Rendkívüli testületi ülés
2016. szeptember 7. 16.00 óra

2016.09.02.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-11/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. szeptember 07. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Döntés a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskolával kö-
tendő bérleti szerződésről (181. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

II. Döntés a Pécsi Egyházmegyével és Tolnai Intézményműködtető Központtal
megkötött bérleti szerződés módosításáról /7130 Tolna, Lehel u. 30/A szám
alatt található tornacsarnok használata tárgyában/ (182. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés „Vállalkozási szerződés Tolna Város Önkormányzata által fenntartott
és működtetett intézmények közétkeztetésének biztosítása érdekében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés mó-
dosításáról (183. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés Tolna Város Önkormányzata és az Alisca Terra Nonprofit Kft. között
2014. január 23. napján létrejött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer-
ződés-módosításáról (184. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása (185. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző

VI. Döntés Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települé-
sek „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése" tárgyú pályázat megvalósítására lét-
rehozott Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásáról (186. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének mó-
dosítására (187. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Tolna, 2016. szeptember 02.
Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2016.04.12.

Testületi döntések
2016 márciusi ülés

Önkormányzat
Testületi döntések
2016 márciusi ülés
2016.04.22.

Testületi ülés
2016. április 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés
2016. április 28. 15.00 óra
2016.05.06.

Rendkívüli testületi ülés
2016. május 10. 16.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2016. május 10. 16.00 óra
2016.05.09.

Testületi döntések
2016 áprilisi ülés

Önkormányzat
Testületi döntések
2016 áprilisi ülés
2016.05.19.

Testületi ülés
2016. május 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés
2016. május 26. 15.00 óra
2016.06.09.

Testületi döntések
2016 májusi ülés

Önkormányzat
Testületi döntések
2016 májusi ülés
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár