Rendkívüli testületi ülés
2016. szeptember 7. 16.00 óra

2016.09.02.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-11/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. szeptember 07. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Döntés a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskolával kö-
tendő bérleti szerződésről (181. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

II. Döntés a Pécsi Egyházmegyével és Tolnai Intézményműködtető Központtal
megkötött bérleti szerződés módosításáról /7130 Tolna, Lehel u. 30/A szám
alatt található tornacsarnok használata tárgyában/ (182. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés „Vállalkozási szerződés Tolna Város Önkormányzata által fenntartott
és működtetett intézmények közétkeztetésének biztosítása érdekében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés mó-
dosításáról (183. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés Tolna Város Önkormányzata és az Alisca Terra Nonprofit Kft. között
2014. január 23. napján létrejött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer-
ződés-módosításáról (184. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása (185. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző

VI. Döntés Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települé-
sek „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése" tárgyú pályázat megvalósítására lét-
rehozott Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásáról (186. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének mó-
dosítására (187. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Tolna, 2016. szeptember 02.
Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár