Döntések a szeptemberi testületi ülésen

2018.10.09.

Testületi ülés / Megújulhat a Festetich utca burkolata

A nyári szünet utáni első rendes ülését szeptember 27-én tartott a képviselő-testület. A városvezetők egyebek mellett döntést hoztak a Festetich utca burkolatának felújításával kapcsolatban is.

Egyhangú határozatával nem támogatta a képviselő-testület a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület kérelmét, amelyben a szervezet az október 19-20-án megrendezendő Tolna-Mözsi Lovas Napok lebonyolítására kért anyagi segítséget.

Hozzájárult a testület, hogy a Plastic Work 2000 Kft. által a várostól bérelt területen a cég ún. inert hulladéklerakót üzemeltessen. (Az inert hulladék olyan építési-bontási törmelék, „sitt”, ami nem veszélyes a környezetre.)
Mint arról már írtunk, a társaság 2011-ben kötött bérleti szerződést az önkormányzati tulajdonban levő mintegy 26 hektáros, egykori lőtér területére, ahol külszíni homokbányászatot folytat. A cég nemrég azt kérte a várostól, hogy engedélyezze a homokbányászat mellett az inert hulladék lerakását és kezelését is. Ennek lényege, hogy a kibányászott homok helyére töltik vissza a hulladékot, ezzel gazdaságosan és környezettudatosan rekultiválhatják is a területet.
A tárgyalások alapján a cég az inert hulladék köbmétere után 30 forint + áfa díjat fizetne a városnak, bizonyos esetekben emellett még változó bérleti díjat is. Az önkormányzat kérte, hogy a mintegy 26 hektárból egy öt hektáros erdőrész bérleti jogviszonyát szüntessék meg, azaz azt „kapja vissza” a város.
A fentiekkel kapcsolatos szerződést, szerződésmódosítást a következő testületi ülésre készítik elő.

Újabb ingatlanokat értékesít az önkormányzat. Mint arról korábban beszámoltunk, a városban zajló nagyberuházások saját erejének biztosítása, ezzel összefüggésben a város költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében szükség van plusz forrás bevonására. A nyár folyamán tizenegy olyan üresen álló, használaton kívüli, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntöttek, amelyek „azonnal” értékesíthetők. Most elkészült azoknak az értékesíthető ingatlanoknak a listája is, amelyek eladásához telekalakítás, vagy rendezési terv módosítása szükséges.
További nyolc ingatlanról van szó, amelyek többsége jelenleg füvesített közterület, de a listán szerepel a vízmű „székház” is. A testület döntött az ingatlanok eladásának előkészítéséről, az ehhez szükséges eljárások megindításáról.

Bár kevés reményt fűztek hozzá, végül mégis sikeres lett a város a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázata a Festetich utca egy szakaszának felújítására. A testület az önkormányzati tulajdonú Thelena Kft-vel köt szerződést a Petőfi utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcai csatlakozásig tartó szakasz útburkolatának felújítására. A beruházás bruttó 33,1 millió forintba kerül. A kivitelezés jövő évben várható.

További öt évre bérbe adja a város a tulajdonában levő, bő fél hektárnyi területű mözsi szántóterületet, évi 20 ezer forintért egy szekszárdi gazdálkodónak. Erről is döntöttek a képviselők.

Közös megegyezéssel megszüntetik a rekultivált egykori szeméttelep hasznosítására (rendszeres kaszálás) egy tolnai gazdálkodóval 2017-ben, öt évre kötött bérleti szerződést. A gazdálkodó már nem folytat állattartási tevékenységet, ezért nem tud eleget tenni a szerződéses kötelezettségeinek.

Módosították az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéséről szóló megbízási szerződést. A módosítás arról szól, hogy a pénteki rendelés az I. körzetben nem 8-tól 10-ig, hanem 10-től 12-ig tart.

Elfogadták az ivóvíz és szennyvíz közműrendszerek – az ERÖV Zrt. által készített – jövő évre szóló gördülő fejlesztési tervét.

Lejár az önkormányzat tulajdonában levő épületek fűtési rendszereinek karbantartásával, működtetésével kapcsolatos vállalkozási szerződés. A testület megbízta a gazdasági bizottságot, hogy bonyolítson le meghívásos eljárást a jövőbeni szolgáltató kiválasztására. A feladatot eddig a mözsi Elterma Kft. látta el, az eljárás lezárultáig továbbra is ez a cég végzi a szolgáltatást.

Két pályázatot nyújt be az önkormányzat az ún. CLLD pályázat keretében. A beruházások tervezése folyamatban van, az előzetes becslés alapján a mözsi Dobó téren és a tolnai Vásártéren tervezett játszóterek építése 28 millió forintba, a Martinek emlékház felújítása (ide kerülne a tolnai civil ház) 35 millió forintba kerülne. A testület emellett hozzájárult, hogy a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár ugyanezen pályázatra támogatási kérelmet adjon be a mözsi civil ház felújítására.

Két évre összesen 2 millió forintot fordít az önkormányzat a Humán szolgáltatások fejlesztése című, a város által elnyert EFOP-pályázati támogatásból felsőoktatási ösztöndíjra. Az ez évi keretösszeg tehát 1 millió forint. A pályázati kiírás lapunk mostani számában olvasható.

Ugyanezen pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés tárgyában már lezajlott az eljárás. Öt árajánlat közül a tolnai SIGST Kft. adta a legkedvezőbbet, így ez a cég végezheti a feladatot, bruttó 4,25 millió forintért.

Fejlesztési hitelt tervez felvenni a város a sikeres TOP-pályázatok révén, illetve egyéb finanszírozással megvalósuló beruházásokra. A tolnai idősek napközije felújítására, a Duna-part rendezésére, az iskolaépületek korszerűsítésére, továbbá a Bartók utcai iskola ebédlőjének kialakítására és a városközponti járdaépítésre – a saját erő biztosítása érdekében – egyenként 10-10 milliós hitel felvétele is szerepel a város idei költségvetésében. A testület most arról döntött, hogy a lehető legjobb feltételek elérése érdekében több banktól is árajánlatot kérnek. A meghívásos eljárást a gazdasági bizottság bonyolítja le.

A költségvetési rendelet 3. módosításáról is döntöttek a képviselők. A változtatást a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések átvezetése indokolta.

Egy újabb kérelem érkezett, Mözsről, a Szent István utcából szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapítása érdekében. A kérelmező részletfizetés biztosítását kérte. A testület a jogszabály alapján 120 ezer forintban állapította meg a hozzájárulást, a részletfizetési kérelemről a polgármester dönt.

Képviselő-testület elfogadta a gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót. A bizottság a nyár folyamán egyebek mellett elbírálta az építészeti értékvédelmi pályázatra beérkezett támogatási kérelmeket. Öt pályázatot támogatott, egyenként 400 ezer forinttal. A sikeres pályázatot benyújtók között van egy tolnai Major közi, egy tolnai Deák F. utcai, két tolnai Bajcsy-Zsilinszky utcai és egy mözsi Mátyás király utcai ingatlantulajdonos.

A bizottság augusztusban döntött három, eladásra meghirdetett önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlatról. Eszerint a tolnai volt művelődési ház melletti két telek egyaránt bruttó 2,3-2,3 millió forintért kelt el. A Kossuth Lajos utca 3. szám alatti önkormányzati bérlakást bruttó 6,5 millió forintért értékesítették.

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár