Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

2017.12.07.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10-1104-18/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2017. december 14. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (255. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Döntés a Családi Bölcsődék működtetéséhez szükséges támogatásokról (256.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Döntés  dietetikusi,  valamint fizioterápiás  szolgáltatásokat  ellátó  szakemberek
megbízásáról (257. sz. előterjesztés)
Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.  Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel kötendő szerződésről
(258.  sz.  előterjesztés)  Az  előterjesztés  egyeztetést  követően  kerül
kiosztásra
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
V.  Döntés a Képviselő-testület  2018.  I.  féléves  munkatervének  elfogadásáról
(259. sz. előterjesztés)
Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
VI.  Döntés  a  Tolnai  Hírlap  megjelentetése  tárgyában  benyújtott  árajánlatok
elbírálásáról (260. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VII.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek  kiválasztása
tárgyában árajánlatok bekéréséről (261. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az
árajánlatok beérkezését követően kerül kiosztásra
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  A Gazdasági  és  Településfejlesztési Bizottság  beszámolója az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (262. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
IX.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (263. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
X.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (264. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XI.  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2017. december 7.
 
Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár