Döntések a januári testületi üléseken

2019.02.14.

Testületi ülés / Ismét pályáznak a JETA-támogatásra

Az önkormányzat idén is jelentős, 50 millió forintos összegben nyújt be pályázatot a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. Erről is döntött a képviselő-testület idei első rendes ülésén, január 31-én.

Felülvizsgálták a német és a cigány nemzetiségi önkormányzatokkal kötött, tavaly év elején hatályba lépett együttműködési megállapodásokat. Megállapították, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés zavartalan, mindkét fél számára hasznos, tartalmas, így az együttműködési megállapodások módosítása nem szükséges.

Az új tulajdonos kérésére hivatalos nevet adtak a Stern telep mögötti, a volt Biológia előtti közterületnek. A testület a területet Stern-köznek nevezte el.

Az ott lakók kérésére a Víztorony utca 1/B számú ház elé is közvilágítási lámpatestet szereltet fel a város, bruttó 114.300 forintért.

Megvizsgálta a testület Csernyánszky Gábor panaszát, ami a Tolnatext Bt. a Fürdőház utcai, közterületi árurakodásával kapcsolatos. (A Budapesten élő panaszos a tolnai Fürdőház utca egyik ingatlanának tulajdonosa is.) A testület felkérte a közterület felügyelőt, hogy heti rendszerességgel ellenőrizze a közterület szabályszerű használatát.

Új önkormányzati tagot kellett delegálni a Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába, miután az intézményi tanács eddigi elnöke, Pirgi József alpolgármester elhunyt.  A testület Sterczné Asztalos Zsuzsanna alpolgármestert delegálta az intézményi tanácsba.

Továbbra sincs vevő az egykori tolnai művelődési ház épületére. A testület most újabb pályázatot írt ki az ingatlan értékesítésére. A korábbi két sikertelen pályázatban rögzítettekkel szemben változás, hogy az ingatlan hirdetési árát 50 millió forintban határozták meg.

Kiválasztották a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút engedélyes és kiviteli terveinek tervezőjét. A legolcsóbb ajánlatot a szekszárdi Aldor Kft. adta, bruttó 6,35 millió forintért. Így ez a cég végezheti el a munkát. A tervek elkészülte után lehet kiírni a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására.

Csatlakozik a város a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társuláshoz. A 2016-ban, nyolc település által létrehozott társulás idén pályázatot kíván benyújtani a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz egy faddi ebrendészeti telep létesítésére, amelyhez már megvan a telephely és az építési engedély is.
A társulás működési hozzájárulása 1 forint/lakos évente. A települések belterületein a kóbor állatok befogása az önkormányzat kötelező feladata. Tolnán jelenleg a faddi önkormányzattal 2013-ban kötött szolgáltatási szerződés alapján látják el a feladatot.

Két pályázatot nyújt be a város a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz – döntöttek a képviselők. Egy település legfeljebb négy, összesen maximum bruttó 56 millió forint támogatásra pályázhat.
Az egyik tolnai támogatási kérelem az Aprajafalva Óvoda második ütemben történő épületrekonstrukciójára vonatkozik, konkrétan a vizesblokkok felújítására és a gázkazán cseréjére. Erre a célra 20 millió forint támogatást kér a város, 100%-os támogatási intenzitással, azaz önerő nélkül. A másik a tolnai városközponti járdarekonstrukció második üteme, ami a Szent István téren a volt 11-es előtti, a Kossuth Lajos utcában a volt 11-es-től a templomig tartó, a Kossuth Lajos utcában a gyalogátkelőtől az 1-2-es számú társasházak előtti és az iskoláig tartó szakaszra terjed ki. Erre a célra harmincmillió forintos támogatást igényelnek, 90%-os támogatási intenzitással, azaz mintegy 3 millió forint önerő biztosításával.

Borda László egyéni vállalkozó adta a legolcsóbb ajánlatot a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos beszerzési eljárás során, így vele szerződik a város a téli tüzelőanyag beszerzésével kapcsolatban, 3,6 millió forint értékben.  

Pályázatot ad be a város a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából  nyújtható támogatásra, a bogyiszlói és a fácánkerti önkormányzattal konzorciumban. Az igényelt nettó mintegy 31 millió forint támogatást a Víztorony és a tolnai Kossuth Lajos utca vízvezetékének rekonstrukciójára kívánják fordítani. A beruházáshoz 30%, azaz nettó mintegy 13 millió forint önerőt kell biztosítani.

A humán szolgáltatások fejlesztését célzó EFOP pályázati projekt megvalósítása érdekében, a megnövekedett feladatokra tekintettel indokolt plusz egy fő közösségszervező felvétele. Erre a célra 1,08 millió forint áll rendelkezésre a pályázatban. A szakembert meghívásos eljárás során fogják kiválasztani.

Rendkívüli ülések / Több támogatás a polgárőrségnek

Két rendkívüli ülést is tartott januárban a képviselő-testület. Egyebek mellett arról is döntöttek, hogy idén a korábbinál több pénzzel támogatja a város a polgárőrséget.

Az elmúlt évekhez képest húsz százalékkal több önkormányzati támogatást kap idén a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. A civil szervezet vezetője, dr. Szilák Mihály azt kérte a testülettől, hogy ebben az évben a korábbi 1 millió forint helyett 1,2 millió forinttal támogassák a közbiztonság fenntartásában jelentős szerepet betöltő polgárőrséget. A képviselők egyhangúlag támogatták a kérelmet. Egyben arról is döntöttek, hogy a városi költségvetés elfogadásáig – a szervezet zavartalan működése érdekében – 200 ezer forintos előleget folyósítanak az egyesületnek.

Illegális hulladéklerakó felszámolására nyújt be pályázatot az önkormányzat az innovációs minisztériumhoz. A város az egykori „mözsi gödör” területén levő illegális szemétlerakót szeretné megszüntetni a pályázaton igényelt hárommillió forintos állami támogatás felhasználásával.

A Martinek emlékház felújítására (oda költözne a tolnai civil ház), illetve két játszótér (a Vásártéren és a mözsi Dobó téren) építésére nyújtott be támogatási igényt a tolnai önkormányzat az ún. CLLD-pályázaton. Az elbírálásra még nem került sor, de jó esély van arra, hogy a város elnyeri a támogatást. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy feltételes közbeszerzési eljárást indít a beruházás kivitelezőjének kiválasztására, ezzel is gyorsítva a remélhetően sikeres projekt megvalósítását. A tervezett építési munkák becsült költsége bruttó mintegy 66 millió forint.

A január 24-i ülésen döntött a testület arról, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők bérrendezése érdekében pályázatot nyújt be az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz, a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. Az igényelt támogatásból a köztisztviselők 2019. évi illetményalapját 20 százalékkal lehet megemelni. Azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyeknél az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem több 38 ezer forintnál.
A pályázat benyújtását az indokolta, hogy mások mellett az önkormányzati köztisztviselőknek 2008 óta országszerte nem emelkedett az illetményalapja, az immár több, mint tíz éve változatlanul 38.650 forint. Miközben például a minimálbér, vagy az átlagbér jelentős mértékben nőtt ez idő alatt.

Önkormányzat
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
2019.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár