Hazatért a zászló

2018.09.15.

Rövid, de bensőséges katonai ünnepség közepette tért haza, 76 évvel az orosz frontra való elindulása után a Magyar Királyi 12-es Tábori Tüzérosztály tolnai csapatzászlaja.

Akkor Lehoczky Lajos alezredes, tolnai laktanyaparancsnok vezényletével vonultak alatta a katonák, akiktől, Tolna község nevében Hága Mihály bíró és Makray Lajos prépost plébános búcsúzott el, amit, annyi kaland, bujdosás és hányattatás után most Dr. Pohl Árpád dandártábornok, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja adott vissza Appelshoffer Ágnes polgármester-asszonynak.

Kép

Hogy mi juthatott eszünkbe e zászló láttán? Legtöbbünknek valószínűleg a Doni-áttörés, 1943 január 14-i szörnyű napja, amikor is a tolnai 12-esek tiszti állományának minimum 40, a legénységnek pedig több mint 70 százaléka veszett oda, nem egészen egy nap leforgása alatt. Hogy mit értek el vele? Azt, hogy a sustyei hídfőnél 4, de legfeljebb 5 órára megállították a hatalmas erejű szovjet előrenyomulást. Hogy ez semmi? Hogy ezért kár volt? Sőt, bűn?! Azok a mai 70 éven felüli tolnaiak, (még sokan élnek) akik e napon lettek félárvák és nőttek fel apa nélkül ─ és ebben ne szálljunk vitába velük ─ biztosan így gondolják. Ugyanakkor a hadtörténészek mára azt is tudják, hogy az áttörés híre, és az azt követő 4-5 óra haladék, ami a harccal telt el, feltétlenül kellett ahhoz, hogy a front mögötti erők átrendezhessék hadállásaikat, kerülve el a gőzhengerként előrenyomuló szovjet arcvonalat. Ez ─ óvatos becsléssel is ─ 40 ezer katona életét mentette meg akkor.

Kép

Hogy mit kerestek katonáink 2000 km-re a magyar hazától? Hogy lett volna-e Horthynak más választása akkor (hisz ezért kaptuk vissza a Trianonban elcsatolt területeink nagy részét), mint a háború? Adós maradok a válasszal. Ahogy ez az ünnepség sem erről szólt.

Hogy akkor hát miről? „Csak” egy zászlóról. Ami ott lobogott addig is, és eztán is ott fog, ahol magyarok vannak. Méghozzá olyan magyarok, akik (bár legyenek sváb, tót, cigány, zsidó, stb. származásúak) ha egy olimpiai csarnokban, az ellenfelek legyőzése után ─ mert véres csaták mostanában errefelé nincsenek ─ felállhatnak a dobogó legfelső fokára, ami alatt a Himnusz taktusaira az egész magyar szurkolótábor magyar zászlódíszbe borul, innen is, így is, és ezzel is üzenik a világnak, hogy MAGYARNAK LENNI JÓ!

A teol.hu tudósítása az eseményről.

Képgaléria:

A Magyar Királyi 12. tolnai honvéd tábori tüzérosztály csapatzászlajának átadása

Fotó: Makovics Kornél

Közélet
2017.12.13.

Akiknek nem a pénz az érték

Közélet
Akiknek nem a pénz az érték
2017.12.14.

A város karácsonyfái

Közélet
A város karácsonyfái
2017.12.14.

A nemzet ösztöndíjasa

Közélet
A nemzet ösztöndíjasa
2017.12.15.

Adomány a Tolnai Háló Közalapítvány részére

Közélet
Adomány a Tolnai Háló Közalapítvány részére
2017.12.15.

Már Tolnán is lehet adóügyeket intézni

Közélet
Már Tolnán is lehet adóügyeket intézni
2017.12.16.

Kétszer annyi létezik, mint amennyi működőik

Közélet
Kétszer annyi létezik, mint amennyi működőik
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár