Döntések az áprilisi testületi üléseken

2019.05.07.

Testületi ülés / A beszámolók napja

Hét beszámolót is tárgyalt a képviselő-testület április 25-i rendes ülésén.

A város közbiztonsági helyzetéről dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője, Wiesner Csaba r. százados, a Tolnai Rendőrőrs parancsnoka és dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnöke készített beszámolót.
Dr. Pilisi Gábor az ülésen többek között elmondta: a bűncselekmények számának csökkenése megállt, de alacsony, elfogadható szinten. Kedvező változás történt a bűncselekmények szerkezetében. A lakosságot leginkább irritáló bűnesetek száma jelentősen csökkent. A rendőrök létszáma megfelelő, van látható, támogató rendőrség a városban. A rendőri intézkedések száma a közterületen jelentősen nőtt, ugyanakkor rendőri fellépés miatt kevés volt a panasz.
Tavaly két halálos baleset történt a város területén, súlyos sérüléssel járó 1, könnyű sérüléses 10. A rendőrkapitány megköszönte az önkormányzat támogatását és a rendőrökkel kiváló együttműködést folytató helyi polgárőrség munkáját.  
Dr. Szilák Mihály szintén köszönetet mondott a város támogatásáért.
Appelshoffer Ágnes polgármester szerint egyes fiatalok randalírozása az, ami igazán zavaró. Ám ez nem csupán rendészeti kérdés. Úgy értékelte, hogy a város lakossága alapvetően biztonságban érzi magát. – Köszönjük, hogy vigyáznak ránk! – fogalmazott a városvezető.
A képviselő-testület elfogadta a beszámolókat.

A szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltség és a szekszárdi tűzoltóság 2018. évi munkájáról Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető készített beszámolót, amit a testület jóváhagyott. Az ülésen Greksa Attila Péter tű. alezredes köszönetet mondott az önkormányzatnak elsősorban azért, mert a város jelentős anyagi támogatást biztosít a tolnai önkormányzati tűzoltóság részére. Az elmúlt év átlagosnak tekinthető, az önkormányzati tűzoltóság az illetékességi területén 87 esetben avatkozott be, ebből 37 tűzeset és 50 műszaki mentés volt.
A polgármester megköszönte a tűzoltók, katasztrófavédők munkáját.

A város 2018. évi munkaerő-piaci helyzetéről szóló beszámolót hozzászólás nélkül fogadta el a testület.

A központi orvosi ügyelet 2018. évi munkájáról szóló beszámolót az Emergency Kft. készítette el. A képviselőknek több fontos kérdésük is lett volna egyes, a beszámolóban szereplő adatokkal kapcsolatban, ám mivel a szolgáltató cég képviselője nem tudott részt venni az ülésen, úgy döntöttek, hogy a beszámolót nem fogadják el, később újra napirendre tűzik.
 
A Családsegítő Központ (CSSK) 2018. évi tevékenységéről szóló dokumentumot Pástiné Szentendrei Mária, a CSSK vezetője utoljára készítette el, mivel idén szeptemberben nyugdíjba vonul. A polgármester szerint a 2002 óta az intézményt irányító szakembert nehéz lesz pótolni, de remélte, hogy – egyelőre nem ismert – utódja is hasonló színvonalon, szakmai tudással vezeti tovább az intézményt. Appelshoffer Ágnes virágcsokorral köszönte meg Pástiné Szentendrei Mária munkáját.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést „szó nélkül” fogadta el a testület, ahogy a Thelena Városi Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolóját is.

A Thelena Kft. új javadalmazási szabályzatára is rábólintottak a képviselők. Az új dokumentumban a kft. felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának mértéke is szerepel.

Elfogadták az öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP). A program célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékkal élők.
A HEP-ben foglalt intézkedések megvalósításának ellenőrzésére HEP Fórumot hoztak létre, amelynek tagjai a WMÁI igazgatója, a Családsegítő Központ vezetője, a WMÓ vezetője, a TOKKK vezetője, a Civil Kerekasztal elnöke, a képviselő-testület mözsi tagja, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a települési önkormányzat képviselője.

Továbbra sem érkezett vételi ajánlat az egykori tolnai művelődési házra, ezért ismételten meghirdetik eladásra az ingatlant. A képviselők az elidegenítési és a hirdetési árat is 50 millió forintban határozták meg.

Pályázatot nyújt be a város a Kinizsi utca burkolatának felújítására, bruttó mintegy 30 millió forint értékben. A támogatás mértéke 75%-os, így a városnak kb. 10 millió forint saját erőt is hozzá kell tennie a felújításhoz.

Elbírálták a közművelődési pályázatokat. Az idei keretösszeg is 2 millió forint volt, amelyre 21 civil szervezet pályázott, összesen 3,61 millió forint összegben. A közművelődési, illetve a humán bizottság által elbírált gyermek- és tömegsport pályázatok támogatási összegeit mostani számunkban, az x. oldalon??????? táblázatban közöljük.

Új szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat – összesen hat főt – választottak a képviselők, tekintettel a közelgő európai uniós és az őszi önkormányzati választásokra.

A közelmúltban négy közterületet is utcanévvel láttak el a képviselők (Fácánkerti út, Rozmájer Ferenc utca, Pécsy József utca, Stern-köz.) Ezen utcák még nem szerepeltek az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendeletben, ezt most pótolta a testület.

Új helyzet állt elő a katolikus iskola bezárása miatt ősztől esedékes általános iskolai átszervezésekkel kapcsolatban.  Mint azt megírtuk, a Szekszárdi Tankerületi Központ korábbi javaslata az volt, hogy a mözsi iskolában induljon 5-6. osztály is szeptembertől, annak érdekében, hogy megfelelően lehessen elhelyezni minden általános iskolás diákot, aki a városban szeretné folytatni a tanulmányait. Ezt az elképzelést a tolnai képviselő-testület is támogatta, márciusi ülésén.  
Időközben a katolikus iskola fenntartója, a Pécsi Püspökség módosította korábbi döntését, és az iskola megszüntetése helyett a fenntartói jog átadását kezdeményezte a tankerületi központnál. Ha az állami fenntartó is jóváhagyja, akkor lehetővé válik, hogy a szeptemberben kezdődő új tanévben a volt katolikus iskola épületében is folyhasson tanítás – immár állami fenntartású iskolába járó diákoké. A tervek szerint a Széchenyi tagiskola (Szent Imre utca 7.) költözne át a Kossuth utcai emeletes épületbe. A képviselő-testület támogatta a javaslatot.

Újabb három kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulási díjának megállapítására, Tolnáról a Bercsényi utcából, a Táncsics utcából, illetve egy tolnai külterületi ingatlan kapcsán. Előbbi két esetben a gerincvezetékre történő csatlakozás már korábban megtörtént, így a fizetendő összeg 120 ezer forint. Utóbbi esetben a fővezetékre történő csatlakozást is meg kell tenni, így ebben az esetben a hozzájárulás díja 410 ezer forint.

Hozzájárultak a képviselők a szekszárdi önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelete módosításához. Erre azért volt szükség, mert a Tolnai Idősek Otthona működtetését a város a szekszárdi önkormányzattal intézményfenntartó társulásban végzi. Az idősek otthona új térítési díja 99.150 forint/hó.

A Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság azt kérte a képviselő-testülettől, hogy a Tolnai Kulturális Központba tehesse át a székhelyét. A testület hozzájárult a civil szervezet kéréséhez.

Záért ülésen bírálták el a „Tolnai Tudásért” felsőoktatási ösztöndíj pályázatra beérkezett támogatási kérelmeket. 15 pályázatot nyújtottak be, a testület ezek közül 14-et támogatott, összesen 804 ezer forint erejéig.   

Rendkívüli ülés

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület április 16-án. A napirenden két téma szerepelt.
 
Pályázatot nyújt be a város a települési önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2019. évi rendkívüli támogatásra – döntöttek a képviselők.  Az államkincstár értesítése szerint a város az önkormányzati tűzoltóság feladatellátásának biztosítása érdekében 13,9 millió forint többlettámogatásra jogosult.

Döntés született a III. számú háziorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátásáról is. (Mint azt megírtuk, Andróczi Ferenc nyugdíjba vonulása miatt a körzetben július 1-jétől dr. Régi Csaba fog helyettesíteni.) Az asszisztensi és ápolónői feladatok elvégzésére az önkormányzat a tolnai Nuclear Bt-vel szerződik, havi bruttó 260 ezer forint vállalkozási díjért

Önkormányzat
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
2019.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár