Testületi ülés 2017.
május 25. 17.00 óra

2017.05.18.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-8/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. május 25. (csütörtök) 17.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (120. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a balatonszepezdi gyermektáboroztatásról (121. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. A Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztására érkezett pályázat véleményezése (122. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Javaslat a Re-víz Duna menti Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (123. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-víz Duna menti Kft. ügyvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Tájékoztató az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2016. évi munkájáról (124. sz. előterjesztés)
Előadó: Tölgyesi Balázs, az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Javaslat az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadására (125. sz. előterjesztés)
Előadó: Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgatója
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. A THELENA Városi Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve (126. sz. előterjesztés)
Előadó: Klein Antal, a THELENA Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Beszámoló a Családsegítő Központ 2016. évi tevékenységéről (127. sz. előterjesztés)
Előadó: Pástiné Szentendrei Mária CSSK vezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulással feladat-ellátási szerződés megkötésére (128. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Beszámoló Tolna Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről (129. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (130. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása (131. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása (132. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIV. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (133. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tolnai Tanuszoda kísérő beruházási elemeinek megvalósítása tárgyban kötött szerződés 2. számú módosításáról (134. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (135. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadására, az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet megalkotására (136. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására (137. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Javaslat a víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 23/2011. (IX.30.) Ör. rendelete módosítására (138. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Javaslat a közművelődési pályázatok elbírálására (139. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXI. Döntés Tolna város Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítése tárgyában benyújtott árajánlatok elbírálásáról (140. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok benyújtási határideje miatt később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXII. Döntés JETA pályázat keretében projektötletek részletes terveinek elkészíttetése tárgyában benyújtott árajánlatok elbírálásáról (141. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok benyújtási határideje miatt később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIII. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatok közbeszerzési szakértői feladatainak ellátása tárgyú meghívásos eljárás keretében benyújtott árajánlatok elbírálásáról (142. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIV. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának megállapításáról (143. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXV. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (144. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXVI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (145. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXVII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (146. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXVIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2017. május 18.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.05.13.

Döntések az áprilisi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az áprilisi testületi ülésen
2018.05.14.

Rendkívüli testületi ülés
2018. május 17. 8.30 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2018. május 17. 8.30 óra
2018.05.24.

Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra
2018.06.11.

Döntések az májusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az májusi testületi ülésen
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár