Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra

2019.03.22.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-6/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2019. március 28. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:
   
I.  A  Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  jelentése  Tolna  Város  7.  számú
választókerületében  2019.  március  3-án  lezajlott  időközi  önkormányzati
választás eredményéről (59. sz. előterjesztés)
Előadó:     Sándor István HVB elnök
 
II.  Képviselő eskütétele, a megbízólevének átadása  
Eskü vétele:   Appelshoffer Ágnes polgármester
Megbízólevél átadása: Sándor István HVB elnök
 
III.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (60. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
IV.  Döntés  a  Tolna-Mözsi  Lovas  Egyesület  támogatási  kérelméről  (61.  sz.
előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
V.   Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről (62. sz.
előterjesztés)
Előadó:  Koleszár Ferencné a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke,  
Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  A Tolnai  Kulturális  Központ  és  Könyvtár  2018.  évi  beszámolója  (63.  sz.
előterjesztés)
Előadó:    Vajda Tibor intézményvezető
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VII.  Döntés az intézmények között megkötendő Munkamegosztási Megállapodások
jóváhagyásáról (64. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  A  Wosinsky Mór Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
Házirendjének jóváhagyása (65. sz. előterjesztés)
Előadó:     Sterczné Asztalos Zsuzsanna intézményvezető  
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
IX.   A  Szekszárdi  Tankerületi  Központ intézményi  átszervezésre  vonatkozó
javaslatának véleményezése (66. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
X.  Javaslat  Tolna  Város  Önkormányzata  2019.  évi  közbeszerzési  tervének
elfogadására (67. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Javaslat értékvédelmi pályázat kiírására (68. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő tolnai 970/91
hrsz-ú ingatlan értékesítésének előzetes jóváhagyásáról (69. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Javaslat a Tolnai Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadására (70.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
   
XIV.  Döntés  a  TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001  azonosító  számú  „Játszóház  és
szabadidőpark  kialakítása  Tolna  városában”  tárgyú  projekt  közbeszerzési
eljárásának eredményéről (71.sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV.  Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (72. sz.
előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Javaslat pályázat kiírására az  I.  számú  házi gyermekorvosi körzet orvosi
feladatainak ellátására (73. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVII.  Döntés  az  I.  számú  házi  gyermekorvosi  körzet  asszisztensének
helyettesítéséről (74. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVIII. Javaslat a III. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges intézkedések
megtételére (75. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XIX.  Döntés „Vállalkozási szerződés Tolna Város Önkormányzata által fenntartott és
működtetett  intézmények  közétkeztetésének  biztosítása  érdekében”  tárgyú
közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötött  vállalkozási  szerződés
módosításáról (76. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XX.  Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (77. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XXI.  Javaslat Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  18/2014.  (X.21.) önkormányzati  rendelet
módosítására (78. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XXII.  A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (79. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXIII. A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (80. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXIV. A  polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (81. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
XXV.  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
 
Zárt ülés:  
 
XXVI. Fellebbezés elbírálása (82.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXVII. „Tolna Városért” kitüntető díj odaítélése (83.sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXVIII.Az „Év Tolnai Civil Szervezete” kitüntető díj odaítélése (84.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXIX.  Az „Év Tolnai Vállalkozója” kitüntető díj odaítélése (85.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXX.  „Tolna Város Sportjáért” kitüntető díj odaítélése (86.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXXI. „Tolna  Város  Kiváló  Közalkalmazottja”  kitüntető  díj  odaítélése  (87.sz.
előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
Tolna, 2019. március 21.
 
Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2019.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
2019.11.06.

Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár