Testületi ülés
2016. március 31. 15.00 óra

2016.03.26.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-4/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. március 31. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (50. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II . Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelmeiről (51.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III . Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi tevékenységéről (52. sz.
előterjesztés)
Előadó: Koleszár Ferencné a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke,
Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV . Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (53. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

V . A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2015 . évi beszámolója (54. sz.
előterjesztés)
Előadó: Kiss-Kurz Evelin igazgató
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI . A városi sportegyesületek 2016. évi támogatása és sportfinanszírozása (55.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés a gyermektáboroztatás támogatásának megosztásáról (56. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Az önkormányzat működtetésében lévő Wosinsky Mór Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése (57. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX . Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött szerződésről ( 58.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X . Javaslat a Dr. Erdősi József és Társa Eü. Bt.-vel kötött megbízási szerződés
módosítására (59. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI . Javaslat az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.-vel kötendő
vállalkozási szerződés elfogadására (60. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft. átszervezéséről (61. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződésekről (62.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés ingatlanrészek értékesítéséről (63. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 22/2016. ( II.15.) önkormányzati
határozat módosítására (64. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés Appelshoffer Ágnes polgármester cafetéria juttatásáról (65. sz.
előterjesztés)
Előadó: Pirgi József alpolgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII . Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórumhoz történő csatlakozásról,
valamint az együttműködési megállapodás elfogadásáról (66. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Döntés a Gyepmesteri Társuláshoz történő csatlakozásról (67. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés a közművelődési pályázat keretösszegének megállapításáról, valamint
a pályázat kiírásáról (68. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Javaslat értékvédelmi pályázat kiírására (69. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. Döntés a TOP -1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról (70.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXII . Döntés pályázat benyújtásáról a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1 . pontja szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (71. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIII. Döntés az Alimentál 91' Rendezvényszervező Kft-vel közétkeztetés tárgyában
kötött szerződés módosításáról (72. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXIV. Javaslat kérelem benyújtására a 2016 -2017. évi közfoglalkoztatási keret
igénybevételére (73. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXV. Döntés a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról
(74. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVI. Döntés a város Szabályozási Tervének módosításáról (75. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének,
valamint a közbeszerzési, valamint közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárásainak felelősségi és dokumentálási rendjéről szóló
szabályzata elfogadására (76. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVIII.A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról ( 77. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIX. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról ( 78. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (79. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXXI. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXXII. „Tolna Városért" kitüntető díj odaítélése ( 80. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXIII . Az „Év Tolnai Civil Szervezete" kitüntető díj odaítélése (81. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXIV . Az „Év Tolnai Vállalkozója" kitüntető díj odaítélése ( 82. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXV . „Tolna Város Sportjáért" kitüntető díj odaítélése ( 83. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVI . „Tolna Város Jó Tanulója - Jó Sportolója" kitüntető díjak odaítélése ( 84. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVII. „Tolna Város Kiváló Közalkalmazottja" kitüntető díj odaítélése ( 85. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVIII. Szalai István fellebbezésének elbírálása (86. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna , 2016. március 25.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.05.10.

Testületi döntések
az április 27-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az április 27-ei ülésen
2017.05.18.

Testületi ülés 2017.
május 25. 17.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
május 25. 17.00 óra
2017.06.12.

Testületi döntések
a május 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a május 25-ei ülésen
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár