Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

2017.10.19.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-15/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. október 26. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (215. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről (216. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel hóeltakarítás és síkosság mentesítés tárgyában kötendő szerződésről (217. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés a Tolna Városi Futball Club kérelméről (218. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés közvilágítási lámpatestek felszereléséről (219. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Döntés Tolna Város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséről (220. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása (221. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés a Tolnai Hírlap megjelentetéséről (222. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges kommunikációs szolgáltatást végző szervezet kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról (223. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzést végző szervezet kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról (224. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges projektkoordinátor kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról (225. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (226. sz. előterjesztés) Az előterjesztés egyeztetés miatt később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának megállapításáról (227. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (228. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (229. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVI. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (230. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XVIII. „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” kitüntető díjak odaítélése (231. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

Tolna, 2017. október 19.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár