Döntések a márciusi testületi ülésen

2019.04.10.

Testületi ülés / Megvan a játszóház kivitelezője

Kiválasztották a volt laktanya területén kialakítandó játszóház és szabadidőpark kivitelezőjét a képviselő-testület március 28-i ülésén. A testület természetesen más ügyekben is döntött.

Az ülés első napirendi pontjaként a Helyi Választási Bizottság elnöke, Sándor István ismertette a március 3-án, a 7. számú választókerületben – Pirgi József elhunyta miatt – megtartott időközi képviselő-választás eredményét, amely szerint Berta Zoltánt választották meg a körzet képviselőjévé. Az újonnan megválasztott városatya  a testület előtt letette képviselői esküjét és átvette megbízólevelét.

A Tolna-Mözsi Lovas Egyesület a mözsi lovaspálya felújításához 300 ezer forint támogatást kért a várostól. A testület – az egyesület képviselőjének az ülésen elhangzott tájékoztatása alapján –, Appelshoffer Ágnes polgármester javaslatára úgy döntött, hogy támogatja az egyesület kérelmét.

Elfogadták a német és a roma nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A polgármester a német önkormányzatról azt mondta: nagyon jó csapat, amely szakmailag is kiválóan végzi a feladatát.

A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár (TOKKK) 2018. évi beszámolóját is elfogadta a testület. A polgármester úgy fogalmazott: az intézmény tevékenységével magasra tette a lécet, valamennyi munkatársnak megköszönte a munkáját.

Felülvizsgálták a Tolnai Intézményműködtető Központ (TIK) és a Tolnai Kulturális Központ, illetve a TIK és a Wosinksy Mór Óvoda (WMÓ) közötti munkamegosztási megállapodásokat.  A legfontosabb változás, hogy ezentúl az óvoda dolgozóinak személyi anyagait nem a WMÓ, hanem a TIK fogja kezelni. Ezen túl jogszabályi változások miatt is módosításokat kell eszközölni, ezért a könnyebb áttekinthetőség kedvéért új megállapodásokat fogadtak el.

A tolnai katolikus iskola a tanév végével történő megszüntetése, az ott tanuló tolnai diákok megfelelő iskolai elhelyezése miatt szükség lehet a Wosinsky Mór Általános Iskola intézményi átszervezésére. A Szekszárdi Tankerületi Központ erre vonatkozó javaslata szerint a mözsi iskolában a jelenlegi 1-4. évfolyamok mellett 5. és 6. évfolyam is indulhatna. A képviselő-testület egyetértett a tankerületi központ javaslatával.

Elfogadták a város idei közbeszerzési tervét. Az önkormányzat idén csak építés tárgyban tervez közbeszerzést, nevezetesen a volt laktanyában a játszóház és szabadidőpark kialakítása kapcsán, nettó 213 millió forint értékben, a Martinek emlékház felújítása és játszóterek kialakítása kapcsán nettó 57 millió forint értékben, valamint a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút építésével összefüggésben mintegy nettó 400 millió forint értékben.  

Idén is ír ki értékvédelmi pályázatot a város, a védett épületek felújításának támogatására. 2019-ben 1 millió forint fordítható erre a célra, ami 2-3 épület felújítását segítheti, mivel a maximális támogatási összeg 400 ezer forint. A pályázati felhívás mostani számunkban olvasható.

Eladná az önkormányzat a Thelena Kft. tulajdonában levő, a Szedresi és a Bodegraveni út sarkán fekvő kb. egyharmad hektáros kivett beépítetlen területet. Az ingatlanra vételi ajánlat érkezett egy cégtől. A város, mint a Thelena Kft. tulajdonosa, hozzájárult a terület értékesítéséhez.
A képviselők arról is döntöttek, hogy a fenti ingatlannal szomszédos, a Bodegraveni út másik oldalán levő eladó telek hirdetési árát arányosítják a másik ingatlanra érkezett ajánlati árral.

Új etikai kódexet fogadott el a testület a Tolnai Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére. A szabályzat összefoglalja a hivatal köztisztviselőitől a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban elvárt magatartási, viselkedési normákat.

Másodszorra eredményes volt az önkormányzat által az egykori laktanya területén kialakítandó játszóház és szabadidőpark kivitelezésére meghirdetett közbeszerzési eljárás. A munkát a sióagárdi HGT Invest Kft. nyerte el. Bár nem ez a cég ajánlotta a legolcsóbb árat, a többlet jótállás vállalása miatt összességében mégis ez volt a legkedvezőbb ajánlat.
Mint azt megírtuk, ez év januárban eredménytelennek nyilvánították a játszóház kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást, mivel a legolcsóbb ajánlat is több, mint 120 millió forinttal volt drágább, mint az előzetesen kalkulált érték. A másodszorra kiírt közbeszerzésre már jóval alacsonyabb összegű vállalások érkeztek. Igaz, a nyertes vállalási ár is 75 millióval több a pályázati támogatásból rendelkezésre álló bruttó 270 millió forintnál. A testület ezért arról is döntött, hogy a város többlettámogatási kérelmet nyújt be az államhoz a beruházáshoz szükséges plusz forrás biztosítása érdekében.

Ismét napirendre került a város településrendezési tervének módosítása, miután újabb két módosítási igény merült fel. Ezeket is elfogadta a testület, így összesen 24 módosítási tételt fognak hamarosan beadni az illetékes államigazgatási szervekhez.

Nem érkezett pályázat a tavaly júliusban megüresedett I. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására. Ezért ismételten kiírják a pályázatot, amelybe belekerül, hogy a város szolgálati lakást tud biztosítani a jelentkezőnek. A helyettesítési feladatok ellátására továbbra is érvényben van a dr. Erdősi Józseffel kötött, határozatlan idejű szerződés.
Döntöttek arról is, hogy az I. számú házi gyermekorvosi körzet asszisztensének általános helyettese a faddi Szemeláczné Papp Krisztina lesz.

Meghozták az idén júliusban megüresedő III. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges intézkedéseket is. Mint azt megírtuk, Andróczi Ferenc nyugdíjba vonul június végével. A III. sz. háziorvosi körzetben dr. Régi Csaba fog helyettesíteni. Az ő távollétében pedig dr. Handl Mária, illetve dr. Erdősi József. A helyettesítés rendelési ideje hétfőn 8-tól 10-ig, kedden 14–16, szerdán 8–10, csütörtökön 14–16, páros hét pénteken 14–16, páratlan hét pénteken 8-tól 10-ig lesz. A helyettesítés a VI. számú körzet rendelési idejét nem érinti majd.

Módosították a szociális rendeletben a szociális alapszolgáltatások térítési díjait is. Ezek szerint a nappali ellátás étkezés nélkül ingyenes, az étkeztetés szállítás nélkül 690 forint/adag, szállítással 920 forint. A házi segítségnyújtás 100 forint/óra, a szociális segítés díja 600 forint/óra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 50 forint/nap, szociálisan nem rászorultak részére 185 forint naponta.

 

Önkormányzat
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
2018.07.16.

Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra
2018.07.19.

Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán

Önkormányzat
Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán
2018.07.19.

A volt Művelődési Ház értékesítése

Önkormányzat
A volt Művelődési Ház értékesítése
2018.08.09.

Rendkívüli testületi ülések júliusban

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülések júliusban
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár