Rendkívüli testületi ülés
2016. szeptember 7. 16.00 óra

2016.09.02.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-11/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. szeptember 07. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Döntés a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskolával kö-
tendő bérleti szerződésről (181. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

II. Döntés a Pécsi Egyházmegyével és Tolnai Intézményműködtető Központtal
megkötött bérleti szerződés módosításáról /7130 Tolna, Lehel u. 30/A szám
alatt található tornacsarnok használata tárgyában/ (182. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés „Vállalkozási szerződés Tolna Város Önkormányzata által fenntartott
és működtetett intézmények közétkeztetésének biztosítása érdekében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés mó-
dosításáról (183. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés Tolna Város Önkormányzata és az Alisca Terra Nonprofit Kft. között
2014. január 23. napján létrejött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer-
ződés-módosításáról (184. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása (185. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző

VI. Döntés Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települé-
sek „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése" tárgyú pályázat megvalósítására lét-
rehozott Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásáról (186. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének mó-
dosítására (187. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Tolna, 2016. szeptember 02.
Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2016.10.15.

Testületi döntések
szeptemberi / októberi ülések

Önkormányzat
Testületi döntések
szeptemberi / októberi ülések
2016.10.21.

Testületi ülés 2016.
október 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
október 27. 15.00 óra
2016.11.09.

Testületi döntések
az október 27-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az október 27-i ülésen
2016.11.17.

Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra
2016.12.08.

Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra
2016.12.15.

Testületi döntések
a november 24-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 24-i ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár