Döntések a júniusi testületi ülésen

2018.07.06.

Testületi ülés / Módosították a vagyonrendeletet

A tervezett önkormányzati ingatlanértékesítéssel kapcsolatban a város vagyonrendeletét is módosította a képviselő-testület, június 29-i ülésén.

Sterczné Asztalos Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezetőjének öt évre szóló megbízatása ez év augusztusban lejár. A szakember több cikluson keresztül volt az óvoda vezetője, jövőre tervezi nyugdíjba vonulását. A jogszabályok szerint, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület is egyetért, akkor lehetőség van a pályázati kiírás mellőzésére. A nevelőtestület támogatta, hogy pályáztatás nélkül egy évre, 2019. augusztus 15-ig Sterczné Asztalos Zsuzsannát nevezzék ki az intézmény vezetőjévé. Ezzel a képviselő-testület is egyetértett, azon volt csak némi vita, hogy a döntést egy-, vagy két fordulóban kell(ett volna-e) meghozni. Végül egy ellenszavazat mellett született meg a határozat az egy évre szóló megbízásról.

Egyelőre nem kíván csatlakozni a város a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társuláshoz. A csatlakozási lehetőségről a faddi polgármester levélben tájékoztatta az önkormányzatot. Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, hogy ha majd megépül a faddi gyepmesteri telep, és konkrétan tudni lehet, milyen kötelezettségekkel jár a csatlakozás, akkor újra lehet tárgyalni a kérdésről. Hozzátette, hogy a kóbor ebek befogása, elszállítása változatlanul a korábban Faddal megkötött szerződés szerint történik.

Dr. Salamon Tímea és dr. Handl Mária háziorvosok kezdeményezték a feladat-ellátási szerződésük módosítását. Ennek lényege, hogy ez év július közepétől a két háziorvos alkalmaz egy újabb asszisztenst – 4-4 órában. A lépést a magas betegforgalom, és ezzel együtt az adminisztrációs terhek fokozódása miatt tették meg a doktorok.

Elfogadták a testület 2. félévi munkatervét. Ebből kiderül többek között, hogy a közmeghallgatásra idén a korábbitól némileg eltérő időpontban, december 6-án, 17 órától kerül sor a városházán.

Tizennégy ember napi 8 órában történő közfoglalkoztatását tervezi a város ez év júliustól jövő év február végéig. Ennek finanszírozására nyújt be kérelmet az önkormányzat az illetékes szervhez. A központi támogatás 70 százalékos, a fennmaradó összesen 3 millió forintos összeget a város biztosítja, a 2018-as, illetve a 2019. évi költségvetéséből.

Kérelmet nyújt be a város a Mözs külterületén levő, az M6 autópálya építése kapcsán annak idején kisajátítással az állam tulajdonába került vízfolyások ingyenes átadására az önkormányzat számára – döntött a testület.

Módosították a város vagyonrendeletét és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát. Erre a tervezett ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban volt szükség. Mint azt megírtuk, a város vezetése a nem használt, romló állagú önkormányzati ingatlanok értékesítését tervezi, a nagy pályázati beruházások önerejének biztosítása érdekében.
Az ingatlanok számbavétele megtörtént, összesen 11 ingatlanról van szó, nagyobb részük építési telek, de a listán szerepel az egykori művelődési ház épülete, vagy a hajdani Bartók utcai orvosi rendelő is. Az előzetes értékbecslés egyelőre csak egy ingatlanra készült el. Ez pedig az önkormányzat balatonfenyvesi nyaralója, amelynek becsült forgalmi értéke 11,4 millió forint. A képviselő-testület kijelölte értékesítésre ezt az ingatlant.

Egy új kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapításával kapcsolatban, egy tolnai, Batthyány utcai ingatlan tulajdonosától. Mivel a gerincvezetékre történő csatlakozás ez esetben már kiépített, a hozzájárulás összege 120 ezer forint.

Kiválasztották a Duna-part rendezését célzó „Zöld város” program kivitelezőjét. A város korábban erre a célra bruttó mintegy 238 millió forintot nyert el. A közbeszerzési eljárás során 3 cég adott be pályázatot, a legkedvezőbbet a tolnai Pellio&Ceva Kft. A cég árajánlata nettó 7,6 millió forinttal magasabb a tervezettnél, a hiányzó összeget a város a költségvetés tartalékából fedezi. A beruházásról részletesebben mostani számunkban olvashatnak.

 

Önkormányzat
2018.09.07.

Testület döntések / Rendkívüli testületi ülés

Önkormányzat
Testület döntések / Rendkívüli testületi ülés
2018.09.21.

Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra
2018.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2018.10.17.

Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra
2018.11.14.

Döntések az októberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az októberi testületi ülésen
2018.11.30.

Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár