Döntések a márciusi testületi ülésen

2019.04.10.

Testületi ülés / Megvan a játszóház kivitelezője

Kiválasztották a volt laktanya területén kialakítandó játszóház és szabadidőpark kivitelezőjét a képviselő-testület március 28-i ülésén. A testület természetesen más ügyekben is döntött.

Az ülés első napirendi pontjaként a Helyi Választási Bizottság elnöke, Sándor István ismertette a március 3-án, a 7. számú választókerületben – Pirgi József elhunyta miatt – megtartott időközi képviselő-választás eredményét, amely szerint Berta Zoltánt választották meg a körzet képviselőjévé. Az újonnan megválasztott városatya  a testület előtt letette képviselői esküjét és átvette megbízólevelét.

A Tolna-Mözsi Lovas Egyesület a mözsi lovaspálya felújításához 300 ezer forint támogatást kért a várostól. A testület – az egyesület képviselőjének az ülésen elhangzott tájékoztatása alapján –, Appelshoffer Ágnes polgármester javaslatára úgy döntött, hogy támogatja az egyesület kérelmét.

Elfogadták a német és a roma nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A polgármester a német önkormányzatról azt mondta: nagyon jó csapat, amely szakmailag is kiválóan végzi a feladatát.

A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár (TOKKK) 2018. évi beszámolóját is elfogadta a testület. A polgármester úgy fogalmazott: az intézmény tevékenységével magasra tette a lécet, valamennyi munkatársnak megköszönte a munkáját.

Felülvizsgálták a Tolnai Intézményműködtető Központ (TIK) és a Tolnai Kulturális Központ, illetve a TIK és a Wosinksy Mór Óvoda (WMÓ) közötti munkamegosztási megállapodásokat.  A legfontosabb változás, hogy ezentúl az óvoda dolgozóinak személyi anyagait nem a WMÓ, hanem a TIK fogja kezelni. Ezen túl jogszabályi változások miatt is módosításokat kell eszközölni, ezért a könnyebb áttekinthetőség kedvéért új megállapodásokat fogadtak el.

A tolnai katolikus iskola a tanév végével történő megszüntetése, az ott tanuló tolnai diákok megfelelő iskolai elhelyezése miatt szükség lehet a Wosinsky Mór Általános Iskola intézményi átszervezésére. A Szekszárdi Tankerületi Központ erre vonatkozó javaslata szerint a mözsi iskolában a jelenlegi 1-4. évfolyamok mellett 5. és 6. évfolyam is indulhatna. A képviselő-testület egyetértett a tankerületi központ javaslatával.

Elfogadták a város idei közbeszerzési tervét. Az önkormányzat idén csak építés tárgyban tervez közbeszerzést, nevezetesen a volt laktanyában a játszóház és szabadidőpark kialakítása kapcsán, nettó 213 millió forint értékben, a Martinek emlékház felújítása és játszóterek kialakítása kapcsán nettó 57 millió forint értékben, valamint a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút építésével összefüggésben mintegy nettó 400 millió forint értékben.  

Idén is ír ki értékvédelmi pályázatot a város, a védett épületek felújításának támogatására. 2019-ben 1 millió forint fordítható erre a célra, ami 2-3 épület felújítását segítheti, mivel a maximális támogatási összeg 400 ezer forint. A pályázati felhívás mostani számunkban olvasható.

Eladná az önkormányzat a Thelena Kft. tulajdonában levő, a Szedresi és a Bodegraveni út sarkán fekvő kb. egyharmad hektáros kivett beépítetlen területet. Az ingatlanra vételi ajánlat érkezett egy cégtől. A város, mint a Thelena Kft. tulajdonosa, hozzájárult a terület értékesítéséhez.
A képviselők arról is döntöttek, hogy a fenti ingatlannal szomszédos, a Bodegraveni út másik oldalán levő eladó telek hirdetési árát arányosítják a másik ingatlanra érkezett ajánlati árral.

Új etikai kódexet fogadott el a testület a Tolnai Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére. A szabályzat összefoglalja a hivatal köztisztviselőitől a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban elvárt magatartási, viselkedési normákat.

Másodszorra eredményes volt az önkormányzat által az egykori laktanya területén kialakítandó játszóház és szabadidőpark kivitelezésére meghirdetett közbeszerzési eljárás. A munkát a sióagárdi HGT Invest Kft. nyerte el. Bár nem ez a cég ajánlotta a legolcsóbb árat, a többlet jótállás vállalása miatt összességében mégis ez volt a legkedvezőbb ajánlat.
Mint azt megírtuk, ez év januárban eredménytelennek nyilvánították a játszóház kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást, mivel a legolcsóbb ajánlat is több, mint 120 millió forinttal volt drágább, mint az előzetesen kalkulált érték. A másodszorra kiírt közbeszerzésre már jóval alacsonyabb összegű vállalások érkeztek. Igaz, a nyertes vállalási ár is 75 millióval több a pályázati támogatásból rendelkezésre álló bruttó 270 millió forintnál. A testület ezért arról is döntött, hogy a város többlettámogatási kérelmet nyújt be az államhoz a beruházáshoz szükséges plusz forrás biztosítása érdekében.

Ismét napirendre került a város településrendezési tervének módosítása, miután újabb két módosítási igény merült fel. Ezeket is elfogadta a testület, így összesen 24 módosítási tételt fognak hamarosan beadni az illetékes államigazgatási szervekhez.

Nem érkezett pályázat a tavaly júliusban megüresedett I. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására. Ezért ismételten kiírják a pályázatot, amelybe belekerül, hogy a város szolgálati lakást tud biztosítani a jelentkezőnek. A helyettesítési feladatok ellátására továbbra is érvényben van a dr. Erdősi Józseffel kötött, határozatlan idejű szerződés.
Döntöttek arról is, hogy az I. számú házi gyermekorvosi körzet asszisztensének általános helyettese a faddi Szemeláczné Papp Krisztina lesz.

Meghozták az idén júliusban megüresedő III. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges intézkedéseket is. Mint azt megírtuk, Andróczi Ferenc nyugdíjba vonul június végével. A III. sz. háziorvosi körzetben dr. Régi Csaba fog helyettesíteni. Az ő távollétében pedig dr. Handl Mária, illetve dr. Erdősi József. A helyettesítés rendelési ideje hétfőn 8-tól 10-ig, kedden 14–16, szerdán 8–10, csütörtökön 14–16, páros hét pénteken 14–16, páratlan hét pénteken 8-tól 10-ig lesz. A helyettesítés a VI. számú körzet rendelési idejét nem érinti majd.

Módosították a szociális rendeletben a szociális alapszolgáltatások térítési díjait is. Ezek szerint a nappali ellátás étkezés nélkül ingyenes, az étkeztetés szállítás nélkül 690 forint/adag, szállítással 920 forint. A házi segítségnyújtás 100 forint/óra, a szociális segítés díja 600 forint/óra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 50 forint/nap, szociálisan nem rászorultak részére 185 forint naponta.

 

Önkormányzat
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár