Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra

2019.03.22.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-6/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2019. március 28. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:
   
I.  A  Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  jelentése  Tolna  Város  7.  számú
választókerületében  2019.  március  3-án  lezajlott  időközi  önkormányzati
választás eredményéről (59. sz. előterjesztés)
Előadó:     Sándor István HVB elnök
 
II.  Képviselő eskütétele, a megbízólevének átadása  
Eskü vétele:   Appelshoffer Ágnes polgármester
Megbízólevél átadása: Sándor István HVB elnök
 
III.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (60. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
IV.  Döntés  a  Tolna-Mözsi  Lovas  Egyesület  támogatási  kérelméről  (61.  sz.
előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
V.   Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről (62. sz.
előterjesztés)
Előadó:  Koleszár Ferencné a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke,  
Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  A Tolnai  Kulturális  Központ  és  Könyvtár  2018.  évi  beszámolója  (63.  sz.
előterjesztés)
Előadó:    Vajda Tibor intézményvezető
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VII.  Döntés az intézmények között megkötendő Munkamegosztási Megállapodások
jóváhagyásáról (64. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  A  Wosinsky Mór Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
Házirendjének jóváhagyása (65. sz. előterjesztés)
Előadó:     Sterczné Asztalos Zsuzsanna intézményvezető  
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
IX.   A  Szekszárdi  Tankerületi  Központ intézményi  átszervezésre  vonatkozó
javaslatának véleményezése (66. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
X.  Javaslat  Tolna  Város  Önkormányzata  2019.  évi  közbeszerzési  tervének
elfogadására (67. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Javaslat értékvédelmi pályázat kiírására (68. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő tolnai 970/91
hrsz-ú ingatlan értékesítésének előzetes jóváhagyásáról (69. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Javaslat a Tolnai Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadására (70.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
   
XIV.  Döntés  a  TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001  azonosító  számú  „Játszóház  és
szabadidőpark  kialakítása  Tolna  városában”  tárgyú  projekt  közbeszerzési
eljárásának eredményéről (71.sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV.  Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (72. sz.
előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Javaslat pályázat kiírására az  I.  számú  házi gyermekorvosi körzet orvosi
feladatainak ellátására (73. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVII.  Döntés  az  I.  számú  házi  gyermekorvosi  körzet  asszisztensének
helyettesítéséről (74. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVIII. Javaslat a III. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges intézkedések
megtételére (75. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XIX.  Döntés „Vállalkozási szerződés Tolna Város Önkormányzata által fenntartott és
működtetett  intézmények  közétkeztetésének  biztosítása  érdekében”  tárgyú
közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötött  vállalkozási  szerződés
módosításáról (76. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XX.  Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (77. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XXI.  Javaslat Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  18/2014.  (X.21.) önkormányzati  rendelet
módosítására (78. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XXII.  A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (79. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXIII. A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (80. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXIV. A  polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (81. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
XXV.  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
 
Zárt ülés:  
 
XXVI. Fellebbezés elbírálása (82.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXVII. „Tolna Városért” kitüntető díj odaítélése (83.sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXVIII.Az „Év Tolnai Civil Szervezete” kitüntető díj odaítélése (84.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXIX.  Az „Év Tolnai Vállalkozója” kitüntető díj odaítélése (85.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXX.  „Tolna Város Sportjáért” kitüntető díj odaítélése (86.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXXI. „Tolna  Város  Kiváló  Közalkalmazottja”  kitüntető  díj  odaítélése  (87.sz.
előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
Tolna, 2019. március 21.
 
Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2018.09.21.

Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra
2018.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2018.10.17.

Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra
2018.11.14.

Döntések az októberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az októberi testületi ülésen
2018.11.30.

Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra
2018.12.07.

Új alpolgármestert választottak Tolnán

Önkormányzat
Új alpolgármestert választottak Tolnán
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár