Döntések a júniusi testületi ülésen

2018.07.06.

Testületi ülés / Módosították a vagyonrendeletet

A tervezett önkormányzati ingatlanértékesítéssel kapcsolatban a város vagyonrendeletét is módosította a képviselő-testület, június 29-i ülésén.

Sterczné Asztalos Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezetőjének öt évre szóló megbízatása ez év augusztusban lejár. A szakember több cikluson keresztül volt az óvoda vezetője, jövőre tervezi nyugdíjba vonulását. A jogszabályok szerint, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület is egyetért, akkor lehetőség van a pályázati kiírás mellőzésére. A nevelőtestület támogatta, hogy pályáztatás nélkül egy évre, 2019. augusztus 15-ig Sterczné Asztalos Zsuzsannát nevezzék ki az intézmény vezetőjévé. Ezzel a képviselő-testület is egyetértett, azon volt csak némi vita, hogy a döntést egy-, vagy két fordulóban kell(ett volna-e) meghozni. Végül egy ellenszavazat mellett született meg a határozat az egy évre szóló megbízásról.

Egyelőre nem kíván csatlakozni a város a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társuláshoz. A csatlakozási lehetőségről a faddi polgármester levélben tájékoztatta az önkormányzatot. Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, hogy ha majd megépül a faddi gyepmesteri telep, és konkrétan tudni lehet, milyen kötelezettségekkel jár a csatlakozás, akkor újra lehet tárgyalni a kérdésről. Hozzátette, hogy a kóbor ebek befogása, elszállítása változatlanul a korábban Faddal megkötött szerződés szerint történik.

Dr. Salamon Tímea és dr. Handl Mária háziorvosok kezdeményezték a feladat-ellátási szerződésük módosítását. Ennek lényege, hogy ez év július közepétől a két háziorvos alkalmaz egy újabb asszisztenst – 4-4 órában. A lépést a magas betegforgalom, és ezzel együtt az adminisztrációs terhek fokozódása miatt tették meg a doktorok.

Elfogadták a testület 2. félévi munkatervét. Ebből kiderül többek között, hogy a közmeghallgatásra idén a korábbitól némileg eltérő időpontban, december 6-án, 17 órától kerül sor a városházán.

Tizennégy ember napi 8 órában történő közfoglalkoztatását tervezi a város ez év júliustól jövő év február végéig. Ennek finanszírozására nyújt be kérelmet az önkormányzat az illetékes szervhez. A központi támogatás 70 százalékos, a fennmaradó összesen 3 millió forintos összeget a város biztosítja, a 2018-as, illetve a 2019. évi költségvetéséből.

Kérelmet nyújt be a város a Mözs külterületén levő, az M6 autópálya építése kapcsán annak idején kisajátítással az állam tulajdonába került vízfolyások ingyenes átadására az önkormányzat számára – döntött a testület.

Módosították a város vagyonrendeletét és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát. Erre a tervezett ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban volt szükség. Mint azt megírtuk, a város vezetése a nem használt, romló állagú önkormányzati ingatlanok értékesítését tervezi, a nagy pályázati beruházások önerejének biztosítása érdekében.
Az ingatlanok számbavétele megtörtént, összesen 11 ingatlanról van szó, nagyobb részük építési telek, de a listán szerepel az egykori művelődési ház épülete, vagy a hajdani Bartók utcai orvosi rendelő is. Az előzetes értékbecslés egyelőre csak egy ingatlanra készült el. Ez pedig az önkormányzat balatonfenyvesi nyaralója, amelynek becsült forgalmi értéke 11,4 millió forint. A képviselő-testület kijelölte értékesítésre ezt az ingatlant.

Egy új kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapításával kapcsolatban, egy tolnai, Batthyány utcai ingatlan tulajdonosától. Mivel a gerincvezetékre történő csatlakozás ez esetben már kiépített, a hozzájárulás összege 120 ezer forint.

Kiválasztották a Duna-part rendezését célzó „Zöld város” program kivitelezőjét. A város korábban erre a célra bruttó mintegy 238 millió forintot nyert el. A közbeszerzési eljárás során 3 cég adott be pályázatot, a legkedvezőbbet a tolnai Pellio&Ceva Kft. A cég árajánlata nettó 7,6 millió forinttal magasabb a tervezettnél, a hiányzó összeget a város a költségvetés tartalékából fedezi. A beruházásról részletesebben mostani számunkban olvashatnak.

 

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár