Testületi ülés
2016. március 31. 15.00 óra

2016.03.26.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-4/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. március 31. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (50. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II . Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelmeiről (51.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III . Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi tevékenységéről (52. sz.
előterjesztés)
Előadó: Koleszár Ferencné a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke,
Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV . Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (53. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

V . A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2015 . évi beszámolója (54. sz.
előterjesztés)
Előadó: Kiss-Kurz Evelin igazgató
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI . A városi sportegyesületek 2016. évi támogatása és sportfinanszírozása (55.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés a gyermektáboroztatás támogatásának megosztásáról (56. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Az önkormányzat működtetésében lévő Wosinsky Mór Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése (57. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX . Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött szerződésről ( 58.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X . Javaslat a Dr. Erdősi József és Társa Eü. Bt.-vel kötött megbízási szerződés
módosítására (59. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI . Javaslat az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.-vel kötendő
vállalkozási szerződés elfogadására (60. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft. átszervezéséről (61. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződésekről (62.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés ingatlanrészek értékesítéséről (63. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 22/2016. ( II.15.) önkormányzati
határozat módosítására (64. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés Appelshoffer Ágnes polgármester cafetéria juttatásáról (65. sz.
előterjesztés)
Előadó: Pirgi József alpolgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII . Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórumhoz történő csatlakozásról,
valamint az együttműködési megállapodás elfogadásáról (66. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Döntés a Gyepmesteri Társuláshoz történő csatlakozásról (67. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés a közművelődési pályázat keretösszegének megállapításáról, valamint
a pályázat kiírásáról (68. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Javaslat értékvédelmi pályázat kiírására (69. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. Döntés a TOP -1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról (70.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXII . Döntés pályázat benyújtásáról a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1 . pontja szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (71. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIII. Döntés az Alimentál 91' Rendezvényszervező Kft-vel közétkeztetés tárgyában
kötött szerződés módosításáról (72. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXIV. Javaslat kérelem benyújtására a 2016 -2017. évi közfoglalkoztatási keret
igénybevételére (73. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXV. Döntés a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról
(74. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVI. Döntés a város Szabályozási Tervének módosításáról (75. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének,
valamint a közbeszerzési, valamint közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárásainak felelősségi és dokumentálási rendjéről szóló
szabályzata elfogadására (76. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVIII.A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról ( 77. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIX. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról ( 78. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (79. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXXI. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXXII. „Tolna Városért" kitüntető díj odaítélése ( 80. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXIII . Az „Év Tolnai Civil Szervezete" kitüntető díj odaítélése (81. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXIV . Az „Év Tolnai Vállalkozója" kitüntető díj odaítélése ( 82. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXV . „Tolna Város Sportjáért" kitüntető díj odaítélése ( 83. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVI . „Tolna Város Jó Tanulója - Jó Sportolója" kitüntető díjak odaítélése ( 84. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVII. „Tolna Város Kiváló Közalkalmazottja" kitüntető díj odaítélése ( 85. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVIII. Szalai István fellebbezésének elbírálása (86. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna , 2016. március 25.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2016.11.09.

Testületi döntések
az október 27-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az október 27-i ülésen
2016.11.17.

Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra
2016.12.08.

Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra
2016.12.15.

Testületi döntések
a november 24-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 24-i ülésen
2016.12.30.

Közösségi együttélés szabályozása

Önkormányzat
Közösségi együttélés szabályozása
2017.01.13.

Fúrt kút engedélyezése, területi határok

Önkormányzat
Fúrt kút engedélyezése, területi határok
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár