Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

2017.07.13.

Testületi ülés / Egyesítenék az alapítványokat

A három önkormányzati alapítvány egyesítéséről is tárgyalt a képviselő-testület június 29-i ülésén.

Módosították a roma önkormányzat kérelméről szóló korábbi határozatot. E szerint a roma önkormányzat – kérésének megfelelően – nem a szekszárdi strandra történő, rászoruló gyerekeknek szervezett kirándulásra, hanem gunarasi programra (útiköltség, belépőjegy) kapja a várostól a 150 ezer forintos támogatást.

Ugyancsak módosították a Szekszárdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződést. Erre a pénzügyi elszámolások egyszerűsítése érdekében volt szükség.

Újabb egy évre, 2018. június végéig köt megbízási szerződést a város Zsinkó Lajos könyvvizsgálóval, pénzügyi, számviteli tanácsadási, szakmai segítségadási és ellenőrzési feladatok ellátásara. A szakember felajánlotta, hogy a korábbinál alacsonyabb díjért, havi bruttó 70 ezer forintért vállalja a munkát.

Nettó 1.890 Ft-os kártalanítást fizet az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. az önkormányzatnak, miután a cég egy városi tulajdonú területen – jogerős vezetékjogi határozat alapján – közcélú villamos hálózatot és annak tartozékait helyezte el. Az érintett terület 21 négyzetméter.

Nyugdíjba vonulására tekintettel ez év szeptember 30-ával felmondta szerződését a III. számú háziorvosi körzet orvosa, dr. Andróczi Ferenc, több, mint negyven éves tolnai háziorvosi szolgálat után. A doktor lemondott a praxisjogáról az önkormányzat javára. A testület tudomásul vette a felmondást és pályázat kiírásáról döntött a körzet ellátására.

Módosították a hulladékgazdálkodási feladatok átmeneti ellátására vonatkozó szerződést. A testület márciusban döntött arról, hogy felmondja az Alisca Terra Kft-vel a szemétszállításra vonatkozó szerződést és átmenetileg, az új szolgáltató közbeszerzési eljáráson történő kiválasztásáig a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. által létrehozott konzorciummal kötött szerződést, június 30-ig. A közbeszerzési eljárás még tart, ezért van szükség az átmeneti időszakra szóló szerződés meghosszabbítására, legkésőbb szeptember 30-ig.

Egyesítenék az önkormányzat által létrehozott közalapítványokat. Három szervezetről van szó: a Tolnai Háló Közalapítványról, a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványról, valamint a tolnai német nemzetiségi önkormányzattal közösen alapított Tolnai Tudásért Közalapítványról.
Az egyesítés lehetősége azért merült fel, mert megfelelő forrás hiányában a közalapítványok nem tudnak hatékonyan működni. A könyvvizsgáló és a közalapítványok is azt javasolták, hogy vonják össze a szervezeteket, koncentrálják az erőforrásokat.
Az egyesülésről a német nemzetiségi önkormányzatnak, mint az egyik alapítvány társalapítójának, még döntést kell hoznia. Az egyesülésről szóló okiratokat az októberi testületi ülésre kell előkészíteni.

Pályázatot nyújt be a város a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz, 2,5 millió forint összegben, 100 ezer forint önerő vállalása mellett. A pályázati lehetőség az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételét, illetve újak létrehozását célozza.

Visszavonta a tolnai vízmű telep, illetve a víztorony tulajdoni viszonyainak rendezéséről szóló márciusi határozatát a testület.
Mint azt korábban megírtuk a vízmű telephely 1992-ig állami tulajdonban volt, ezután a jelenleg is tulajdonos 13 település osztatlan közös tulajdonába került. A képviselő-testület akkor úgy döntött, hogy a tolnai önkormányzat, mint a legnagyobb tulajdonos, kezdeményezi a vízmű telep, mint közös tulajdon megszüntetését, mégpedig úgy, hogy Tolna – értékbecslés alapján – megvásárolja a többi önkormányzat tulajdonhányadát. Az értékbecslés elkészült, de a bogyiszlói önkormányzat a vételi ajánlatot nem fogadta el, mert nem kíván lemondani a közös tulajdonában álló kutakról és víztisztító műről. A vízmű telepen lévő építmény tulajdoni részét azonban szívesen eladná Tolnának.
A vízmű telepen kívül a víztorony is közös tulajdonú ingatlan, három tulajdonossal: Tolna, Bogyiszló és Fácánkert. Ebben az esetben az előzetes tárgyalások alapján azt tervezték, hogy a két község az ingatlan rájuk eső részét térítésmentesen átruházza a városra. A bogyiszlói képviselő-testület azonban nem kíván ingyenesen lemondani tulajdonrészéről.
Mivel a közös tulajdon megszüntetésnek Tolna által javasolt lehetősége mindkét esetben meghiúsult, visszavonták a korábbi határozatot. A helyzet megoldása érdekében a tulajdonos önkormányzatoknak újból tárgyalóasztal mellé kell ülniük.

Fejlesztési hitelt vesz fel a város, összesen 29,991 millió forint értékben, kedvező feltételekkel. A hitelfelvétel szerepelt az idei költségvetésben. Három fejlesztéshez szükséges a külső forrás: a tanuszoda kísérő beruházási elemeihez (10 millió forint), az Aprajafalva óvoda energetikai rekonstrukciójához (9,91 millió forint) illetve a Szamos utcai útépítéshez (10 millió forint). A hitelek törlesztése 2020. márciusban jár le. A döntést egy tartózkodás mellett hozták meg.

Elfogadták a képviselő-testület második féléves munkatervét. Ebben többek között szerepel, hogy a közmeghallgatást november 30-án tartják.

Döntés született a Tolnai-holtágon történő iszapmentesítési kísérleti kezelésről. Erre a célra bruttó 845 ezer forintot szavazott meg a testület. Ebből a pénzből egy biológiai iszapmentesítéssel foglalkozó gödöllői cég a Déli-holtág egy kiválasztott kisebb próbaterületén végez kezelést idén. Ennek eredménye alapján születhet döntés egy esetleges későbbi átfogó iszapmentesítésről, a szükséges anyagi források megléte esetén.

Szociális tűzifa iránti igényt nyújt be az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonásával indított közfoglalkoztatási mintaprogram keretében. Ennek során mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak közötti állami tulajdonú külterületek tisztántartása folyamán kitermelt faanyagot szociális tűzifaként hasznosítják. A faanyag szállítását az önkormányzat vállalja.

A Tarr Kft. 2017. és 2019. között évi 1 millió forinttal támogatja a város kulturális programjait. Az ezzel kapcsolatos támogatási szerződést elfogadták a képviselők.

Az önkormányzat 9 millió forintot nyert pályázati úton az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz. Az ehhez szükséges eszközbeszerzésre nettó 1,7 millió forint, a szolgáltatás biztosításához nettó 4,9 millió forint áll rendelkezésre. A testület meghívásos eljárás során fogja kiválasztani, mely vállalkozás végezheti el a feladatot.

Hamarosan megkezdődhet a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút beruházása. Az engedélyezési szakasz lerövidítése érdekében kivételes esetekben a tervezést és a kivitelezést is magába foglaló közbeszerzési eljárást lehet indítani. Ehhez szükség van egy jóváhagyásai terv elkészítésére, aminek becsült költsége 4 millió forint. A jóváhagyási terv elkészítőjét meghívásos eljárásban választják majd ki.
A testület döntött a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Magát az eljárást a korábban kiválasztott tamási cég fogja lebonyolítani.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nők a családban és a munkahelyen című felhívásra, az Együtt Európáért Alapítvánnyal és a Magyar Női Unióval konzorciumban. A projekt elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén segíti a nőket, a családokat. A projekt várható összköltségvetése 183 millió forint, a támogatás 100 százalékos.

A már elnyert TOP-pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs szolgáltatások ellátóit is meghívásos eljáráson fogják kiválasztani – döntött a testület. A Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút kapcsán erre a célra 1, 74 milli forintot, az iskolaépületek energetikai korszerűsítése esetében 243 ezer forintot, a tolnai idősek napközije fejlesztése kapcsán 355 ezer forintot lehet fordítani.

A Thelena Kft-vel köt szerződést a város a Szamos és a Víztorony utca szilárd útburkolatának építésére. A beruházás becsült értéke a Szamos utca esetében bruttó 18 millió, a Víztorony utca esetében bruttó 13,5 millió forint. Egyelőre nem tudni, hogy mikorra készül el a két beruházás.

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár