Döntések az májusi testületi ülésen

2018.06.11.

Testületi ülés / Sok a gyerek az óvodában

A következő nevelési évben indítható óvodai csoportokról is döntött a képviselő-testület május 31-i ülésén. Elhangzott, hogy nő a gyerekek száma, előbb-utóbb szükség lehet egy újabb csoport indítására.

Elfogadta a testület az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (ERÖV) 2017. évi beszámolóját és a 2018-as üzleti tervét. Artim Andrásné, a cég vezérigazgatója az ülésen többek között elmondta: a társaság működésének eddigi 4,5 éve alatt 14,5 milliárd forinttal gyarapította a vagyonát, jórészt pályázatok révén, és újabb – főként a szennyvízkezelést célzó – beruházások nyomán a következő időszakban mintegy 25 milliárd forint értékben nő majd a vagyon.
Tolnán tavaly 384 ezer köbméter vizet értékesítettek, és mintegy 350 ezer köbméter szennyvizet kezeltek.
A tolnai szennyvíztelep szaghatásának csökkentése érdekében a cég saját beruházásában az átemelőkbe levegőinjektorokat épített be, új vegyszereket alkalmaztak a szárítóban, a szolár csarnok szellőztető ventillátorát kijavították, illetve 50 darab gyorsan növő fát ültettek a telep szélére. Az intézkedéseknek köszönhetően a szaghatás gyakorlatilag megszűnt.
Tolnán a cég kintlevősége mintegy 44 millió forint, ebből az egy éven túli tartozás hozzávetőleg 30 millió.
Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, hogy régen sokkal nagyobb üzlet volt a víziközmű szolgáltatás, de a rezsicsökkentés miatt az árak változatlanok, a költségek pedig – bér, energia – folyamatosan emelkednek. Nehéz elképzelni, miként sikerül így is pozitív pénzügyi eredményt elérnie a cégnek. Úgy fogalmazott, hogy jó választás volt az ERÖV-höz csatlakoznia az önkormányzatnak, egyben köszönetet mondott a szennyvíztelepi probléma orvoslásáért is a cégnek.
Pirgi József alpolgármester csatlakozott a polgármester véleményéhez, azt mondta, látszik, hogy jó kezekben van a cég.

A Családsegítő Központ (CSSK) 2017. évi tevékenységéről is készült egy beszámoló, amelyet szintén egyhangúan elfogadtak a képviselők. A polgármester megköszönte a CSSK dolgozóinak példamutató munkáját, ami sok szomorú és nehéz feladattal és kevés örömteli dologgal jár. Mint fogalmazott: nem véletlen, hogy újabb CSSK-s dolgozó kapott idén önkormányzati kitüntetést.

Tíz százalékkal emeli a város a központi orvosi ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulását a szolgáltatást szervező Emergency Service Kft. kérelme alapján. Mindezt az indokolta, hogy a környező városokban jelentősen magasabb az ügyeleti óradíj, mint Tolnán, így pedig nehéz orvost találni a tolnai ügyeleti munkára. A polgármester jelezte, hogy kényszerhelyzetben vannak, nemigen tehet mást a testület, mint hogy megszavazza a magasabb díjat. Azt azonban jelezte, hogy az öt évre kötött szerződésből hátralevő időben további emelésre már nem lesz lehetőség.

Egy tartózkodás mellett fogadták el a város 2017. évi zárszámadását. A működési bevételek 91,3%-ra, a működési kiadások 86,16%-ra, a felhalmozási bevételek 110,26%-ra, a felhalmozási kiadások 10,72%-ra teljesültek. Ez utóbbi tétel alacsony teljesítésének oka, hogy a már korábban elnyert uniós támogatású nagyprojektek idén és jövőre fognak csak megvalósulni.

Fricz Józsefné nyújtott be pályázatot a Wosinsky Mór Általános Iskola Fusz János Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztására, várhatóan a jövőben is ő láthatja el ezt a feladatot. A képviselő-testület mindenesetre egyöntetűen támogatta a pályázó megbízását. A polgármester elismeréssel adózott a zeneiskola munkája, eredményei, szellemisége előtt. Fricz Józsefné azt mondta, örömmel adta be a pályázatát, amiben kollégái egyhangúlag támogatták. Mint fogalmazott, ha már közösen felépítettek valamit, akkor amíg lehet, bábáskodni szeretne felette.

Elfogadták a 2017/2018-as óvodai nevelési évről szóló beszámolót. Egyben döntöttek a 2018-19-es nevelési év indításáról is. Ez alapján a tolnai Wosinsky Mór Óvodában a következő nevelési évben összesen 17 óvodai csoport indulhat, ugyanannyi, mint a megelőző években. Ugyanakkor Sterczné Asztalos Zsuzsanna jelezte, hogy tendenciaszerűen emelkedik a születésszám a városban, az óvodai csoportok átlaglétszáma a következő nevelési évben már mindenütt igen magas lesz. Emiatt az eddigiektől eltérően csak a 3 éves kort betöltő gyerekeket tudják majd felvenni, a fiatalabbakat nem. A jövőben pedig mindenképpen szükség lesz egy további óvodai csoport indítására.
A polgármester azt mondta, hogy a gyerekszám növekedése a kellemesebb gondok közé tartozik. Jelezte, hogy figyelik az óvodai bővítésekre vonatkozó pályázati lehetőségeket, és minden óvodai dolgozónak megköszönte a munkáját.

Június 30-tól nyugdíjba vonul dr. Németh Katalin, a I. számú gyermekorvosi körzet orvosa. A praxis betöltéséig az önkormányzatnak meg kell oldania a helyettesítést. Ezt megbízási szerződés alapján dr. Barna Györgyi házi gyermekorvos végzi majd. Távolléte esetén a körzetben dr. Kuner Mária és dr. Gujás Erika helyettesít. Az I. sz. házi gyermekorvosi körzet asszisztensi feladatait közalkalmazotti jogviszonyban Hegedűs Mónika fogja ellátni.
A rendelési idő:
Hétfő: 13 00 – 15 00
Kedd: 8 00 – 10 00
Szerda: 13 00 – 15 00
Csütörtök: 8 00 – 10 00
Péntek: 8 00 – 10 00
Tanácsadás: Szerda:1100 - 1200
A helyettesítés a II. számú gyermekorvosi körzet rendelését nem érinti.
Az I. számú gyermek háziorvosi körzethez tartozó iskola-egészségügyi feladatokat dr. Schaffler Zsuzsanna csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos fogja ellátni.

Még nem fogadta el a településképi rendeletét az önkormányzat, annak előkészítése viszont már folyamatban van. A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a téma kapcsán. A képviselők arról határoztak, hogy a jegyző legkésőbb ez év július 31-ig terjessze elő a településképi rendelet tervezetét.

Elfogadta a képviselő-testület a jegyző átfogó értékelését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt a feladatot a Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a jegyző gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenysége, illetve a gyermekek napközbeni ellátása révén önkormányzati és nem önkormányzati szervek által látták el.

Döntöttek arról, hogy az EFOP-1.5.2 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges drámapedagógiai foglalkozásokat az öt felkért ajánlattevő közül a sióagárdi Pekari Bernadett láthatja el, miután ő adta a legkedvezőbb, bruttó 1,219 millió forintos ajánlatot.

Ugyanezen pályázathoz kapcsolódik egy térfigyelő rendszer kiépítése is, amelynek beszerzőjét szintén meghívásos eljárással fogják kiválasztani. A beszerzés becsült értéke 1,5 millió forint.

A tolnai idősek napközijének felújítási projektjében egy bruttó 6,3 millió forintos eszközbeszerzés is szerepel. Ezen feladat elvégzésére három cégtől kértek árajánlatot. A legkedvezőbbet a pécsi Digistar Kft. adta be, 6,322 millió forint értékben, így ezzel a céggel kötnek szerződést.

A tolnai Duna-part rendezését, illetve a volt laktanyában egy játszóház kialakítását szolgáló pályázati projektekben az építési feladatokat ún. soft programokkal (pl. környezetvédelmi programok, a Duna-partot, a játszóházat, a várost népszerűsítő programok, stb.) kell kiegészíteni. Ezen tevékenységekre mindkét projekt esetén hozzávetőleg nettó 3-3 millió forint áll rendelkezésre a pályázati költségvetésekben. A testület arról döntött, hogy mindkét pályázat esetén meghívásos eljárásban választják ki a feladatot ellátó vállalkozást.

Három újabb lakossági kérelem érkezett Mözsről, szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapítására. Mindhárom esetben már kiépített a csatlakozóvezeték, így közműfejlesztési hozzájárulásként 120-120 ezer forintot kell fizetni. Egy esetben részletfizetést kért a tulajdonos, kérelmét a polgármester fogja elbírálni.

Ingatlanértékesítési eljárás megindításáról is döntöttek a képviselők. A téma azért került napirendre, mert a korábban uniós pályázati támogatást elnyert – két évvel ezelőtti árakon számolt – városi nagyberuházások megvalósítása a tervezettnél jóval többe fog kerülni, az időközben az építőipari fellendülés miatt drasztikusan megemelkedett bér- és anyagköltségek okán.
A hiányzó összegek pótlására az önkormányzat korábban már döntött fejlesztési hitel felvételéről, de szükség van további források bevonására is. Ezért döntött úgy a testület, hogy mérjék fel az önkormányzati tulajdonban levő, üresen álló, hasznosítani hosszú távon sem tervezett ingatlanokat, amelyekről egyszerűsített értékbecslést fognak készíttetni. Ezután születhet majd döntés az esetleges eladásról.

Önkormányzat
2018.09.07.

Testület döntések / Rendkívüli testületi ülés

Önkormányzat
Testület döntések / Rendkívüli testületi ülés
2018.09.21.

Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra
2018.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2018.10.17.

Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra
2018.11.14.

Döntések az októberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az októberi testületi ülésen
2018.11.30.

Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár