Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra

2016.12.08.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-17/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (243 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II . Döntés Schuszter Róbert kérelméről (244. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III . Döntés a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület támogatásáról
( 245 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV . Döntés a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti
Társulása társulási megállapodásának elfogadásáról ( 246 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.- vel kötendő szerződésről
( 247 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI . Javaslat a Dél - Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi
Tagi Tanácsába térségi megbízott választására ( 248 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi b izottság

VII. Döntés dietetikusi, valamint fizioterápiás szolgáltatásokat ellátó szakemberek
megbízásáról ( 249 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés az Emergency Service Kft.- vel, a központi háziorvosi ügyelet ellátása
tárgyában kötött Szolgáltatási Szerződés 2. számú módosításáról ( 250 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX . Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására ( 251 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés az Alisca Comp Kft.- vel kötendő Megbízási Szerződésről ( 252 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI . Döntés a Képviselő- testület 2017. I. félé ves munkatervének elfogadásáról
( 253 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi b izottság

XII. Döntés a Tolnai Hírlap megjelentetése tárgyában benyújtott árajánlatok
elbírálásáról (254 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés az irodaszerek beszerzése tárgyában benyújtott árajánlatok
elbírálásáról ( 255 . sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok
hiánypótlási felhívása miatt később kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Tájékoztató a Tolnai- holtág jövőjét érintő 2016. évben tett intézkedésekről
( 256 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés közvilágítási hálózat bővítéséről Tolnán ( 257 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Javaslat Tolna Város Önkormányzata Képviselő- testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló
rendeletének megalkotására ( 258 . sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII . Döntés KÖFOP- 1.2.1- VEKOP- 16 kódszámú, Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra
benyújtandó pályázatról (259. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. Döntés a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz történő csatlakozásról
(260. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának
megállapításáról (261. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XX. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról ( 262 . sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról ( 263 . sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII . A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről ( 264 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna , 2016. december 8.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár