Testületi döntések
a március 30-i ülésen

2017.04.10.

Testületi ülés - a városé lesz a vízmű

 

Megvásárolja a város a tolnai vízmű telep többi tulajdonos önkormányzata tulajdonrészét. Többek között erről is döntött a képviselő-testület március 30-i ülésén.

A Vöröskereszt tolnai alapszervezete azt kérte az önkormányzattól, hogy a szervezet számára biztosítson egy székhelyül szolgáló helyiséget. A Vöröskereszt által korábban használt Deák Ferenc utcai ingatlant ugyanis a tulajdonos eladja. A helyiség havi 20 ezer forintos bérleti díját eddig a város fizette.

Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, hogy a város a Tolnai Galéria emeleti részén tudna helyiséget biztosítani. De ha később lenne más javaslat, nem zárkóznak el az elől sem.

A testület úgy döntött, hogy a korábbi támogatási szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, illetve a fent említett épületben biztosítanak helyet a Vöröskeresztnek.

Elfogadták a képviselők a német nemzetiségi önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A polgármester a testület nevében gratulált a német önkormányzat munkájához, amelyet példaértékűnek nevezett. Mint mondta, a német önkormányzat színvonalas programjai az egész várost gazdagítják.

A roma nemzetiségi önkormányzat beszámolóját azonban egységesen nem fogadta el a képviselő-testület. Ennek oka, hogy a roma önkormányzatot sem a bizottsági, sem a testületi ülésen nem képviselte senki.

A roma nemzetiségi önkormányzat azt kérte a várostól, hogy a nemzetiségi önkormányzat által gyerekeknek és nyugdíjasoknak szervezendő kirándulást 200 ezer forinttal támogassa. Emellett a hagyományőrző roma nap megrendezésének támogatását is kérték, 300 ezer forint értékben. Mivel a roma önkormányzat részéről a bizottsági és a testületi ülésen sem jelent meg senki, akinek a kérdéseiket fel tudták volna tenni a képviselők, ezért a testület egyhangúlag nem támogatta a nemzetiségi önkormányzat kérelmét.

Elfogadta a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár (TOKKK) 2016. évi beszámolóját a testület. A polgármester elismerőleg szólt a részletes beszámolóról, illetve megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját.

Szabó Imre azt javasolta, hogy a mözsi művelődési házban is egységesen kezeljék a bérleti díj fizetését. Vagy mindenkinek kelljen fizetnie, vagy senkinek, de kivételek ne legyenek.

A polgármester azt mondta, hogy amennyiben a művelődési ház saját maga szervez programot, azért nem kell bérleti díjat szedni. Az intézményvezető hatásköre eldönteni, hogy az adott rendezvény az intézmény saját rendezvényének minősül-e, vagy sem.

Módosították a TOKKK alapító okiratát. A változtatást többek között az indokolta, hogy a TOKKK telephelyei közül a vízi színpad, a galéria (Biliárd) és a sportszékház átkerül a Tolnai Intézményfenntartó Központhoz. A TOKKK alaptevékenysége pedig több funkcióval bővül.

A városi főépítész megbízási szerződését is módosították. Ezt az indokolta, hogy jogszabályi változások nyomán a főépítész feladatai is megnövekedtek. Emiatt az eddigi nettó 80 ezer forintos tiszteletdíját nettó 150 ezer forintra emelték.

Hamarosan befejeződik a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. 2015 májusában elindított végelszámolása. (Az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatást 2013 óta az ERÖV Zrt. végzi.)

A végelszámolás érinti a vízmű telephely tulajdoni viszonyainak rendezését is. Ez az ingatlan 1992-ig állami tulajdonban volt, ezután a jelenleg is tulajdonos 13 település osztatlan közös tulajdonába került. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a tolnai önkormányzat, mint a legnagyobb tulajdonos, kezdeményezi a vízmű telep, mint közös tulajdon megszüntetését, mégpedig úgy, hogy Tolna – értékbecslés alapján – megvásárolja a többi önkormányzat tulajdonhányadát. Ezt az is indokolja, hogy az ingatlannak jelenleg nincs funkciója, hasznosítása nehézkes, természetbeni megosztása nem célszerű, illetve az ingatlan területén több víznyerő kút is van, amelyek a város ivóvízellátását biztosítják.

A vízmű telepen kívül a víztorony is közös tulajdonú ingatlan, de csak három tulajdonosa van: Tolna, Bogyiszló és Fácánkert. Ebben az esetben a polgármesterekkel folytatott előzetes tárgyalások alapján a két község az ingatlan rájuk eső részét térítésmentesen átruházza a városra.

Megszünteti az önkormányzat az Alisca Terra Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási szerződést – döntött a testület.  Egyben felhatalmazták a szekszárdi közgyűlést, hogy indítson közbeszerzési eljárást a Szekszárd és környéki településeken szolgáltatást ellátó új társaság kiválasztására. Az átmeneti időre a Vertikál Zrt-t bízzák meg a feladattal.

Minderre azért van szükség, mert a törvényi változások nyomán egy központi állami cég, az NHKV Zrt. végzi egyebek mellett a szolgáltatási díjak beszedését. Az olyan, viszonylag alacsony számú lakosságot (kb. 105 ezer) ellátó kisebb szolgáltatók, mint az Alisca Terra, nehéz finanszírozási helyzetbe került, ami veszélyezteti a közfeladat ellátását. A Vertikál Zrt. viszont jelenleg is jóval nagyobb területen szolgáltat, hulladékkezelő létesítményeket is működtet, ezáltal szakmailag és pénzügyileg is stabilabban, biztonságosabban el tudja látni a feladatot.

Döntés született a Thelena Kft-vel kötendő idei évre vonatkozó szolgáltatási szerződésekről. A városi tulajdonú cég az utcaseprést bruttó mintegy 13 millió forintért végzi. Az illegális szemétlerakók megszüntetésére bruttó kb. 2,5 millió forintot költhet a társaság, míg a zöldterületek, parkok fenntartására 19 milliót. Útfenntartási munkákra 29,2 millió forintért szerződik a társaság az önkormányzattal.

Arekultivált egykori hulladéklerakó utógondozására bruttó 913 ezer forintos szerződést kötöttek erre az évre a Thelena Kft-vel.

Idén is kétmillió forinttal támogatja a civil szervezeteket a közművelődési pályázaton keresztül a város. Az erre vonatkozó pályázati kiírás lapunk mostani számában olvasható. A pályázat beadási határideje április 30.

A helyi védettség alatt álló épületek felújítására vonatkozó értékvédelmi pályázat kiírásáról is döntött a testület. Erre a célra idén is 2 millió forint áll rendelkezésre, ami várhatóan öt épület felújítását segítheti. A pályázati felhívást lapunk mostani számában közöljük.

A 2017-2018. évi közfoglalkoztatás finanszírozására a tolnai önkormányzat esetében 28,7 millió forintos keretet állapított meg a megyei kormányhivatal. A támogatás 85 százalékos, azaz ebből az összegből 4,3 millió forintot az önkormányzatnak kell megfizetnie, 24,45 millió forint a központi támogatás. A közfoglalkoztatást napi 8 órában, átlagban 3 havi ütemezéssel tervezik.

A város által korábban benyújtott TOP-pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó és tervező kiválasztásáról is döntött a testület. A gazdasági bizottság meghívásos eljárásban fogja kiválasztani a feladat ellátását végző cégeket. Szerződést természetesen csak a nyertes pályázatok esetén kötnek majd.

Két projekt is nyert a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott három tolnai pályázat közül. A testület arról döntött, hogy az egyik pályázat megvalósításához szükséges tervezőt meghívásos eljárás során válasszák ki.

Elfogadták a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet, majd meghozták a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítéséhez szükséges döntéseket. A témáról bővebb információt lapunk mostani számában, a „Meghívó a Településképi Arculati Kézikönyv készítését megelőző lakossági fórumra” című felhívásban olvashatnak.

Módosították a szociális rendeletet, a (bruttó) térítési díjak változásával összefüggésben. Az óvodai étkezési térítési díj bruttó 400 forint/fő/nap, az általános iskolai ebéd 300 forint. Az idősek étkeztetése 600 forint, szállítással 825 forint. A nappali ellátásért nem kell fizetni. A személyi gondozás és a szociális segítés 500-500 forint/óra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 50 forint naponta, a szociálisan nem rászorultak részére 140 forint/nap. 

Módosították a sportról szóló rendeletet is. Erre részben azért volt szükség, mert igényként felmerült, hogy a sportlétesítményekben rendezett bálok, egész napos sportesemények kedvezményes bérleti díjakkal is igénybe vehetők legyenek. A testület úgy határozott, hogy a humán bizottság dönthet majd – az érintett intézményvezetők bevonásával – a kedvezményekről, amelyeket kizárólag nem profitorientált rendezvények kapcsán lehet igényelni, legalább két hónappal a rendezvény előtt.

Kérelmet nyújtanak be a kormányhoz az M6 autópálya beruházás során épült Tolna környéki földutak önkormányzati tulajdonba adására. Ezek az utak – összesen tíz – eddig is önkormányzati kezelésben voltak, a kérelem nyomán ingyenesen a város tulajdonába kerülhetnek.

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár