Testületi döntések
2016 júniusi ülés

2016.07.08.

Közel ötvenmillió a tanuszodára

A tanuszoda beruházást érintő, a várost terhelő munkák kivitelezéséről is döntött a képviselő-testület június 30-i, a nyári szünet előtti utolsó ülésén.

Tudomásul vette a Tolnai Járási Hivatal elmúlt évi működéséről szóló beszámolót a képviselő-testület. A Tolnai Járási Hivatal 2015. évben is a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében dolgozott.

A volt tolnai lőtér területét az önkormányzattól homokbánya üzemeltetése céljából bérlő Plastic Work 2000 Kft. azzal a kérelemmel fordult a városhoz, mint a terület tulajdonosához, hogy járuljon hozzá egy újabb tevékenység, ún. inert hulladék befogadásához és kezeléséhez. (Az inert hulladék lényegében olyan építési hulladékot – beton, tégla cserép, stb. – jelent, amely nem okoz környezetszennyezést, nem veszélyezteti a felszín alatti vagy feletti vizek minőségét, nem károsítja az emberi egészséget.)

A cég a homok kitermelése után keletkező 8-10 méteres bányagödörben helyezné el a hulladékot. Így a terület későbbi helyreállítása gazdaságosan és környezettudatosan valósítható meg.

Úgy tűnik, elvi akadálya nincs a dolognak, a bérleti díj kérdésében azonban még távoliak az álláspontok: nagyságrendnyi, huszonötszörös különbség van a cég által ajánlott és a képviselő-testület által kért díj között.

A testületi ülésen a felek egyetértettek abban, hogy jó lenne, ha meg tudnának egyezni. A testület egyelőre nem hozott döntést, a kérdést végül levették a napirendről. A témára később visszatérnek.

Megállapodást köt az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület és az önkormányzat.

A civil szervezet pályázik a Védőháló a családokért című pályázati felhívásra. A megállapodásban – amely előnyt jelent a pályázatnál – a város vállalja, hogy megfelelő teret biztosít az egyesületnek a pályázati programok lebonyolítására.

Újabb egy évre, 2017. június 30-ig köt szerződést a város Zsinkó Lajossal, pénzügyi, számviteli tanácsadási, szakmai segítségadási és ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában, havi bruttó 77.250 forint megbízási díjért – döntött a testület.

Három ingatlan pályázati úton történő értékesítéséről is döntöttek a képviselők, miután megtörtént az ingatlanok értékbecslése. Az Alkotmány utcai óvoda használaton kívüli, Liszt Ferenc utca menti, kb. 660 négyzetméteres területét 4200 forint/négyzetméter minimum áron hirdetik meg,

A Deák Ferenc és a Rákóczi utca sarkán levő ingatlan előtti 1,5 méter szélességű, 39 négyzetméteres közterületi sáv minimális ára 4100 forint/négyzetméter.

A városi sporttelepnél levő 5358 négyzetméteres terület minimálisan mintegy 22 millió forintért vásárolható meg.

Ennek kapcsán Appelshoffer Ágnes polgármester megjegyezte, hogy viszonylag kevés olyan önkormányzati ingatlan van, ami értékesíthető. Ha pedig úgy döntenek, hogy eladnak valamit, fontos, hogy akkor azt megfelelő áron tegyék.

Felülvizsgálták Tolna Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét, amelynek néhány pontjának végrehajtási határidejét 2017. év végére módosították.

Módosították a város idei költségvetését. A változtatást az előző évi maradvány és a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések átvezetése indokolta.

Elfogadták a képviselő-testület 2016. II. féléves munkatervét.

Ugyancsak elfogadták a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását. A tizenegy pontba foglalt változtatásra azért volt szükség, hogy a tervezett pályázati projektek összhangban legyenek a dokumentummal. A módosítást a Pécsépterv Stúdió Kft. készítette.

Két ingatlan esetében érkezett kérelem az értékvédelmi rendelet alóli felmentésről. Az egyik a Deák Ferenc utca 15, szám alatti épületre vonatkozik. Az ingatlanon társasházat, szolgáltató egységeket építene a tulajdonos. Az épület állaga azonban annyira leromlott, hogy azt gazdaságosan már nem lehet felújítani, átalakítani, ezért kérték a védettség megszüntetését, hogy le lehessen bontani a házat.

A másik ingatlan az Árpád utca 17. szám alatti ingatlan, ahol pályázati támogatással bölcsődét szeretnének kialakítani. A helyzet itt is hasonló, mint a Deák Ferenc utcai ingatlannál.

A kérelmekben foglaltakat a városi főépítész helytállónak ítélte.

A képviselő-testület egyelőre csak a Deák Ferenc utcai ingatlan esetében járult hozzá a helyi védettség alóli felmentéshez. Az Árpád utcai ház esetében akkor kerülhet sor erre, ha sikeres lesz a pályázat, és így biztossá válik, hogy az ingatlanon bölcsőde épülhet. A testületi ülésen elhangzott, hogy a lebontandó épület(ek) helyén csak az utcaképbe illeszkedő, az illetékes szakemberek által jóváhagyott ingatlan építhető.

Módosították a szociális rendeletet. A változtatás nyomán eltörölték az étkeztetés nélküli nappali ellátás intézményi térítési díját, ami napi 20 forint volt. A napi háromszori étkeztetéssel igénybe vehető nappali ellátás díja eddig 700 forint volt, ám a napi háromszori étkezésre nincs igény. Emiatt ezentúl napi egyszeri étkezést (ebéd) lehet igénybe venni, ennek díja pedig napi 575 forint lesz.

Szerződést köt a város az önkormányzati tulajdonú Thelena Kft-vel a tolnai tanuszoda építéséhez kapcsolódó, az önkormányzat kötelezettségei közé tartozó egyéb beruházási munkák elvégzésére. Ezek között van a telken belüli közművezetékek kiépítése, a telken kívüli közműcsatlakozás, közműhálózat kiépítése, a telken belüli úthálózat, járda és parkolók építése. Mindez a jelenlegi információk alapján bruttó 46,8 millió forintba kerül a város számára.

Együttműködési megállapodásokat köt a város a volt laktanyai terület egykori istállóépületének átalakításával létrehozandó, térségi igényeket is kielégítő családi játszóház létrehozására irányuló pályázat kapcsán a faddi, a bogyiszlói és a fácánkerti önkormányzattal. Ugyancsak megállapodást kötnek két tolnai vállalkozóval, akik széleskörű (gyermek)rendezvény-szervezési tapasztalataikkal segítenék a pályázati cél megvalósulását.

A budapesti enerGO ZERO Kft. végezheti az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, a város által benyújtandó pályázat elkészítésében közreműködő energetikai szakértői feladatokat. Ez a cég adta a legolcsóbb, bruttó 3,2 millió forintos árajánlatot.

Konzorciumi együttműködési megállapodást köt a város a közösségi terek fejlesztésére és a helyi közösségszervezésre benyújtandó pályázattal összefüggésben.

A Helyi Akció Csoport „Összefogás Tolnáért” néven májusban alakult meg. Tagjai: Tolna Város Önkormányzata, Tolnai Polgármesteri Hivatal, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Wosinsky Mór Óvoda, Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár, Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság, Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, TOVÁBB Szabadidős Társaság, Hámori Attila egyéni vállalkozó, Tantos Csaba egyéni vállalkozó, Ritalia Travel Kft. A pályázatot ezen szervezetek alkotta konzorciumi megállapodás keretében nyújtják be. A projekt várható összköltségvetése 500 millió forint.

A tamási Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft. végezheti el a kerékpárút-építési pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatokat – döntött a testület. Ez a cég adta a legalacsonyabb árajánlatot, bruttó 4,191 millió forint összegben. A polgármester a napirend kapcsán megjegyezte, hogy információi szerint úgymond nem áll rosszul a kerékpárutas pályázat.

Tudomásul vették a humán bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, amely szerint a bizottság májusi ülésén 1 ápoláshoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet bírált el, melyet támogatott 1 év határozott időtartamra, havi 23.600,- Ft összeg erejéig. A bizottság elbírált továbbá 13 rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet, melyek közül 6 kérelmet támogatott 45.000,- Ft erejéig, 7 kérelmet elutasított.

Ezen az ülésen is szó esett a városban tapasztalható szennyvízszag okáról. A polgármester elmondta, hogy a szennyvíztelep üzemeltetője, az ERÖV Zrt. szakértőt kért fel, aki azt vizsgálja, hogy a konstrukcióban van hiba, vagy a telep berendezéseinek nem rendeltetésszerű használata okozza a problémát. Amint meglesznek a vizsgálat megállapításai, azokat a nyilvánosság elé tárják.  

Önkormányzat
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár