Testületi ülés
2016. június 30. 15.00 óra

2016.06.23.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-9/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. június 30. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (146. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Tájékoztató a Tolna Megyei Kormányhivatal Tolnai Járási Hivatala
működéséről (147. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Lehőcz Regina, a Tolnai Járási Hivatal vezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés a Plastic Work 2000 Kft. részére hulladékkezelési hozzájárulás
megadásáról (148. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület és Tolna Város Önkormányzata
között kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadásáról (149. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

V. Döntés Zsinkó Lajossal pénzügyi, számviteli tanácsadási, szakmai
segítségadási és ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában kötött szerződésről
(150. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Javaslat ingatlanok értékesítésére (151. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés Tolna Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési Tervének
felülvizsgálatáról (152. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (153. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. A Képviselő-testület 2016. II. féléves munkaterve (154. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés Tolna város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításáról
(155. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés értékvédelmi rendelet alóli felmentésről (156. sz. előterjesztés)
Előadó: Béres István, Tolna Város Főépítésze
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (157. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

XIII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tolnai Tanuszoda
kísérő beruházási elemeinek megvalósítása tárgyban kötendő szerződésről
(158. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a TOP-2.1.1-15 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja
tárgyú felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges együttműködési
megállapodások elfogadásáról (159. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
tárgyú felhíváshoz kapcsolódó pályázat elkészítésében közreműködő
energetikai szakértő kiválasztására kiírt pályázat keretében benyújtott
árajánlatok elbírálásáról (160. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés a TOP-7.1.1-16 kódszámú, kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva tárgyú felhívásra benyújtandó
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás
elfogadásáról (161. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. Döntés a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó
kiválasztására kiírt pályázat keretében benyújtott árajánlatok elbírálásáról
(162. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (163. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIX. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (164. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (165. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXI. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2016. június 23.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2016.10.15.

Testületi döntések
szeptemberi / októberi ülések

Önkormányzat
Testületi döntések
szeptemberi / októberi ülések
2016.10.21.

Testületi ülés 2016.
október 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
október 27. 15.00 óra
2016.11.09.

Testületi döntések
az október 27-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az október 27-i ülésen
2016.11.17.

Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra
2016.12.08.

Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra
2016.12.15.

Testületi döntések
a november 24-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 24-i ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár