Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

2017.10.19.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-15/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. október 26. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (215. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről (216. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel hóeltakarítás és síkosság mentesítés tárgyában kötendő szerződésről (217. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés a Tolna Városi Futball Club kérelméről (218. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés közvilágítási lámpatestek felszereléséről (219. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Döntés Tolna Város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséről (220. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása (221. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés a Tolnai Hírlap megjelentetéséről (222. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges kommunikációs szolgáltatást végző szervezet kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról (223. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzést végző szervezet kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról (224. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges projektkoordinátor kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról (225. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (226. sz. előterjesztés) Az előterjesztés egyeztetés miatt később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának megállapításáról (227. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (228. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (229. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVI. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (230. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XVIII. „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” kitüntető díjak odaítélése (231. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

Tolna, 2017. október 19.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
2018.01.19.

Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár