Testületi ülés
2016. június 30. 15.00 óra

2016.06.23.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-9/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. június 30. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (146. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Tájékoztató a Tolna Megyei Kormányhivatal Tolnai Járási Hivatala
működéséről (147. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Lehőcz Regina, a Tolnai Járási Hivatal vezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés a Plastic Work 2000 Kft. részére hulladékkezelési hozzájárulás
megadásáról (148. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület és Tolna Város Önkormányzata
között kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadásáról (149. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

V. Döntés Zsinkó Lajossal pénzügyi, számviteli tanácsadási, szakmai
segítségadási és ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában kötött szerződésről
(150. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Javaslat ingatlanok értékesítésére (151. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés Tolna Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési Tervének
felülvizsgálatáról (152. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (153. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. A Képviselő-testület 2016. II. féléves munkaterve (154. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés Tolna város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításáról
(155. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés értékvédelmi rendelet alóli felmentésről (156. sz. előterjesztés)
Előadó: Béres István, Tolna Város Főépítésze
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (157. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

XIII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tolnai Tanuszoda
kísérő beruházási elemeinek megvalósítása tárgyban kötendő szerződésről
(158. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a TOP-2.1.1-15 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja
tárgyú felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges együttműködési
megállapodások elfogadásáról (159. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
tárgyú felhíváshoz kapcsolódó pályázat elkészítésében közreműködő
energetikai szakértő kiválasztására kiírt pályázat keretében benyújtott
árajánlatok elbírálásáról (160. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés a TOP-7.1.1-16 kódszámú, kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva tárgyú felhívásra benyújtandó
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás
elfogadásáról (161. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. Döntés a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó
kiválasztására kiírt pályázat keretében benyújtott árajánlatok elbírálásáról
(162. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (163. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIX. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (164. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (165. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXI. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2016. június 23.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár