Testületi döntések
az április 27-ei ülésen

2017.05.10.

Testületi ülés | Kiválasztották a holtág új bérlőit

A Déli-holtág új halgazdálkodási hasznosítóinak kiválasztásáról is döntött a képviselő-testület április 27-i ülésén.

Módosították a Vöröskereszt tolnai alapszervezetének kérelméről a márciusi ülésen hozott határozatot. A változtatás alapján a város nem helyiséget biztosít a szervezet számára, hanem a továbbiakban is havi 20 ezer forinttal támogatja a Vöröskereszt új, Szekszárdi utcai székhelyének bérletét.

Jogi vita várható a Duna-parti Popeye kocsmát is érintő korábbi testületi döntés kapcsán. Mint azt megírtuk, márciusban a képviselők úgy döntöttek, hogy ez év végével felmondják annak az önkormányzati tulajdonú Duna-parti területnek a bérleti szerződését, amelyen a Popey működik. A döntést az indokolta, hogy a város pályázatot adott be a Duna-part rendezésére, ami ezt az ingatlant is érinti. Emellett a vendéglátóhely működése zavarja a környéken lakókat.
A bérlők szerint ők évekkel korábban ígéretet kaptak arra, hogy a kérdéses területet megvásárolhatják. Az önkormányzatnak peren kívüli eljárást ajánlottak, amelynek során megosztással, vagy ráépítés jogcímén a tulajdonukba kerülhet az ingatlan. Jelezték, hogy amennyiben nem születik egyezség, úgy pert indítanak igényeik érvényesítésére, amitől mintegy 2,2 millió forintos kártérítés esetén (plusz az épület bontásának és elszállításának költsége) elállnak.
A bérlők jogi képviselője a testületi ülésen hangsúlyozta: nem a bérleti szerződés megszüntetésével van a probléma, a lényeg a bérlők tulajdoni igénye.
Az önkormányzat álláspontja szerint a bérlők beadványa minden jogalapot nélkülöz, a város a bérleti szerződésben foglaltak szerint, jogszerűen járt el. A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat nem ismeri el a bérlők tulajdoni igényét, a kártérítési kérelmet pedig elutasítja.

Elfogadta a roma nemzetiségi önkormányzat 2016. évi munkájára vonatkozó tájékoztatót a képviselő-testület. Mint azt megírtuk, a márciusi ülésen nem tárgyalták a tájékoztatót, mivel a roma önkormányzat részéről sem a bizottsági, sem a testületi ülésen nem jelent meg senki.

Rászoruló gyerekek és nyugdíjasok számára szervezett kirándulásra 200 ezer forint, a hagyományőrző roma nap megrendezésére 300 ezer forint támogatást kért a roma önkormányzat a várostól. A képviselő-testület ezt a márciusban benyújtott kérelmet – a fenti okokból – ugyancsak elutasította. Az áprilisi ülésen a testület úgy döntött, hogy a város a roma nap megrendezéséhez százezer forinttal járul hozzá, úgy, hogy az összeg fele fordítható étkezésre. A kirándulást is támogatják, mégpedig olyan módon, hogy a város kifizeti a résztvevők belépőjegyeit a szekszárdi strandra, valamint a menetrend szerinti busz-, vagy vonatút mentjegyeit.

A város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót is elfogadták. Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a tavaly év elején kitűzött célokat sikerült megvalósítaniuk. Csökkent a bűncselekmények száma, azon belül a súlyos bűncselekményeké is. Az enyhébb bűnesetek száma stagnált, vagy szintén csökkent.
Csorba Szilárd c. r. alezredes, a Tolnai Rendőrőrs parancsnoka hozzátette, hogy folytatni szeretnék ezt az eredményes munkát. Megígérte, hogy az állampolgárok úgymond egyre többet fognak látni a rendből.
Appelshoffer Ágnes elégedetten szólt az önkormányzat és a rendőrség régóta tartó jó együttműködéséről, egyben megköszönte a rendőrök munkáját.
Dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnöke köszönetet mondott a város anyagi támogatásáért. Mint mondta, továbbra is számíthat a város a polgárőrökre, a rendezvényeken is, amelyekről mostanában már időben értesítést szoktak kapni a szervezőktől. A polgármester a polgárőrségnek is megköszönte az önzetlen tevékenységet.

A munkaerő-piaci helyzetről Árvai Attila, a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályvezetője készített beszámolót, amit a testület tudomásul vett. A polgármester megjegyezte, hogy egyre nehezebben lehet feltölteni a közmunkás létszámkeretet, lassan elfogy a merítési lehetőség.

A Tolnai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság elmúlt évi munkájáról is született egy beszámoló. Greksa Attila tü. százados az ülésen elmondta, hogy jelentős változások történtek az utóbbi időben mind a kirendeltség vezetésében, mint a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóságánál.  
A polgármester megköszönte az önkéntes és a hivatásos tűzoltók munkáját, akik, mint fogalmazott, akár életük kockáztatásával vigyáznak az állampolgárok biztonságára. És nem csak veszélyhelyzetekben, hanem például fakivágásban, csatornatisztításban is segítséget nyújtanak a városnak.   

A Tolnai Intézményműködtető Központ (TIK) 2016. évi munkájáról Bauer József, az intézmény vezetője számolt be. A beszámolót elfogadta a testület.

Támogatta a testület Kővágó Balázs József r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezését.

Kiválasztották a tolnai Déli-holtág új halgazdálkodási hasznosítóit. Az Alsó-holtágat a Tolnai Dunáért Egyesület, a Felső-Révhókonyt a tolnai Dynamic Kft. bérelheti tíz évre.
Mint azt megírtuk, a tolnai holtágak korábbi haszonbérleti szerződései 2015-ben lejártak. A meghívásos eljárás eredményeként 2016-tól az Északi-holtág halgazdálkodási hasznosítási jogát tíz évre a Tolnai Horgász Egyesület nyerte el, míg a Dél-holtágét – benne az Alsó-holtággal és a Felső-Révhókonnyal – a tolnai HALÉRT Szövetkezet.
A szövetkezet azonban ez év elején felmondta a szerződést, így újra kellett pályáztatni a vízterületeket. Most nyílt pályázatot írtak ki, külön-külön a két holtágra. Az értékelésbe egy független, elismert halászati szakértőt is bevontak.

Az elkészült értékbecslés alapján bruttó 3,3 millió forintba kerülne a városnak a tolnai Jókai utca 6. szám alatti ingatlan 2/4 részének megvásárlása. A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat megveszi az ingatlant, de csak bruttó 2,5 millió forintot ajánl érte.

Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (ERÖV Zrt.) tájékoztatása szerint a bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott használat díjából idén még futná a tolnai szennyvízelvezető hálózat, átemelő szivattyúk javítására. A testület úgy döntött, hogy az idei évre vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervet kiegészíti a tolnai szennyvíz elvezető hálózat és átemelő szivattyúk javításával, 1,165 millió forint értékben.

Pályázatot nyújt be a város települési önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatására. Erre a forráshiányos költségvetésre tekintettel van szükség.

A város cégét, a Thelena Kft-t bízták meg a tanuszoda melletti út megépítésével. A munka bruttó 14 millió forintba kerül. A mintegy száz méteres út a gimnázium mögött, az Idősek Otthona és a MAG-Ház között húzódik, amely parkolási célokat is szolgál.
Mint arról írtunk, a tanuszoda az eredeti tervek szerint mintegy 340 millió forintból épül, állami beruházásban. A gyakorlatban a költségek nagyobb részét az állam állja, de a tolnai önkormányzatnak is sok tízmillió forinttal kell hozzájárulnia a beruházáshoz.
Az alapkő letétel tavaly májusban történt, a kivitelezés eredeti határideje február 20-volt, ami ez év elején májusra módosult.
 
Hamarosan elindulhat az Aprajafalva óvoda épületének energetikai korszerűsítése. A bruttó mintegy negyvenmillió forint értékű beruházás során felújítják, szigetelik az épület lapos tetőzetét. Kicserélik a nyílászárókat, lebontják a használaton kívüli nagyméretű kéményt, szigetelik a homlokzatot és napelemet telepítenek az épületre. A szükséges anyagi forrás mintegy háromnegyedét, nagyjából 30 millió forintot a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól pályázaton nyert el az önkormányzat. A költségek fennmaradó részét a város biztosítja. A képviselő-testület az április ülésén úgy döntött, hogy a beruházás megvalósítására a városi tulajdonú Thelena Kft-vel kötnek szerződést.
Támogatta a testület Ürmös M. Attila képviselő javaslatára az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!” elnevezésű európai polgári kezdeményezést, 6 igen és 5 tartózkodás mellett.

Egy új kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásának megállapításáról. Az érintett ingatlan nincs csatlakoztatva a gerincvezetékre, ilyen esetben annyit kell fizetni, amennyi a csatlakoztatás költsége. A legolcsóbb kivitelezői ajánlat bruttó 120 ezer forint volt, ami megegyezik a hozzájárulás minimum összegével, ennyit kell fizetnie a kérelmezőnek.

Önkormányzat
2018.05.13.

Döntések az áprilisi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az áprilisi testületi ülésen
2018.05.14.

Rendkívüli testületi ülés
2018. május 17. 8.30 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2018. május 17. 8.30 óra
2018.05.24.

Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra
2018.06.11.

Döntések az májusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az májusi testületi ülésen
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár