Testületi döntések
2016 márciusi ülés

2016.04.12.


Intézkedési terv a holtág jövőjéről

Több, mint harminc témát tárgyalt a képviselő-testület március 31-i ülésén. Egyebek mellett elfogadták a Tolna-holtág jövőjét érintő intézkedési tervet is.

A tolnai roma nemzetiségi önkormányzat két támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Egyrészt rászoruló gyermekek és nyugdíjasok számára szervezendő kiránduláshoz kértek 20 ezer forint támogatást, másrészt az idei roma nap megrendezéséhez 400 ezer forintot.
Appelshoffer Ágnes polgármester jelezte, hogy szerettek volna bővebb tájékoztatást kapni a témáról, de a roma önkormányzatot az ülésen nem képviselte senki. A testület forrás hiányában nem támogatta a kérelmeket, 2, illetve 1 tartózkodás mellett.

Elutasította a testület Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját is. Mivel a téma tárgyalására nem jött el roma önkormányzati képviselő, a testület nem tudott kérdéseket feltenni.
Elfogadták viszont a német nemzetiségi önkormányzat beszámolóját. A polgármester szerint szép munkát végzett a német önkormányzat, még úgy is, hogy már eleve magasan volt a mérce.

Módosították a szociális rendeletet, amelyre a térítési díjak változása miatt volt szükség. Ez alapján az óvodai étkeztetés díja 380 forint/fő/napra, az iskolai étkeztetésé 286 forintra emelkedik, a gimnáziumi étkeztetés marad 390 forint.
Nem emelkedik a szociális alapszolgáltatások díja sem. A szociális étkezés térítési díja szállítás nélkül 575 forint, szállítással 800 forint. A nappali ellátás térítési díjas étkeztetéssel 700 forint/fő/nap, étkeztetés nélkül 20 forint. A házi segítségnyújtáson belül a szociális segítés és a személyi gondozás díja egyaránt 350 forint óránként. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díja szociálisan rászorultak esetén 20 forint/nap, nem rászorultak részére 100 forint/nap.

A nyersanyagnorma (óvodai és iskolai étkezési térítési díj) emelkedésével összefüggésben módosították az Alimentál Kft-vel a közétkeztetésről kötött szerződést.

Elfogadták a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2015. évi beszámolóját. A polgármester megköszönte az intézmény minden dolgozójának a lelkes, szorgalmas munkát.


Korábbi döntés alapján egymillió forinttal támogatja a város idén a balatoni gyermektáboroztatást. Az érintettek kérésére az összeget nem az iskolákat fenntartó KLIK-nek utalják, hanem a Wosinsky Mór Általános Iskola két alapítványának: az Egészségünkért Tolna I. Alapítványnak (400 ezer forint) és a „Jövő ifjúságáért" Alapítványnak (600 ezer forint).

Némileg átszerveznék a Wosinsky Mór Általános Iskolát (WMÁI). A KLIK Tolnai Tankerülete által benyújtott felterjesztés alapján a Széchenyi iskola újra tagintézmény státuszt kapna, élén tagintézmény-vezetővel. Az átszervezés az önkormányzatra nem ró plusz anyagi terhet. A testület támogatta a felterjesztést.

Vállalkozási szerződést köt az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.-vel (ERÖV) a város. Erre azért van szükség, mert az ERÖV Zrt. - a használati díj által fedezett -, előre tervezett felújítási munkákon túl már nem tudja saját erőből biztosítani a rendkívüli pótlási, karbantartási, beruházási munkák költségeit. Ennek okaként az ERÖV vezérigazgatója a vízdíjak befagyasztását (rezsicsökkentés), a közműadót, az ágazati különadót nevezte meg.

A januárban már tárgyalt elképzeléseknek megfelelően átszervezték a Thelena Városi Szolgáltató Kft-t.
Az intézkedés célja az önkormányzati tulajdonú cég átlátható, gazdaságos működtetése, a városüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása. A döntéstől mintegy 9 millió forintos megtakarítást is várnak.
Az áprilistól bevezetett változtatások nyomán létrehoztak egy városgazdai státuszt, amelyet Klein Antal, a Thelena Kft. eddigi ügyvezetője tölt be. A polgármester irányítása alatt hozzá tartozik a helyi utak karbantartása, a zöldterületek gondozása, a köztisztasági feladatok, a hóeltakarítás, a padok, játszóterek javítása, a bárka karbantartása, az illegális szemétlerakók feltárása, a holtág, a csapadékcsatornák műtárgyainak ellenőrzése. Az ezekből adódó feladatok végrehajtását a Thelena Kft. korábbi alkalmazottaiból létrehozott városüzemeltetési csoport végzi - egy csoportvezető irányításával. A tízfős brigád foglalkoztatója is az önkormányzat. A szükséges eszközöket a Thelena Kft. biztosítja szerződés alapján. A kft-nél maradó néhány alkalmazott főként építőipari, szállítási, gépi munkát igénylő szolgáltatásokat lát el. A rendkívüli eseményekből adódó feladatokat a városgazda irányításával a Thelena Kft. és az önkormányzati városüzemeltetési csoport közösen végzi. A Thelena Kft. vezetője továbbra is Klein Antal, az eddigi ügyvezető lesz, de megbízásos jogviszonyban.
A képviselő-testület testület arról is döntött, hogy a város idén négy feladat ellátására köt szerződést - az átszervezés előtti időszakra, időarányos díjért - a Thelena Kft-vel: közterületeken köztisztasági tevékenység ellátása, utcaseprés (bruttó 13,2 millió forint); illegális szemétlerakók megszüntetése (2,5 millió forint); közterületek, ezen belül a zöldterületek és parkok fenntartása (22,3 millió forint); utak kezelése, útfenntartási munkák elvégzése (29,2 millió forint).

Három önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről is tárgyaltak. Az egyik terület az Aprajafalva óvoda használaton kívüli telekrésze, amelyet a szomszédos ingatlanon tervezett társasház építéshez kívánnak megvásárolni a kérelmezők.
Egy másik kérelmező a városi sporttelep területéből venne meg egy telekrészt.
A harmadik kérelem a Deák Ferenc és a Rákóczi utca sarkán levő üres telek és a járda közötti keskeny sáv megvásárlására vonatkozik.
A testület úgy döntött, hogy értékbecslést rendel meg a kérdéses telekrészekre.

Döntés született a polgármester cafetéria juttatásáról. E szerint a városvezető a hivatali köztisztviselőkével megegyező összegű, bruttó 200 ezer forint cafetéria juttatást kap.

Csatlakozik a város a Polgármesteri Konzultációs Fórumhoz, amelyet a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás ez év februári megszüntetése után hoztak létre a korábbi társulás tagönkormányzatai, a további együttműködés érdekében.

A faddi központú gyepmesteri társuláshoz való csatlakozással is egyetértett a testület. A kóbor állatok befogását, illetve az állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos feladatokat végző leendő társuláshoz eddig 18 önkormányzat csatlakozott, az éves működési kiadás mintegy 10 millió forint lenne. Amíg nem épül meg a gyepmesteri telep, addig Tolna lakosonként 1 forintot fizet a társulás kiadásainak fedezésére. A telep elkészültéig a jelenlegi rendszerben látják el a fenti feladatokat.

A tavalyihoz hasonlóan 2 millió forintot fordít a testület a civil szervezetek támogatására. A keretösszeget a közművelődési pályázat alapján fogják felosztani.

A helyi védettség alatt álló épületek felújítására idén is kétmillió forintos keretösszeget biztosít az önkormányzat. Ennek kapcsán döntöttek az értékvédelmi pályázat kiírásáról.

Újabb TOP-pályázat benyújtásáról határozott a testület. A projekt keretében a mözsi tájházat alakítanák ki, a volt napközi épületében. A tervezett beruházás költségvetése - előzetes számítások szerint - bruttó 100 millió forint, önrészt nem igényel.

Az önkormányzatok rendkívüli támogatására is pályázatot nyújt be a város, a forráshiányos költségvetésre tekintettel.

27,8 millió forintot igényel a város a járási munkaügyi kirendeltségtől a 2016-17. évi közfoglalkoztatásra. A támogatás felhasználásával legalább harminc fő 11 hónapos, napi 8 órás foglalkoztatására nyílik lehetőség jövő év február végéig. A támogatás 85 százalékos, az önkormányzatnak 5,1 millió forintot kell biztosítania erre a célra.

Elfogadták az idei közbeszerzési tervet és átdolgozták a közbeszerzési szabályzatot. A dokumentumok a város honlapján tekinthetők meg.

Intézkedési tervet fogadott el a testület a Tolnai-holtággal kapcsolatban. A 16 pontból álló csomag legfontosabb megállapításai közé tartozik, hogy a képviselő-testület természet közeli állapotban kívánja megőrizni a holtágat, továbbra sem kíván építési engedélyt kiadni a holtág menti magánterületekre. Szabályoznák a víziállásokat (stégek), a partfalakon történő beavatkozásokat, a csónaktárolást, az öntözési célú vízkivételt. Új megoldásokat keresnek a vízpótlásra, illetve a víztér növelésére, az iszapréteg csökkentésére. Az önkormányzat igyekszik betartatni a lefektetendő szabályokat. A témáról májusi lapunkban részletesen írunk.

Zárt ülésen döntöttek az idei városi kitüntetettekről. Az elismeréseket májusban, a város napján adják át.

Önkormányzat
2017.05.10.

Testületi döntések
az április 27-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az április 27-ei ülésen
2017.05.18.

Testületi ülés 2017.
május 25. 17.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
május 25. 17.00 óra
2017.06.12.

Testületi döntések
a május 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a május 25-ei ülésen
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár