Testületi döntések
az április 27-ei ülésen

2017.05.10.

Testületi ülés | Kiválasztották a holtág új bérlőit

A Déli-holtág új halgazdálkodási hasznosítóinak kiválasztásáról is döntött a képviselő-testület április 27-i ülésén.

Módosították a Vöröskereszt tolnai alapszervezetének kérelméről a márciusi ülésen hozott határozatot. A változtatás alapján a város nem helyiséget biztosít a szervezet számára, hanem a továbbiakban is havi 20 ezer forinttal támogatja a Vöröskereszt új, Szekszárdi utcai székhelyének bérletét.

Jogi vita várható a Duna-parti Popeye kocsmát is érintő korábbi testületi döntés kapcsán. Mint azt megírtuk, márciusban a képviselők úgy döntöttek, hogy ez év végével felmondják annak az önkormányzati tulajdonú Duna-parti területnek a bérleti szerződését, amelyen a Popey működik. A döntést az indokolta, hogy a város pályázatot adott be a Duna-part rendezésére, ami ezt az ingatlant is érinti. Emellett a vendéglátóhely működése zavarja a környéken lakókat.
A bérlők szerint ők évekkel korábban ígéretet kaptak arra, hogy a kérdéses területet megvásárolhatják. Az önkormányzatnak peren kívüli eljárást ajánlottak, amelynek során megosztással, vagy ráépítés jogcímén a tulajdonukba kerülhet az ingatlan. Jelezték, hogy amennyiben nem születik egyezség, úgy pert indítanak igényeik érvényesítésére, amitől mintegy 2,2 millió forintos kártérítés esetén (plusz az épület bontásának és elszállításának költsége) elállnak.
A bérlők jogi képviselője a testületi ülésen hangsúlyozta: nem a bérleti szerződés megszüntetésével van a probléma, a lényeg a bérlők tulajdoni igénye.
Az önkormányzat álláspontja szerint a bérlők beadványa minden jogalapot nélkülöz, a város a bérleti szerződésben foglaltak szerint, jogszerűen járt el. A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat nem ismeri el a bérlők tulajdoni igényét, a kártérítési kérelmet pedig elutasítja.

Elfogadta a roma nemzetiségi önkormányzat 2016. évi munkájára vonatkozó tájékoztatót a képviselő-testület. Mint azt megírtuk, a márciusi ülésen nem tárgyalták a tájékoztatót, mivel a roma önkormányzat részéről sem a bizottsági, sem a testületi ülésen nem jelent meg senki.

Rászoruló gyerekek és nyugdíjasok számára szervezett kirándulásra 200 ezer forint, a hagyományőrző roma nap megrendezésére 300 ezer forint támogatást kért a roma önkormányzat a várostól. A képviselő-testület ezt a márciusban benyújtott kérelmet – a fenti okokból – ugyancsak elutasította. Az áprilisi ülésen a testület úgy döntött, hogy a város a roma nap megrendezéséhez százezer forinttal járul hozzá, úgy, hogy az összeg fele fordítható étkezésre. A kirándulást is támogatják, mégpedig olyan módon, hogy a város kifizeti a résztvevők belépőjegyeit a szekszárdi strandra, valamint a menetrend szerinti busz-, vagy vonatút mentjegyeit.

A város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót is elfogadták. Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a tavaly év elején kitűzött célokat sikerült megvalósítaniuk. Csökkent a bűncselekmények száma, azon belül a súlyos bűncselekményeké is. Az enyhébb bűnesetek száma stagnált, vagy szintén csökkent.
Csorba Szilárd c. r. alezredes, a Tolnai Rendőrőrs parancsnoka hozzátette, hogy folytatni szeretnék ezt az eredményes munkát. Megígérte, hogy az állampolgárok úgymond egyre többet fognak látni a rendből.
Appelshoffer Ágnes elégedetten szólt az önkormányzat és a rendőrség régóta tartó jó együttműködéséről, egyben megköszönte a rendőrök munkáját.
Dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnöke köszönetet mondott a város anyagi támogatásáért. Mint mondta, továbbra is számíthat a város a polgárőrökre, a rendezvényeken is, amelyekről mostanában már időben értesítést szoktak kapni a szervezőktől. A polgármester a polgárőrségnek is megköszönte az önzetlen tevékenységet.

A munkaerő-piaci helyzetről Árvai Attila, a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályvezetője készített beszámolót, amit a testület tudomásul vett. A polgármester megjegyezte, hogy egyre nehezebben lehet feltölteni a közmunkás létszámkeretet, lassan elfogy a merítési lehetőség.

A Tolnai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság elmúlt évi munkájáról is született egy beszámoló. Greksa Attila tü. százados az ülésen elmondta, hogy jelentős változások történtek az utóbbi időben mind a kirendeltség vezetésében, mint a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóságánál.  
A polgármester megköszönte az önkéntes és a hivatásos tűzoltók munkáját, akik, mint fogalmazott, akár életük kockáztatásával vigyáznak az állampolgárok biztonságára. És nem csak veszélyhelyzetekben, hanem például fakivágásban, csatornatisztításban is segítséget nyújtanak a városnak.   

A Tolnai Intézményműködtető Központ (TIK) 2016. évi munkájáról Bauer József, az intézmény vezetője számolt be. A beszámolót elfogadta a testület.

Támogatta a testület Kővágó Balázs József r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezését.

Kiválasztották a tolnai Déli-holtág új halgazdálkodási hasznosítóit. Az Alsó-holtágat a Tolnai Dunáért Egyesület, a Felső-Révhókonyt a tolnai Dynamic Kft. bérelheti tíz évre.
Mint azt megírtuk, a tolnai holtágak korábbi haszonbérleti szerződései 2015-ben lejártak. A meghívásos eljárás eredményeként 2016-tól az Északi-holtág halgazdálkodási hasznosítási jogát tíz évre a Tolnai Horgász Egyesület nyerte el, míg a Dél-holtágét – benne az Alsó-holtággal és a Felső-Révhókonnyal – a tolnai HALÉRT Szövetkezet.
A szövetkezet azonban ez év elején felmondta a szerződést, így újra kellett pályáztatni a vízterületeket. Most nyílt pályázatot írtak ki, külön-külön a két holtágra. Az értékelésbe egy független, elismert halászati szakértőt is bevontak.

Az elkészült értékbecslés alapján bruttó 3,3 millió forintba kerülne a városnak a tolnai Jókai utca 6. szám alatti ingatlan 2/4 részének megvásárlása. A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat megveszi az ingatlant, de csak bruttó 2,5 millió forintot ajánl érte.

Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (ERÖV Zrt.) tájékoztatása szerint a bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott használat díjából idén még futná a tolnai szennyvízelvezető hálózat, átemelő szivattyúk javítására. A testület úgy döntött, hogy az idei évre vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervet kiegészíti a tolnai szennyvíz elvezető hálózat és átemelő szivattyúk javításával, 1,165 millió forint értékben.

Pályázatot nyújt be a város települési önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatására. Erre a forráshiányos költségvetésre tekintettel van szükség.

A város cégét, a Thelena Kft-t bízták meg a tanuszoda melletti út megépítésével. A munka bruttó 14 millió forintba kerül. A mintegy száz méteres út a gimnázium mögött, az Idősek Otthona és a MAG-Ház között húzódik, amely parkolási célokat is szolgál.
Mint arról írtunk, a tanuszoda az eredeti tervek szerint mintegy 340 millió forintból épül, állami beruházásban. A gyakorlatban a költségek nagyobb részét az állam állja, de a tolnai önkormányzatnak is sok tízmillió forinttal kell hozzájárulnia a beruházáshoz.
Az alapkő letétel tavaly májusban történt, a kivitelezés eredeti határideje február 20-volt, ami ez év elején májusra módosult.
 
Hamarosan elindulhat az Aprajafalva óvoda épületének energetikai korszerűsítése. A bruttó mintegy negyvenmillió forint értékű beruházás során felújítják, szigetelik az épület lapos tetőzetét. Kicserélik a nyílászárókat, lebontják a használaton kívüli nagyméretű kéményt, szigetelik a homlokzatot és napelemet telepítenek az épületre. A szükséges anyagi forrás mintegy háromnegyedét, nagyjából 30 millió forintot a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól pályázaton nyert el az önkormányzat. A költségek fennmaradó részét a város biztosítja. A képviselő-testület az április ülésén úgy döntött, hogy a beruházás megvalósítására a városi tulajdonú Thelena Kft-vel kötnek szerződést.
Támogatta a testület Ürmös M. Attila képviselő javaslatára az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!” elnevezésű európai polgári kezdeményezést, 6 igen és 5 tartózkodás mellett.

Egy új kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásának megállapításáról. Az érintett ingatlan nincs csatlakoztatva a gerincvezetékre, ilyen esetben annyit kell fizetni, amennyi a csatlakoztatás költsége. A legolcsóbb kivitelezői ajánlat bruttó 120 ezer forint volt, ami megegyezik a hozzájárulás minimum összegével, ennyit kell fizetnie a kérelmezőnek.

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár