Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra

2018.05.24.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-9/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. május 31. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (122. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Javaslat a Re-víz Duna menti Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására (123. sz. előterjesztés) Az előterjesztés a beszámoló beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-víz Duna menti Kft. ügyvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Javaslat az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadására (124. sz. előterjesztés)
Előadó: Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgatója
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Beszámoló a Családsegítő Központ 2017. évi tevékenységéről (125. sz. előterjesztés)
Előadó: Pástiné Szentendrei Mária CSSK vezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Beszámoló Tolna Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzésére
vonatkozó éves jelentésről (126. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről (127. sz. előterjesztés) Az
előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása (128. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. A Wosinsky Mór Általános Iskola Fusz János Zeneiskolája tagintézményvezetői
beosztására érkezett pályázat véleményezése (129. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés a 2017/2018-as nevelési év beszámolójának elfogadásáról és a
2018/2019-es nevelési év indításáról (130. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Sterczné Asztalos Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Óvoda
intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Javaslat az I. sz. gyermekorvosi körzetben a feladat-ellátáshoz szükséges
intézkedések megtételére (131. sz. előterjesztés) Az előterjesztés
egyeztetések miatt később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XI. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatal településképi rendelet
megalkotásával kapcsolatos törvényességi felhívásának elfogadására (132.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(133. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2
kódszámú pályázat megvalósításához szükséges drámapedagógiai
foglalkozás tevékenység lebonyolítása tárgyában beérkezett árajánlatok
elbírálásáról (134. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2
kódszámú pályázat megvalósításához szükséges térfigyelő rendszer
beszerzési eljárásának megindításáról (135. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése, bővítése Tolna városában” című projekt
megvalósítása érdekében eszközbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában
beérkezett árajánlatok elbírálásáról (136. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert
TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 és a TOP-2.1.1.-15-TL1-2016-00001
kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges SOFT tevékenységet
megvalósító szervezet kiválasztásáról (137. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának
megállapításáról (138. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (139. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIX. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (140. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (141. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXI. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2018. május 24.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár