Testületi ülés
2016. április 28. 15.00 óra

2016.04.22.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-5/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. április 28. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Díszterem

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (88. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság kérelméről (89.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület kérelméről (90. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelmeiről (91.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Tájékoztató Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi
tevékenységéről (92. sz. előterjesztés)
Előadó: Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Beszámoló Tolna város közbiztonsági helyzetéről (93. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi
Rendőrkapitányság vezetője
Csorba Szilárd c. r. alezredes, a Tolnai Rendőrőrs
parancsnoka
dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú
Egyesület elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Tájékoztató Tolna város munkaerő-piaci helyzetéről (94. sz. előterjesztés)
Előadó: Árvai Attila, Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Beszámoló a Tolnai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Kirendeltségének 2015. évi munkájáról (95. sz. előterjesztés)
Előadó: Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltség-vezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Beszámoló a Tolnai Intézményműködtető Központ 2015. évi munkájáról (96.
sz. előterjesztés)
Előadó: Bauer József, a Tolnai Intézményműködtető Központ
intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. A Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására érkezett pályázatok véleményezése (97. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XI. Döntés a Sztárai Mihály Gimnázium fenntartói jogának egyházi átadásáról (98.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól (99. sz. előterjesztés)
Napirendről levételre javasolt
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel rekultivált hulladéklerakó
utógondozása tárgyában kötendő szerződésről (100. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Javaslat Trianoni emléktábla állítására (101. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés Tolna Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
(102. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés ingatlanrészek értékesítéséről (103. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról (104. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. Döntés a TOP-3.1.1-15 kódszámú, kerékpárutas pályázathoz kapcsolódó
kivitelezői tevékenység ellátása tárgyában közbeszerzési tanácsadó
kiválasztásáról (105. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIX. Döntés a TOP-3.1.1-15 kódszámú, kerékpárutas pályázat konzorciumi
megállapodás megszüntetése jóváhagyásáról (106. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XX. Döntés a TOP-3.1.1-15 kódszámú, kerékpárutas pályázat konzorciumi
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról (107. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. Döntés a TOP-2.1.1-15 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja
tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról (108. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXII. Döntés a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú felhívásra
benyújtandó pályázatról (109. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIII. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletének,
valamint törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról (110. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXIV. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának
megállapításáról (111. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXV. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (112. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (113. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXVII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (114. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXVIII.Bejelentések, interpellációk, kérdések


Zárt ülés:

XXIX. Fekete József Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatósága
állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának elbírálása (115. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző


Tolna, 2016. április 22.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár