Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra

2018.05.24.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-9/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. május 31. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (122. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Javaslat a Re-víz Duna menti Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására (123. sz. előterjesztés) Az előterjesztés a beszámoló beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-víz Duna menti Kft. ügyvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Javaslat az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadására (124. sz. előterjesztés)
Előadó: Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgatója
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Beszámoló a Családsegítő Központ 2017. évi tevékenységéről (125. sz. előterjesztés)
Előadó: Pástiné Szentendrei Mária CSSK vezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Beszámoló Tolna Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzésére
vonatkozó éves jelentésről (126. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről (127. sz. előterjesztés) Az
előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása (128. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. A Wosinsky Mór Általános Iskola Fusz János Zeneiskolája tagintézményvezetői
beosztására érkezett pályázat véleményezése (129. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés a 2017/2018-as nevelési év beszámolójának elfogadásáról és a
2018/2019-es nevelési év indításáról (130. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Sterczné Asztalos Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Óvoda
intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Javaslat az I. sz. gyermekorvosi körzetben a feladat-ellátáshoz szükséges
intézkedések megtételére (131. sz. előterjesztés) Az előterjesztés
egyeztetések miatt később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XI. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatal településképi rendelet
megalkotásával kapcsolatos törvényességi felhívásának elfogadására (132.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(133. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2
kódszámú pályázat megvalósításához szükséges drámapedagógiai
foglalkozás tevékenység lebonyolítása tárgyában beérkezett árajánlatok
elbírálásáról (134. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2
kódszámú pályázat megvalósításához szükséges térfigyelő rendszer
beszerzési eljárásának megindításáról (135. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése, bővítése Tolna városában” című projekt
megvalósítása érdekében eszközbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában
beérkezett árajánlatok elbírálásáról (136. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert
TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 és a TOP-2.1.1.-15-TL1-2016-00001
kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges SOFT tevékenységet
megvalósító szervezet kiválasztásáról (137. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának
megállapításáról (138. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (139. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIX. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (140. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (141. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXI. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2018. május 24.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.09.07.

Testület döntések / Rendkívüli testületi ülés

Önkormányzat
Testület döntések / Rendkívüli testületi ülés
2018.09.21.

Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra
2018.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2018.10.17.

Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra
2018.11.14.

Döntések az októberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az októberi testületi ülésen
2018.11.30.

Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár