Testületi ülés
2016. április 28. 15.00 óra

2016.04.22.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-5/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. április 28. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Díszterem

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (88. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság kérelméről (89.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület kérelméről (90. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelmeiről (91.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Tájékoztató Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi
tevékenységéről (92. sz. előterjesztés)
Előadó: Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Beszámoló Tolna város közbiztonsági helyzetéről (93. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi
Rendőrkapitányság vezetője
Csorba Szilárd c. r. alezredes, a Tolnai Rendőrőrs
parancsnoka
dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú
Egyesület elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Tájékoztató Tolna város munkaerő-piaci helyzetéről (94. sz. előterjesztés)
Előadó: Árvai Attila, Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Beszámoló a Tolnai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Kirendeltségének 2015. évi munkájáról (95. sz. előterjesztés)
Előadó: Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltség-vezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Beszámoló a Tolnai Intézményműködtető Központ 2015. évi munkájáról (96.
sz. előterjesztés)
Előadó: Bauer József, a Tolnai Intézményműködtető Központ
intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. A Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására érkezett pályázatok véleményezése (97. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XI. Döntés a Sztárai Mihály Gimnázium fenntartói jogának egyházi átadásáról (98.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól (99. sz. előterjesztés)
Napirendről levételre javasolt
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel rekultivált hulladéklerakó
utógondozása tárgyában kötendő szerződésről (100. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Javaslat Trianoni emléktábla állítására (101. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés Tolna Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
(102. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés ingatlanrészek értékesítéséről (103. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról (104. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. Döntés a TOP-3.1.1-15 kódszámú, kerékpárutas pályázathoz kapcsolódó
kivitelezői tevékenység ellátása tárgyában közbeszerzési tanácsadó
kiválasztásáról (105. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIX. Döntés a TOP-3.1.1-15 kódszámú, kerékpárutas pályázat konzorciumi
megállapodás megszüntetése jóváhagyásáról (106. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XX. Döntés a TOP-3.1.1-15 kódszámú, kerékpárutas pályázat konzorciumi
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról (107. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. Döntés a TOP-2.1.1-15 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja
tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról (108. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXII. Döntés a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú felhívásra
benyújtandó pályázatról (109. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIII. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletének,
valamint törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról (110. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXIV. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának
megállapításáról (111. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXV. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (112. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (113. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXVII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (114. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXVIII.Bejelentések, interpellációk, kérdések


Zárt ülés:

XXIX. Fekete József Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatósága
állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának elbírálása (115. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző


Tolna, 2016. április 22.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2016.11.09.

Testületi döntések
az október 27-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az október 27-i ülésen
2016.11.17.

Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra
2016.12.08.

Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra
2016.12.15.

Testületi döntések
a november 24-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 24-i ülésen
2016.12.30.

Közösségi együttélés szabályozása

Önkormányzat
Közösségi együttélés szabályozása
2017.01.13.

Fúrt kút engedélyezése, területi határok

Önkormányzat
Fúrt kút engedélyezése, területi határok
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár