Testületi döntések
a május 25-ei ülésen

2017.06.12.

Testületi ülés | Mérséklődhet a szennyvíztelepi szag

A szennyvíztelep szaghatása is téma volt a képviselő-testület május 25-i ülésén.

Módosította a roma nemzetiségi önkormányzat kérelméről szóló áprilisi döntését a képviselő-testület. Nevezetesen a város 150 ezer forinttal támogatja a roma önkormányzatot, a rászoruló gyerekek számára a szekszárdi strandra szervezendő kirándulás kapcsán. A támogatást a belépőjegyekre és a tömegközlekedéssel történő utazásra biztosítják.

Idén is támogatja a város az általános iskolások balatonszepezdi táborozását. A Wosinsky iskolából 23, a Széchenyi iskolából 16 diák vesz részt a nyári programon, kék-két pedagógus kíséretében. A képviselő-testület a korábbi években a pedagógusok költségein kívül a gyerekek szállás- és étkezési költségének felét, valamint az utazási költséget és a strandbelépők egy részét biztosította. Idén a diákok és pedagógusok teljes szállás- és étkezési költségét állja a város, erre 736 ezer forintot fordítanak. A támogatást megosztva „A jövő ifjúságáért” Alapítvány, illetve az Egészségünkért Tolna I. Alapítvány számlájára utalják.

A Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája tagintézmény-vezetői posztjára a Szekszárdi Tankerületi Központ által kiírt pályázatra egy aspiráns jelentkezett, Herczigné Hirling Adrienn, aki a mostani tanév elejétől megbízott tagintézmény-vezetője a Széchenyinek. A döntés előtt ki kell kérni az önkormányzat, mint az iskolai ingatlanok tulajdonosa véleményét is. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta Herczigné Hirling Adrienn pályázatát. Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, jó döntés volt a fenntartó részéről Herczigné Hirling Adrienn megbízása.

Elfogadták a Re-víz Duna menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 2016. évi beszámolóját, egy tartózkodás mellett. A kft-nek 59 önkormányzat, köztük a tolnai a tulajdonosa.

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. is elküldte beszámolóját az elmúlt évről, ezt is tudomásul vette a testület.

Elfogadták az ERÖV Víziközmű Zrt. 2016. évi beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét is. Artim Andrásné, a társaság vezérigazgatója az ülésen kitért a 2014 őszén átadott tolnai szennyvíztelep okozta bűzhatásra is, ami az utóbbi időben ismét igen zavaró a város jelentős részén.
A cégvezető elmondta: problémát okoz, hogy a telep nem csak Tolnát látja el, hanem például Dunaszentgyörgy, Gerjen szennyvizét is befogadja. Mire a hosszú csővezetéken – a kívánatos néhány órával szemben akár egy hét alatt – a telepre ér a szennyvíz, rendkívül magas lesz a kénhidrogén koncentrációja, ami az ammónia lebomlását is gátolja, egyébként pedig a csőhálózat és a telep berendezéseit is rongálja. Mint mondta, valamekkora bűzhatás mindegyik szennyvíztelepen van, de Tolnán az sem szerencsés, hogy a létesítmény a városhoz közel fekszik, és a szél legtöbbször a település felé viszi a szagot.
Az ERÖV a probléma orvoslására több intézkedést is tett, illetve tesz. Egyrészt a korábbinál gyakrabban szállítják el a szennyvíziszapot, másrészt június végéig a vezeték távolabbi szakaszaiba levegőztető szerkezetet szerelnek be, így csökken a kénhidrogén tartalom, ezáltal az ammónia-koncentráció is. Artim Andrásné Straubinger Ferenc képviselő kérdésére válaszolva jelezte: meg fogják találni a végleges megoldást is, de ez még egyeztetést igényel, annak anyagi feltételei is lesznek.
A polgármester elmondta, hogy a város vezetése is úgy gondolta, hogy az új telep üzembe állításával megoldódik a szagprobléma. Ilyen jellegű szakmai kérdésekben nem tudtak és ma sem tudnak mást tenni, mint a szakemberek, a hatóságok véleményére támaszkodni. A lakosságtól türelmet kért, mint mondta, folyamatosan kapcsolatban vannak az ERÖV-vel, amelynek segítő, korrekt együttműködését megköszönte.

Megszavazták a város tulajdonában levő Thelena Városi Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét.

A Családsegítő Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót is elfogadta a testület. A polgármester megköszönte az intézmény dolgozóinak a nehéz körülmények között is kiválóan végzett munkájukat.

Feladat ellátási szerződést köt a város a családok átmeneti otthonában történő elhelyezés biztosítására a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulással. Az önkormányzat a szolgáltatás igénybevétele esetén naponta fejenként 200 forint hozzájárulást fizet a társulásnak.

Elfogadta a képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzésére vonatkozó jelentést. Az elmúlt évben a Családsegítő Központot, a roma nemzetiségi önkormányzatot, továbbá a Tolnai Intézményműködtető Központ és a hozzárendelt költségvetési szervek (Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár, Wosinsky Mór Óvoda, Családsegítő Központ) közötti munkamegosztást vizsgálták. Az ellenőrzés nem tárt fel olyan mulasztást, amelynek nyomán büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna megtenni.

Elfogadták az önkormányzat zárszámadási rendeletét, egy tartózkodás mellett. A város 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege 1,489 milliárd forintra, kiadási főösszege 1,375 milliárd forintra teljesült. Az önkormányzat 2016. december 31-i záró pénzkészlete 109,5 millió forint volt. A helyi adó bevételek összességében 101,63 százalékra teljesültek. Kommunális adóból 60,3 millió folyt be, iparűzési adóból 351,3 millió, gépjárműadóból 29,8 millió forint.

Csúszik a tanuszoda átadásának határideje. Ennek nyomán másodszor is módosították a Thelena Kft-vel kötött, a tanuszodával kapcsolatos szerződést. Mint megírtuk, a város az önkormányzatot terhelő egyes beruházások kivitelezésére tavaly júliusban kötött szerződést a Thelenával. Az első módosításra tavaly decemberben került sor, amikor kiderült, hogy a tervezetthez képest újabb beruházási elemeket is meg kell valósítania a városnak. A mostani, második módosítást azért kellett eszközölni, mert a tanuszoda műszaki átadásának határideje június 15-re tolódott. A Thelenával kötött szerződés teljesítési határidejét is ehhez az új időponthoz kellett igazítani. A polgármester elmondta, hogy az uszoda előtti út és parkoló elkészült, ami a város feladata volt. Az ülés időpontjában még egy kisebb, de milliós értékű munka volt hátra, remélte, ez lesz az utolsó, amit a városnak kell finanszíroznia.

Döntöttek a város településrendezési tervének 6. számú módosításáról is. Erre vállalkozók által tervezett, pályázati forrásból támogatott beruházások miatt van szükség. A rendezési terv a jelenlegi formájában akadályozná ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósulását.
Két konkrét projektről is szó van. Az egyik egy Árpád utcában tervezett társasház építés, a másik pedig egy terményszárító-logisztikai park, illetve napelempark létesítése.

Egyetértettek a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételével, amely arra vonatkozott, hogy a város érintett rendeletében nem szerepel a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól szóló rendelkezés. A testület nem módosította a jogszabályt, hanem új rendeletet alkot ebben a tárgyban.

Módosították az orvosi körzetekről szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, mert néhány utca párhuzamosan szerepelt két fogorvosi körzetnél. Emiatt valamennyi orvosi körzetet felülvizsgálták, ennek nyomán további kisebb pontosításokra is sor került.

A Pécsépterv Stúdió Kft. nyújtotta be a legolcsóbb árajánlatot a város Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítéséhez szükséges tervezési szakértői feladatok ellátására. A képviselő-testület döntése alapján ez a cég végezheti el a munkát, bruttó 2,54 millió forintért.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázat megvalósításához szükséges tervezői tevékenység ellátására a szekszárdi KJB Építész Kft. adta be a legolcsóbb ajánlatot, a cég bruttó 4,953 millió forintért végezheti el a feladatot.

Két új kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztési díj megállapítására a Szigetvári Takarékszövetkezet részéről, két ingatlanra vonatkozóan. Mindkét esetben 120 ezer forintot kell fizetni, mert az ingatlanok már csatlakoztatva vannak a gerincvezetékre.

Döntöttek arról is, hogy a szekszárdi önkormányzatot megbízzák a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról szóló nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Önkormányzat
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
2018.02.14.

Testületi döntések
a január 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 25-ei ülésen
2018.02.16.

Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár