Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra

2016.12.08.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-17/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (243 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II . Döntés Schuszter Róbert kérelméről (244. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III . Döntés a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület támogatásáról
( 245 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV . Döntés a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti
Társulása társulási megállapodásának elfogadásáról ( 246 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.- vel kötendő szerződésről
( 247 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI . Javaslat a Dél - Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi
Tagi Tanácsába térségi megbízott választására ( 248 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi b izottság

VII. Döntés dietetikusi, valamint fizioterápiás szolgáltatásokat ellátó szakemberek
megbízásáról ( 249 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés az Emergency Service Kft.- vel, a központi háziorvosi ügyelet ellátása
tárgyában kötött Szolgáltatási Szerződés 2. számú módosításáról ( 250 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX . Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására ( 251 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés az Alisca Comp Kft.- vel kötendő Megbízási Szerződésről ( 252 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI . Döntés a Képviselő- testület 2017. I. félé ves munkatervének elfogadásáról
( 253 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi b izottság

XII. Döntés a Tolnai Hírlap megjelentetése tárgyában benyújtott árajánlatok
elbírálásáról (254 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés az irodaszerek beszerzése tárgyában benyújtott árajánlatok
elbírálásáról ( 255 . sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok
hiánypótlási felhívása miatt később kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Tájékoztató a Tolnai- holtág jövőjét érintő 2016. évben tett intézkedésekről
( 256 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés közvilágítási hálózat bővítéséről Tolnán ( 257 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Javaslat Tolna Város Önkormányzata Képviselő- testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló
rendeletének megalkotására ( 258 . sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII . Döntés KÖFOP- 1.2.1- VEKOP- 16 kódszámú, Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra
benyújtandó pályázatról (259. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. Döntés a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz történő csatlakozásról
(260. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának
megállapításáról (261. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XX. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról ( 262 . sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról ( 263 . sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII . A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről ( 264 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna , 2016. december 8.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár