Döntések az májusi testületi ülésen

2018.06.11.

Testületi ülés / Sok a gyerek az óvodában

A következő nevelési évben indítható óvodai csoportokról is döntött a képviselő-testület május 31-i ülésén. Elhangzott, hogy nő a gyerekek száma, előbb-utóbb szükség lehet egy újabb csoport indítására.

Elfogadta a testület az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (ERÖV) 2017. évi beszámolóját és a 2018-as üzleti tervét. Artim Andrásné, a cég vezérigazgatója az ülésen többek között elmondta: a társaság működésének eddigi 4,5 éve alatt 14,5 milliárd forinttal gyarapította a vagyonát, jórészt pályázatok révén, és újabb – főként a szennyvízkezelést célzó – beruházások nyomán a következő időszakban mintegy 25 milliárd forint értékben nő majd a vagyon.
Tolnán tavaly 384 ezer köbméter vizet értékesítettek, és mintegy 350 ezer köbméter szennyvizet kezeltek.
A tolnai szennyvíztelep szaghatásának csökkentése érdekében a cég saját beruházásában az átemelőkbe levegőinjektorokat épített be, új vegyszereket alkalmaztak a szárítóban, a szolár csarnok szellőztető ventillátorát kijavították, illetve 50 darab gyorsan növő fát ültettek a telep szélére. Az intézkedéseknek köszönhetően a szaghatás gyakorlatilag megszűnt.
Tolnán a cég kintlevősége mintegy 44 millió forint, ebből az egy éven túli tartozás hozzávetőleg 30 millió.
Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, hogy régen sokkal nagyobb üzlet volt a víziközmű szolgáltatás, de a rezsicsökkentés miatt az árak változatlanok, a költségek pedig – bér, energia – folyamatosan emelkednek. Nehéz elképzelni, miként sikerül így is pozitív pénzügyi eredményt elérnie a cégnek. Úgy fogalmazott, hogy jó választás volt az ERÖV-höz csatlakoznia az önkormányzatnak, egyben köszönetet mondott a szennyvíztelepi probléma orvoslásáért is a cégnek.
Pirgi József alpolgármester csatlakozott a polgármester véleményéhez, azt mondta, látszik, hogy jó kezekben van a cég.

A Családsegítő Központ (CSSK) 2017. évi tevékenységéről is készült egy beszámoló, amelyet szintén egyhangúan elfogadtak a képviselők. A polgármester megköszönte a CSSK dolgozóinak példamutató munkáját, ami sok szomorú és nehéz feladattal és kevés örömteli dologgal jár. Mint fogalmazott: nem véletlen, hogy újabb CSSK-s dolgozó kapott idén önkormányzati kitüntetést.

Tíz százalékkal emeli a város a központi orvosi ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulását a szolgáltatást szervező Emergency Service Kft. kérelme alapján. Mindezt az indokolta, hogy a környező városokban jelentősen magasabb az ügyeleti óradíj, mint Tolnán, így pedig nehéz orvost találni a tolnai ügyeleti munkára. A polgármester jelezte, hogy kényszerhelyzetben vannak, nemigen tehet mást a testület, mint hogy megszavazza a magasabb díjat. Azt azonban jelezte, hogy az öt évre kötött szerződésből hátralevő időben további emelésre már nem lesz lehetőség.

Egy tartózkodás mellett fogadták el a város 2017. évi zárszámadását. A működési bevételek 91,3%-ra, a működési kiadások 86,16%-ra, a felhalmozási bevételek 110,26%-ra, a felhalmozási kiadások 10,72%-ra teljesültek. Ez utóbbi tétel alacsony teljesítésének oka, hogy a már korábban elnyert uniós támogatású nagyprojektek idén és jövőre fognak csak megvalósulni.

Fricz Józsefné nyújtott be pályázatot a Wosinsky Mór Általános Iskola Fusz János Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztására, várhatóan a jövőben is ő láthatja el ezt a feladatot. A képviselő-testület mindenesetre egyöntetűen támogatta a pályázó megbízását. A polgármester elismeréssel adózott a zeneiskola munkája, eredményei, szellemisége előtt. Fricz Józsefné azt mondta, örömmel adta be a pályázatát, amiben kollégái egyhangúlag támogatták. Mint fogalmazott, ha már közösen felépítettek valamit, akkor amíg lehet, bábáskodni szeretne felette.

Elfogadták a 2017/2018-as óvodai nevelési évről szóló beszámolót. Egyben döntöttek a 2018-19-es nevelési év indításáról is. Ez alapján a tolnai Wosinsky Mór Óvodában a következő nevelési évben összesen 17 óvodai csoport indulhat, ugyanannyi, mint a megelőző években. Ugyanakkor Sterczné Asztalos Zsuzsanna jelezte, hogy tendenciaszerűen emelkedik a születésszám a városban, az óvodai csoportok átlaglétszáma a következő nevelési évben már mindenütt igen magas lesz. Emiatt az eddigiektől eltérően csak a 3 éves kort betöltő gyerekeket tudják majd felvenni, a fiatalabbakat nem. A jövőben pedig mindenképpen szükség lesz egy további óvodai csoport indítására.
A polgármester azt mondta, hogy a gyerekszám növekedése a kellemesebb gondok közé tartozik. Jelezte, hogy figyelik az óvodai bővítésekre vonatkozó pályázati lehetőségeket, és minden óvodai dolgozónak megköszönte a munkáját.

Június 30-tól nyugdíjba vonul dr. Németh Katalin, a I. számú gyermekorvosi körzet orvosa. A praxis betöltéséig az önkormányzatnak meg kell oldania a helyettesítést. Ezt megbízási szerződés alapján dr. Barna Györgyi házi gyermekorvos végzi majd. Távolléte esetén a körzetben dr. Kuner Mária és dr. Gujás Erika helyettesít. Az I. sz. házi gyermekorvosi körzet asszisztensi feladatait közalkalmazotti jogviszonyban Hegedűs Mónika fogja ellátni.
A rendelési idő:
Hétfő: 13 00 – 15 00
Kedd: 8 00 – 10 00
Szerda: 13 00 – 15 00
Csütörtök: 8 00 – 10 00
Péntek: 8 00 – 10 00
Tanácsadás: Szerda:1100 - 1200
A helyettesítés a II. számú gyermekorvosi körzet rendelését nem érinti.
Az I. számú gyermek háziorvosi körzethez tartozó iskola-egészségügyi feladatokat dr. Schaffler Zsuzsanna csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos fogja ellátni.

Még nem fogadta el a településképi rendeletét az önkormányzat, annak előkészítése viszont már folyamatban van. A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a téma kapcsán. A képviselők arról határoztak, hogy a jegyző legkésőbb ez év július 31-ig terjessze elő a településképi rendelet tervezetét.

Elfogadta a képviselő-testület a jegyző átfogó értékelését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt a feladatot a Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a jegyző gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenysége, illetve a gyermekek napközbeni ellátása révén önkormányzati és nem önkormányzati szervek által látták el.

Döntöttek arról, hogy az EFOP-1.5.2 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges drámapedagógiai foglalkozásokat az öt felkért ajánlattevő közül a sióagárdi Pekari Bernadett láthatja el, miután ő adta a legkedvezőbb, bruttó 1,219 millió forintos ajánlatot.

Ugyanezen pályázathoz kapcsolódik egy térfigyelő rendszer kiépítése is, amelynek beszerzőjét szintén meghívásos eljárással fogják kiválasztani. A beszerzés becsült értéke 1,5 millió forint.

A tolnai idősek napközijének felújítási projektjében egy bruttó 6,3 millió forintos eszközbeszerzés is szerepel. Ezen feladat elvégzésére három cégtől kértek árajánlatot. A legkedvezőbbet a pécsi Digistar Kft. adta be, 6,322 millió forint értékben, így ezzel a céggel kötnek szerződést.

A tolnai Duna-part rendezését, illetve a volt laktanyában egy játszóház kialakítását szolgáló pályázati projektekben az építési feladatokat ún. soft programokkal (pl. környezetvédelmi programok, a Duna-partot, a játszóházat, a várost népszerűsítő programok, stb.) kell kiegészíteni. Ezen tevékenységekre mindkét projekt esetén hozzávetőleg nettó 3-3 millió forint áll rendelkezésre a pályázati költségvetésekben. A testület arról döntött, hogy mindkét pályázat esetén meghívásos eljárásban választják ki a feladatot ellátó vállalkozást.

Három újabb lakossági kérelem érkezett Mözsről, szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapítására. Mindhárom esetben már kiépített a csatlakozóvezeték, így közműfejlesztési hozzájárulásként 120-120 ezer forintot kell fizetni. Egy esetben részletfizetést kért a tulajdonos, kérelmét a polgármester fogja elbírálni.

Ingatlanértékesítési eljárás megindításáról is döntöttek a képviselők. A téma azért került napirendre, mert a korábban uniós pályázati támogatást elnyert – két évvel ezelőtti árakon számolt – városi nagyberuházások megvalósítása a tervezettnél jóval többe fog kerülni, az időközben az építőipari fellendülés miatt drasztikusan megemelkedett bér- és anyagköltségek okán.
A hiányzó összegek pótlására az önkormányzat korábban már döntött fejlesztési hitel felvételéről, de szükség van további források bevonására is. Ezért döntött úgy a testület, hogy mérjék fel az önkormányzati tulajdonban levő, üresen álló, hasznosítani hosszú távon sem tervezett ingatlanokat, amelyekről egyszerűsített értékbecslést fognak készíttetni. Ezután születhet majd döntés az esetleges eladásról.

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár