Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

2018.06.24.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-11/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. június 28. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (143. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Tájékoztató az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2017. évi munkájáról (144. sz. előterjesztés)
Előadó: Artim Andrásné, az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízásáról (145. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társuláshoz történő csatlakozásról (146. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Döntés háziorvosi tevékenység ellátására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról (147. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve (148. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Javaslat kérelem benyújtására a 2018-2019. évi közfoglalkoztatási keret
igénybevételére (149. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program második felülvizsgálatáról (150. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve üzemeltetett vízfolyások
ingatlanai tulajdonba vételének kérelméről (151. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Jókai u. 6. társasház alapítása (152. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (153. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Javaslat ingatlanértékesítéssel kapcsolatos rendeletek módosítására (154. sz.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete
módosításáról (155. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

XIV. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának
megállapításáról (156. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (157. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVI. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (158. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2018. június 21.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.09.07.

Testület döntések / Rendkívüli testületi ülés

Önkormányzat
Testület döntések / Rendkívüli testületi ülés
2018.09.21.

Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra
2018.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2018.10.17.

Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra
2018.11.14.

Döntések az októberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az októberi testületi ülésen
2018.11.30.

Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár