Pályázati kiírás az Alta-Ripa Szabadidőpark Büfé hasznosítására

2020.06.09.

 

Tolna Város Önkormányzatának Polgármestere – Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 72/2020. (V.28.) sz. határozata alapján – az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 17/2006. (IX.15.) Ör. rendelet 28. §-a alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező, Alta-Ripa Szabadidőpark Büfé hasznosítására.

I. Az ingatlan adatai

Az ingatlan az Alta-Ripa Szabadidőparkban (tolnai Holt-Duna) található, 90 m2 területű büfé, raktár, terasz, mosdók helyiségekből álló, közművesített, új állapotú üzlethelyiség. Az üzlethelyiség bútorozatlan.

A helyiség kizárólag büféként üzemeltethető. Pályázatot mind egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, civil szervezet jogosult benyújtani.

II. A pályázat tartalma

A pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kell benyújtani. A pályázatok bontását és elbírálását Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága végzi a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejárta utáni első bizottsági ülésén.

A pályázati ajánlatot, írásban, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) Titkársági Osztályán lehet benyújtani. A borítékra kérem feltüntetni „PÁLYÁZAT Alta-Ripa Szabadidőpark Büfé”.

A fizetendő legkisebb bérleti díj összege: 5.000,-Ft + ÁFA/hó és a villamos-energia fogyasztás díja + ÁFA

A bérleti jogviszony kezdete: 2020. július 6.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29. de. 10.00 óra

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét és címét, jogi személy esetén a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét,
b) a tevékenység folytatására jogosító engedély másolatát,
c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és azoknak megfelel,
d) a vállalt bérleti díj összegét,
e) mennyi időre kívánja bérbe venni a helyiséget (határozott, határozatlan idejű, nyitvatartási időre vonatkozó nyilatkozat).

A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. Több pályázat benyújtása esetén tárgyalás megtartására kerül sor, ahol a pályázatok bontását követően a Humán Bizottság valamennyi pályázót egyenként meghallgatja.

Érvénytelen az az ajánlat, amely a legkisebb bérleti díj összegét nem éri el, illetve amelyik határidőn túl érkezett.

A pályázat nyertese az összességében legjobb ajánlatot tevő (bérleti díj összege, a bérleti jogviszony időtartama, egyéb vállalások) pályázó.

A bérbeadó a pályázatot elnyert pályázóval köti meg a szerződést. Visszalépésre a pályázat benyújtásának napjától a döntéshozatalt megelőző napig van lehetőség.

A helyiség megtekintésére az Önkormányzat képviselőjével (Bauer József Tolnai Intézményműködtető Központ intézményvezetője) történt egyeztetést követően van lehetőség.

Önkormányzat
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár