Testületi döntések
a március 30-i ülésen

2017.04.10.

Testületi ülés - a városé lesz a vízmű

 

Megvásárolja a város a tolnai vízmű telep többi tulajdonos önkormányzata tulajdonrészét. Többek között erről is döntött a képviselő-testület március 30-i ülésén.

A Vöröskereszt tolnai alapszervezete azt kérte az önkormányzattól, hogy a szervezet számára biztosítson egy székhelyül szolgáló helyiséget. A Vöröskereszt által korábban használt Deák Ferenc utcai ingatlant ugyanis a tulajdonos eladja. A helyiség havi 20 ezer forintos bérleti díját eddig a város fizette.

Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, hogy a város a Tolnai Galéria emeleti részén tudna helyiséget biztosítani. De ha később lenne más javaslat, nem zárkóznak el az elől sem.

A testület úgy döntött, hogy a korábbi támogatási szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, illetve a fent említett épületben biztosítanak helyet a Vöröskeresztnek.

Elfogadták a képviselők a német nemzetiségi önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A polgármester a testület nevében gratulált a német önkormányzat munkájához, amelyet példaértékűnek nevezett. Mint mondta, a német önkormányzat színvonalas programjai az egész várost gazdagítják.

A roma nemzetiségi önkormányzat beszámolóját azonban egységesen nem fogadta el a képviselő-testület. Ennek oka, hogy a roma önkormányzatot sem a bizottsági, sem a testületi ülésen nem képviselte senki.

A roma nemzetiségi önkormányzat azt kérte a várostól, hogy a nemzetiségi önkormányzat által gyerekeknek és nyugdíjasoknak szervezendő kirándulást 200 ezer forinttal támogassa. Emellett a hagyományőrző roma nap megrendezésének támogatását is kérték, 300 ezer forint értékben. Mivel a roma önkormányzat részéről a bizottsági és a testületi ülésen sem jelent meg senki, akinek a kérdéseiket fel tudták volna tenni a képviselők, ezért a testület egyhangúlag nem támogatta a nemzetiségi önkormányzat kérelmét.

Elfogadta a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár (TOKKK) 2016. évi beszámolóját a testület. A polgármester elismerőleg szólt a részletes beszámolóról, illetve megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját.

Szabó Imre azt javasolta, hogy a mözsi művelődési házban is egységesen kezeljék a bérleti díj fizetését. Vagy mindenkinek kelljen fizetnie, vagy senkinek, de kivételek ne legyenek.

A polgármester azt mondta, hogy amennyiben a művelődési ház saját maga szervez programot, azért nem kell bérleti díjat szedni. Az intézményvezető hatásköre eldönteni, hogy az adott rendezvény az intézmény saját rendezvényének minősül-e, vagy sem.

Módosították a TOKKK alapító okiratát. A változtatást többek között az indokolta, hogy a TOKKK telephelyei közül a vízi színpad, a galéria (Biliárd) és a sportszékház átkerül a Tolnai Intézményfenntartó Központhoz. A TOKKK alaptevékenysége pedig több funkcióval bővül.

A városi főépítész megbízási szerződését is módosították. Ezt az indokolta, hogy jogszabályi változások nyomán a főépítész feladatai is megnövekedtek. Emiatt az eddigi nettó 80 ezer forintos tiszteletdíját nettó 150 ezer forintra emelték.

Hamarosan befejeződik a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. 2015 májusában elindított végelszámolása. (Az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatást 2013 óta az ERÖV Zrt. végzi.)

A végelszámolás érinti a vízmű telephely tulajdoni viszonyainak rendezését is. Ez az ingatlan 1992-ig állami tulajdonban volt, ezután a jelenleg is tulajdonos 13 település osztatlan közös tulajdonába került. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a tolnai önkormányzat, mint a legnagyobb tulajdonos, kezdeményezi a vízmű telep, mint közös tulajdon megszüntetését, mégpedig úgy, hogy Tolna – értékbecslés alapján – megvásárolja a többi önkormányzat tulajdonhányadát. Ezt az is indokolja, hogy az ingatlannak jelenleg nincs funkciója, hasznosítása nehézkes, természetbeni megosztása nem célszerű, illetve az ingatlan területén több víznyerő kút is van, amelyek a város ivóvízellátását biztosítják.

A vízmű telepen kívül a víztorony is közös tulajdonú ingatlan, de csak három tulajdonosa van: Tolna, Bogyiszló és Fácánkert. Ebben az esetben a polgármesterekkel folytatott előzetes tárgyalások alapján a két község az ingatlan rájuk eső részét térítésmentesen átruházza a városra.

Megszünteti az önkormányzat az Alisca Terra Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási szerződést – döntött a testület.  Egyben felhatalmazták a szekszárdi közgyűlést, hogy indítson közbeszerzési eljárást a Szekszárd és környéki településeken szolgáltatást ellátó új társaság kiválasztására. Az átmeneti időre a Vertikál Zrt-t bízzák meg a feladattal.

Minderre azért van szükség, mert a törvényi változások nyomán egy központi állami cég, az NHKV Zrt. végzi egyebek mellett a szolgáltatási díjak beszedését. Az olyan, viszonylag alacsony számú lakosságot (kb. 105 ezer) ellátó kisebb szolgáltatók, mint az Alisca Terra, nehéz finanszírozási helyzetbe került, ami veszélyezteti a közfeladat ellátását. A Vertikál Zrt. viszont jelenleg is jóval nagyobb területen szolgáltat, hulladékkezelő létesítményeket is működtet, ezáltal szakmailag és pénzügyileg is stabilabban, biztonságosabban el tudja látni a feladatot.

Döntés született a Thelena Kft-vel kötendő idei évre vonatkozó szolgáltatási szerződésekről. A városi tulajdonú cég az utcaseprést bruttó mintegy 13 millió forintért végzi. Az illegális szemétlerakók megszüntetésére bruttó kb. 2,5 millió forintot költhet a társaság, míg a zöldterületek, parkok fenntartására 19 milliót. Útfenntartási munkákra 29,2 millió forintért szerződik a társaság az önkormányzattal.

Arekultivált egykori hulladéklerakó utógondozására bruttó 913 ezer forintos szerződést kötöttek erre az évre a Thelena Kft-vel.

Idén is kétmillió forinttal támogatja a civil szervezeteket a közművelődési pályázaton keresztül a város. Az erre vonatkozó pályázati kiírás lapunk mostani számában olvasható. A pályázat beadási határideje április 30.

A helyi védettség alatt álló épületek felújítására vonatkozó értékvédelmi pályázat kiírásáról is döntött a testület. Erre a célra idén is 2 millió forint áll rendelkezésre, ami várhatóan öt épület felújítását segítheti. A pályázati felhívást lapunk mostani számában közöljük.

A 2017-2018. évi közfoglalkoztatás finanszírozására a tolnai önkormányzat esetében 28,7 millió forintos keretet állapított meg a megyei kormányhivatal. A támogatás 85 százalékos, azaz ebből az összegből 4,3 millió forintot az önkormányzatnak kell megfizetnie, 24,45 millió forint a központi támogatás. A közfoglalkoztatást napi 8 órában, átlagban 3 havi ütemezéssel tervezik.

A város által korábban benyújtott TOP-pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó és tervező kiválasztásáról is döntött a testület. A gazdasági bizottság meghívásos eljárásban fogja kiválasztani a feladat ellátását végző cégeket. Szerződést természetesen csak a nyertes pályázatok esetén kötnek majd.

Két projekt is nyert a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott három tolnai pályázat közül. A testület arról döntött, hogy az egyik pályázat megvalósításához szükséges tervezőt meghívásos eljárás során válasszák ki.

Elfogadták a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet, majd meghozták a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítéséhez szükséges döntéseket. A témáról bővebb információt lapunk mostani számában, a „Meghívó a Településképi Arculati Kézikönyv készítését megelőző lakossági fórumra” című felhívásban olvashatnak.

Módosították a szociális rendeletet, a (bruttó) térítési díjak változásával összefüggésben. Az óvodai étkezési térítési díj bruttó 400 forint/fő/nap, az általános iskolai ebéd 300 forint. Az idősek étkeztetése 600 forint, szállítással 825 forint. A nappali ellátásért nem kell fizetni. A személyi gondozás és a szociális segítés 500-500 forint/óra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 50 forint naponta, a szociálisan nem rászorultak részére 140 forint/nap. 

Módosították a sportról szóló rendeletet is. Erre részben azért volt szükség, mert igényként felmerült, hogy a sportlétesítményekben rendezett bálok, egész napos sportesemények kedvezményes bérleti díjakkal is igénybe vehetők legyenek. A testület úgy határozott, hogy a humán bizottság dönthet majd – az érintett intézményvezetők bevonásával – a kedvezményekről, amelyeket kizárólag nem profitorientált rendezvények kapcsán lehet igényelni, legalább két hónappal a rendezvény előtt.

Kérelmet nyújtanak be a kormányhoz az M6 autópálya beruházás során épült Tolna környéki földutak önkormányzati tulajdonba adására. Ezek az utak – összesen tíz – eddig is önkormányzati kezelésben voltak, a kérelem nyomán ingyenesen a város tulajdonába kerülhetnek.

Önkormányzat
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
2018.01.19.

Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár