Pályázati kiírás az Alta-Ripa Szabadidőpark Büfé hasznosítására

2020.06.09.

 

Tolna Város Önkormányzatának Polgármestere – Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 72/2020. (V.28.) sz. határozata alapján – az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 17/2006. (IX.15.) Ör. rendelet 28. §-a alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező, Alta-Ripa Szabadidőpark Büfé hasznosítására.

I. Az ingatlan adatai

Az ingatlan az Alta-Ripa Szabadidőparkban (tolnai Holt-Duna) található, 90 m2 területű büfé, raktár, terasz, mosdók helyiségekből álló, közművesített, új állapotú üzlethelyiség. Az üzlethelyiség bútorozatlan.

A helyiség kizárólag büféként üzemeltethető. Pályázatot mind egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, civil szervezet jogosult benyújtani.

II. A pályázat tartalma

A pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kell benyújtani. A pályázatok bontását és elbírálását Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága végzi a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejárta utáni első bizottsági ülésén.

A pályázati ajánlatot, írásban, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) Titkársági Osztályán lehet benyújtani. A borítékra kérem feltüntetni „PÁLYÁZAT Alta-Ripa Szabadidőpark Büfé”.

A fizetendő legkisebb bérleti díj összege: 5.000,-Ft + ÁFA/hó és a villamos-energia fogyasztás díja + ÁFA

A bérleti jogviszony kezdete: 2020. július 6.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29. de. 10.00 óra

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét és címét, jogi személy esetén a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét,
b) a tevékenység folytatására jogosító engedély másolatát,
c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és azoknak megfelel,
d) a vállalt bérleti díj összegét,
e) mennyi időre kívánja bérbe venni a helyiséget (határozott, határozatlan idejű, nyitvatartási időre vonatkozó nyilatkozat).

A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. Több pályázat benyújtása esetén tárgyalás megtartására kerül sor, ahol a pályázatok bontását követően a Humán Bizottság valamennyi pályázót egyenként meghallgatja.

Érvénytelen az az ajánlat, amely a legkisebb bérleti díj összegét nem éri el, illetve amelyik határidőn túl érkezett.

A pályázat nyertese az összességében legjobb ajánlatot tevő (bérleti díj összege, a bérleti jogviszony időtartama, egyéb vállalások) pályázó.

A bérbeadó a pályázatot elnyert pályázóval köti meg a szerződést. Visszalépésre a pályázat benyújtásának napjától a döntéshozatalt megelőző napig van lehetőség.

A helyiség megtekintésére az Önkormányzat képviselőjével (Bauer József Tolnai Intézményműködtető Központ intézményvezetője) történt egyeztetést követően van lehetőség.

Önkormányzat
2019.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
2019.11.06.

Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár