság 2017-es beszámolójából derült ki, amit a képviselők elfogadtak.
A tűzoltóság 2018-ra 15 millió forintos támogatást kért a tolnai önkormányzattól, emellett azt is kérték, hogy a szervezetnél 2017-ben keletkezett 558 ezer forintos pénzmaradvány visszafizetésétől tekintsen el a város. A képviselők egyhangúlag megszavazták a kérelmet.

Felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat, ami törvényi kötelezettség. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a német és a roma nemzetiségi önkormányzat használatában lévő eszközök leltárát előbbi esetben aktualizálni kell, utóbbiban pedig létrehozni, emellett néhány stilisztikai és logikai hiba is van a dokumentumokban. A testület ezért úgy döntött, hogy a változtatásokat új megállapodásokban rögzítik.   

Elfogadták a gazdasági és településfejlesztési bizottság, illetve a humán bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolókat.

Pályázatot írnak ki a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetőjének megbízására, Kiss-Kurz Evelin intézményvezetői megbízása ugyanis ez év március 31-én lejár. A pályázókat egy, a testület által létrehozott bizottság hallgatja majd meg, és véleményezi. A bizottság tagja lesz Farkas Zsuzsanna, közalkalmazotti képviselő, Baksainé Kenessei Éva képviselő, Hefner Erika, országos szakmai szerv képviselője és Appelshoffer Ágnes polgármester.

Új pályázatot írnak ki az önkormányzati intézményeket érintő munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására. A feladatot eddig az Ergonom Kft. végezte, határozatlan idejű megbízási szerződéssel. A szerződést felülvizsgálva az önkormányzat célszerűnek tartja, hogy a tevékenységi kört bizonyos részterületekkel kiegészítsék. Ezért a város felmondja a korábbi szerződést és új, 5 évre szóló kontraktust kíván kötni. A szolgáltató kiválasztását célzó meghívásos eljárás lefolytatásával a gazdasági bizottságot bízta meg a testület.

Továbbra is Krekó György végezheti az önkormányzati intézmények tisztítószereinek beszerzését. A három meghívott vállalkozás közül a tolnai vállalkozó adta a legolcsóbb, évi bruttó 3,198 millió forintos ajánlatot. Ezt a feladatot 3 évig, 2021. január végéig láthatja el.

Az önkormányzati intézmények riasztórendszereinek üzemeltetésével kapcsolatos meghívásos eljárásra a három meghívott közül csak egy cég adott be érvényes ajánlatot. Emiatt az eljárás eredménytelen, új meghívásos eljárást kell lebonyolítani, amelyre a gazdasági bizottságot kérték fel.
 
Új tervezőt kell kiválasztani a város Szabályozási Tervének módosításához. A korábban a munkával megbízott cég vezetője ugyanis egészségi állapota miatt jelezte, hogy nem tudja elvégezni a feladatot. A testület úgy döntött, hogy meghívásos eljárás során választják ki az új tervezőt, az eljárást ez esetben is a gazdasági bizottság bonyolítja le.

Döntöttek a város egyik sikeres EFOP-projektjének megvalósításához szükséges szakemberek kiválasztásával kapcsolatban. Szükség van egy pénzügyi vezetőre, két közösségszervezőre és egy ifjúsági referensre. A szakembereket a gazdasági bizottság meghívásos eljárásán fogják kiválasztani.

A megyei kormányhivatal törvényességi felhívással élt a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban. A testület egyetértett a felhívásban foglaltakkal és annak megfelelően módosította a rendeletet. A módosítás érdemi változást nem jelent a jogszabályban.

Módosították az önkormányzat 2017-es költségvetését is, a 2017. évi állami támogatások nyomán.

Két kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulási díjának megállapítására. Az egyik egy Festetich utcai, a másik egy Kinizsi utcai ingatlan kapcsán. A gerincvezetékre való rácsatlakozás mindkét esetben kiépített, így a közműfejlesztési hozzájárulás a vonatkozó rendelet szerint ingatlanonként 120 ezer forint.

Elfogadták a humán bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót. A bizottság 12 rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet bírált el, melyek közül hetet támogatott 45.000,- Ft erejéig, öt kérelmet elutasított. A bizottság 20 tűzifa támogatás iránti kérelmet bírált el, melyek közül 19-et támogatott 19 erdei m3 tűzifa erejéig, míg 1 kérelmet elutasított.

Pályázatot ad be a város a Földművelésügyi Minisztériumhoz egy tolnai zártkerti mezőgazdasági út stabilizációjára és a hozzá tartozó közvilágítás kiépítésére. A város a maximális, 10 millió forintos támogatást igényli, önerőt nem kell biztosítani.

Rendkívüli ülés

Járdafelújítás terveztetés

A képviselő-testület január 8-án megtartott rendkívüli ülésén a városközpontban tervezett járdafelújítás folytatásával kapcsolatban hozott döntést.  Mint az ismert, az elmúlt években több szakaszon is elkészült a rekonstrukció, térkő váltotta a töredezett betonjárdát a Deák Ferenc és a Szekszárdi utcában is. Most a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) új pályázata adhat lehetőséget a program folytatására. A város vezetése azt tervezi, hogy ha sikerül elnyerni a JETA támogatását, abból részben, vagy egészben megoldható lenne a járdaépítés a Bajcsy-Zsilinszky utcában a Penny Markettől a Hősök teréig, illetve a másik oldalon a Petőfi utcáig, valamint a Szent István téren. A képviselő-testület a rendkívüli ülésen arról döntött, hogy a pályázat benyújtásához szükséges műszaki tervek és a költségvetés elkészítését végző vállalkozást meghívásos eljárás során választják ki. A január 25-i rendes ülésen ez meg is történt: a nyertes a legolcsóbb ajánlatot – bruttó 1,841 millió forint – adó szekszárdi Aldor Kft. lett.

Önkormányzat
2018.06.11.

Döntések az májusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az májusi testületi ülésen
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
2018.07.16.

Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra
2018.07.19.

Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán

Önkormányzat
Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán
2018.07.19.

A volt Művelődési Ház értékesítése

Önkormányzat
A volt Művelődési Ház értékesítése
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár