Döntések a szeptemberi testületi ülésen

2018.10.09.

Testületi ülés / Megújulhat a Festetich utca burkolata

A nyári szünet utáni első rendes ülését szeptember 27-én tartott a képviselő-testület. A városvezetők egyebek mellett döntést hoztak a Festetich utca burkolatának felújításával kapcsolatban is.

Egyhangú határozatával nem támogatta a képviselő-testület a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület kérelmét, amelyben a szervezet az október 19-20-án megrendezendő Tolna-Mözsi Lovas Napok lebonyolítására kért anyagi segítséget.

Hozzájárult a testület, hogy a Plastic Work 2000 Kft. által a várostól bérelt területen a cég ún. inert hulladéklerakót üzemeltessen. (Az inert hulladék olyan építési-bontási törmelék, „sitt”, ami nem veszélyes a környezetre.)
Mint arról már írtunk, a társaság 2011-ben kötött bérleti szerződést az önkormányzati tulajdonban levő mintegy 26 hektáros, egykori lőtér területére, ahol külszíni homokbányászatot folytat. A cég nemrég azt kérte a várostól, hogy engedélyezze a homokbányászat mellett az inert hulladék lerakását és kezelését is. Ennek lényege, hogy a kibányászott homok helyére töltik vissza a hulladékot, ezzel gazdaságosan és környezettudatosan rekultiválhatják is a területet.
A tárgyalások alapján a cég az inert hulladék köbmétere után 30 forint + áfa díjat fizetne a városnak, bizonyos esetekben emellett még változó bérleti díjat is. Az önkormányzat kérte, hogy a mintegy 26 hektárból egy öt hektáros erdőrész bérleti jogviszonyát szüntessék meg, azaz azt „kapja vissza” a város.
A fentiekkel kapcsolatos szerződést, szerződésmódosítást a következő testületi ülésre készítik elő.

Újabb ingatlanokat értékesít az önkormányzat. Mint arról korábban beszámoltunk, a városban zajló nagyberuházások saját erejének biztosítása, ezzel összefüggésben a város költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében szükség van plusz forrás bevonására. A nyár folyamán tizenegy olyan üresen álló, használaton kívüli, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntöttek, amelyek „azonnal” értékesíthetők. Most elkészült azoknak az értékesíthető ingatlanoknak a listája is, amelyek eladásához telekalakítás, vagy rendezési terv módosítása szükséges.
További nyolc ingatlanról van szó, amelyek többsége jelenleg füvesített közterület, de a listán szerepel a vízmű „székház” is. A testület döntött az ingatlanok eladásának előkészítéséről, az ehhez szükséges eljárások megindításáról.

Bár kevés reményt fűztek hozzá, végül mégis sikeres lett a város a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázata a Festetich utca egy szakaszának felújítására. A testület az önkormányzati tulajdonú Thelena Kft-vel köt szerződést a Petőfi utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcai csatlakozásig tartó szakasz útburkolatának felújítására. A beruházás bruttó 33,1 millió forintba kerül. A kivitelezés jövő évben várható.

További öt évre bérbe adja a város a tulajdonában levő, bő fél hektárnyi területű mözsi szántóterületet, évi 20 ezer forintért egy szekszárdi gazdálkodónak. Erről is döntöttek a képviselők.

Közös megegyezéssel megszüntetik a rekultivált egykori szeméttelep hasznosítására (rendszeres kaszálás) egy tolnai gazdálkodóval 2017-ben, öt évre kötött bérleti szerződést. A gazdálkodó már nem folytat állattartási tevékenységet, ezért nem tud eleget tenni a szerződéses kötelezettségeinek.

Módosították az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéséről szóló megbízási szerződést. A módosítás arról szól, hogy a pénteki rendelés az I. körzetben nem 8-tól 10-ig, hanem 10-től 12-ig tart.

Elfogadták az ivóvíz és szennyvíz közműrendszerek – az ERÖV Zrt. által készített – jövő évre szóló gördülő fejlesztési tervét.

Lejár az önkormányzat tulajdonában levő épületek fűtési rendszereinek karbantartásával, működtetésével kapcsolatos vállalkozási szerződés. A testület megbízta a gazdasági bizottságot, hogy bonyolítson le meghívásos eljárást a jövőbeni szolgáltató kiválasztására. A feladatot eddig a mözsi Elterma Kft. látta el, az eljárás lezárultáig továbbra is ez a cég végzi a szolgáltatást.

Két pályázatot nyújt be az önkormányzat az ún. CLLD pályázat keretében. A beruházások tervezése folyamatban van, az előzetes becslés alapján a mözsi Dobó téren és a tolnai Vásártéren tervezett játszóterek építése 28 millió forintba, a Martinek emlékház felújítása (ide kerülne a tolnai civil ház) 35 millió forintba kerülne. A testület emellett hozzájárult, hogy a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár ugyanezen pályázatra támogatási kérelmet adjon be a mözsi civil ház felújítására.

Két évre összesen 2 millió forintot fordít az önkormányzat a Humán szolgáltatások fejlesztése című, a város által elnyert EFOP-pályázati támogatásból felsőoktatási ösztöndíjra. Az ez évi keretösszeg tehát 1 millió forint. A pályázati kiírás lapunk mostani számában olvasható.

Ugyanezen pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés tárgyában már lezajlott az eljárás. Öt árajánlat közül a tolnai SIGST Kft. adta a legkedvezőbbet, így ez a cég végezheti a feladatot, bruttó 4,25 millió forintért.

Fejlesztési hitelt tervez felvenni a város a sikeres TOP-pályázatok révén, illetve egyéb finanszírozással megvalósuló beruházásokra. A tolnai idősek napközije felújítására, a Duna-part rendezésére, az iskolaépületek korszerűsítésére, továbbá a Bartók utcai iskola ebédlőjének kialakítására és a városközponti járdaépítésre – a saját erő biztosítása érdekében – egyenként 10-10 milliós hitel felvétele is szerepel a város idei költségvetésében. A testület most arról döntött, hogy a lehető legjobb feltételek elérése érdekében több banktól is árajánlatot kérnek. A meghívásos eljárást a gazdasági bizottság bonyolítja le.

A költségvetési rendelet 3. módosításáról is döntöttek a képviselők. A változtatást a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések átvezetése indokolta.

Egy újabb kérelem érkezett, Mözsről, a Szent István utcából szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapítása érdekében. A kérelmező részletfizetés biztosítását kérte. A testület a jogszabály alapján 120 ezer forintban állapította meg a hozzájárulást, a részletfizetési kérelemről a polgármester dönt.

Képviselő-testület elfogadta a gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót. A bizottság a nyár folyamán egyebek mellett elbírálta az építészeti értékvédelmi pályázatra beérkezett támogatási kérelmeket. Öt pályázatot támogatott, egyenként 400 ezer forinttal. A sikeres pályázatot benyújtók között van egy tolnai Major közi, egy tolnai Deák F. utcai, két tolnai Bajcsy-Zsilinszky utcai és egy mözsi Mátyás király utcai ingatlantulajdonos.

A bizottság augusztusban döntött három, eladásra meghirdetett önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlatról. Eszerint a tolnai volt művelődési ház melletti két telek egyaránt bruttó 2,3-2,3 millió forintért kelt el. A Kossuth Lajos utca 3. szám alatti önkormányzati bérlakást bruttó 6,5 millió forintért értékesítették.

Önkormányzat
2018.10.17.

Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra
2018.11.14.

Döntések az októberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az októberi testületi ülésen
2018.11.30.

Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra
2018.12.07.

Új alpolgármestert választottak Tolnán

Önkormányzat
Új alpolgármestert választottak Tolnán
2019.01.09.

Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a decemberi testületi ülésen
2019.01.09.

Kutya sem fürödhet a díszkútban

Önkormányzat
Kutya sem fürödhet a díszkútban
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár